Naujasis Kaliningrado srities gubernatorius – slaptųjų tarnybų atstovas


Julija Smirnova / Die Welt

„Paskutiniuoju metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pašalino iš postų daugelį aukštas pareigas užėmusių valdininkų. Pašalintųjų įpėdinius vienija tai, kad visi jie yra seni V.Putino bendražygiai, turintys mįslingą praeitį, ir ypač trumpas biografijas, iš kurių nieko nesuprasi“, – rašo Vokietijos laikraščio „Die Welt“ korespondentė Julija Smirnova. 

Naujasis Kaliningrado srities gubernatorius Jevgenijus Ziničevas.
Naujasis Kaliningrado srities gubernatorius Jevgenijus Ziničevas.

Taigi naujasis Kaliningrado srities (buvusi Mažoji Lietuva) gubernatorius Jevgenijus Ziničevas nemėgsta viešai rodytis publikai. Jo pirmas pasirodymas spaudoje truko tik 49 sekundes. Kuklus 49 metų vyras, pražilusiais smilkiniais.

Oficialiame regiono tinklalapyje pateiktoje biografijoje ne tiek jau daug žinių apie naująjį gubernatorių: gimė Leningrade, nuo 1984 iki 1986 metų tarnavo armijoje, gavo aukštojo išsilavinimo diplomą. Periodas nuo 1987 iki 2015 m. apibūdintas trumpa fraze: „Dirbo įvairiose pareigose valstybės saugumo organuose“.

Kai kuriose archyvinėse fotografijose (2006 – 2010 metai) J.Ziničevą galima pamatyti kartu su V.Putinu. J.Ziničevas lydėdavo prezidentą vizitų metu kaip Federalinės saugumo tarnybos darbuotojas (Rusijos spauda netgi pakrikštijo jį V.Putino „adjutantu“), kuris, tarp kitko, rinkdavo jam ir filtruodavo informaciją, o taip pat supažindindavo su įvairiais žmonėmis. Jo artimumą Kremliui liudija ir tas faktas, kad J.Ziničevo žemės sklypas – šalia V.Putino rezidencijos Valdajuje, teigiama straipsnyje.

„Rusijoje dažnai į aukštus postus, taip pat ir regionų vadovais, skiriami žmonės, panašūs į J.Ziničevą, t.y. lojalūs ir be viešų biografijų,“ – tęsia J.Smirnova, primindama, kad praėjusią savaitę V.Putinas paskyrė keturis naujus gubernatorius, naują Muitinės tarnybos vadovą ir naujus federalinių apygardų atstovus. Tuomet ir paaiškėjo, kad iš keturių paskirtų gubernatorių trys dirbo specialiosiose tarnybose.

Politologas Jevgenijus Minčenko perstatymų karuselę vertina kaip „specialiųjų tarnybų stiprinimą“ ir pabrėžia, kad Rusijos valdžia jau kelerius metus iš eilės panašėja į naująją „politbiuro“ versiją, kurioje V.Putinas – tarsi tarpininkas tarp skirtingų grupuočių. Šiuo metu, kaip mano J.Minčenko, į „šį politbiurą įžengė ir slaptosios tarnybos,“ – teigia J.Smirnova.

Ekonomikos laikraštis „Vedomosti“ rašo, kad specialiųjų tarnybų bendradarbiai yra svarbus V.Putino rezervas, o valdininkų personalas iš biznio ir civilinių žinybų tampa nereikalingas. Kaip ir 2000 – ųjų pradžioje, V.Putinas žinybų vadovavimui skiria išimtinai išėjūnus iš spectarnybų. Tada jie ne visada efektyviai vadovaudavo jiems patikėtuose regionuose ir žinybose, „bet Maskvai, galų gale, efektyvumas ne toks svarbus, svarbiausia – kontrolė,“ – rašo J.Smirnova.

Tokiu būdu kadriniai pakeitimai, likus tik dviems mėnesiams iki rinkimų į Valstybės Dūmą, – ne kas kita, kaip signalas vietinėms valdžioms, kad jos per daug neatsipalaiduotų.

Informacijos šaltinis: leidinys „Die Welt“.

2016.08.05; 15:44 

print