Nelieskite mūsų Vytauto


Vytautai iš Vilniaus Vytautų klubo praėjusį šeštadienį su šeimos nariais ir bendraminčiais pirmiausia aplankė Galvės ežero Karvinės saloje Vytauto Didžiojo paminklą.

Ąžuolinę skulptūrą prieš 18 metų, 1994-aisiais išdrožė žinomas Lietuvos tautodailininkas Ipolitas Užkurnys, ji buvo pastatyta II-ojo Lietuvos Vytautų klubo suvažiavimo Trakuose metu.

Savo šventę Vytautai pradėjo nuo šio paminklo todėl, kad jam iškilo rimtas pavojus – trakiškiai sumanė Vytautų statytą paminklą pašalinti ir ten pastatyti naują bronzinį. Protesto ženklan ir buvo susiburta prie Vytauto Didžiuojo paminklo. Vytautų klubas ir anksčiau ne kartą kreipėsi į iniciatorius atsisakyti tokios minties. Juk minėtas paminklas – tai pirmasis Atgimimo metu Lietuvoje pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam.

Ąžuolinė žinomo meistro skulptūra čia pratęsia šimtametes liaudies meno tradicijas ir šioje neurbanizuotoje saloje, natūralios gamtos apsuptyje gerai įsipiešia į gamtovaizdį. Ji yra epochinis lietuvių liaudies meno pavyzdys, šiuolaikinės lietuvių kultūros faktas.  Vytautų klubas dar kartą atkreipa visuomenės dėmesį ir viliasi, kad jų statytas paminklas išliks kur buvęs, o naujam paminklui bus rasta kita vieta.

Šiemet Lietuvos Vytautų klubui sukanka 20 metų – klubas buvo įkurtas 1992-aisiais ir vienija Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Druskininkų, Kėdainių, Ukmergės, Garliavos klubus. 2009 m. buvo įkurtas ir Punsko Vytautų klubas Lenkijoje. 

Per savo veiklos dvidešimtį metų Lietuvos Vytautai rėmė lietuvybę – į Vilnijos mokyklas vežė knygas ir kompiuterius, pastatė paminklus Trakuose ir Marijampolėje, surengė mokslinę konferenciją “Vytautas Didysis ir Lietuva”, konferencijos medžiagą išleido knyga, taip pat dideliu tiražu išleido Vytauto Didžiojo paveikslo (dail. Antanas Račas) reprodukciją, ją išplatino Lietuvos mokyklose, kariuomenėje, tebeplatina patriotinėse organizacijose, rengė moksleivių rašinių konkursus istorine tematika, istorinių datų minėjimus.

vytaut_02 

Vytautų klubas bendradarbiauja su Lietuvai pagražinti draugija, Gervėčių klubu, Vilniečių ainių klubu, Lietuvos kariuomenės savanoriais ir su kitomis patriotinėmis organizacijomis, yra Asociacijos Krašto apsaugai remti narys. 

Vytautai tęsė bendravimą pramogų ir poilsio centre “Trasalis”. Vytautinėse svečiavosi Lietuvai pagražinti draugijos pirminkas J. Dingelis, skulptoriaus I. Užkurnio našlė A. Užkurnienė, Trakų karaimų atstovai A. Zajančkauskas ir R. Tinfanavičius, parašę poemą “Giesmė apie Vytautą Didįjį”. Iš Eišiškių atvyko didelis šio krašto šviesuolis, tyrinėtojas, poetas ir dailininkas, mokytojas Vytautas Dailidka.

Monsinjoras Vytautas Rūkas, kadaise pašventinęs statomą Vytauto Didžiojo paminklą Karvinės saloje, iki šiol aktyviai dalyvauja Vytautų klubo veikloje, jo renginiuose. Ne vieną kartą monsinjoras yra aukojęs šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už Vytauto Didžiojo vėlę ir pasakęs gražius pamokslus.  Monsinjoro padainuota “Mamyte, nupirki man žirgelį” susilaukė šiltų plojimų. Šventę nuspalvino Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro kolektyvo “Vilnelė” pasirodymas. Jo artistai, vadovaujami Laimos Purlienės gražiai padainavo dzūkų, aukštaičių, žemaičių, sūduvių dainas. “Trasalyje” skambėjo ir pačių Vytautų dainos.

Straipsnio autorius – Vytautas Paulaitis, Vilniaus Vytautų klubo pirmininkas.

2012.01.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.