Nepasiduos neatsakingų politinių šnekorių, „parsidavėlių“, tautos ir valstybės „niekintojų“ keliamai sumaiščiai


Šiandien Seime įvyko Seimo nario Gintaro Songailos, Iniciatyvinės grupės Tautininkų sąjungai atkurti pirmininko, bei Lietuvių tautininkų sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovų Mariaus Kundroto ir Juliaus Pankos spaudos konferencija.

Konferencijos dalyviai priminė, kad šiandien – mūsų nacionalinio atgimimo patriarcho dr. Jono Basanavičiaus gimimo 160-osios metinės, o valstybė tam skiria per mažai dėmesio. Spaudos konferencijos metu abiejų iniciatyvinių grupių vadovai pasirašė deklaraciją dėl iniciatyvinių grupių jungimosi. Šis jungimasis įsigalios, kai abiejų pusių parengtus nutarimus patvirtins įgaliotų atstovų susirinkimas. 

Seimo narys Gintaras Songaila paskelbė, kad tai tautinių jėgų ir dar platesnio politinio fronto vienijimosi pradžia. Anot jo, į Lietuvos politiką turi ateiti jaunesnė karta, o politinis šalies gyvenimas turi atsinaujinti, kad sukurtumėme naują atramą piliečių pasitikėjimui. Jis pabrėžė, kad nuo begalinių šnekų apie tautos gerovę, jos gyvenimo kokybę turime pereiti prie konkrečiais rodikliais išmatuojamų darbų: „tik taip galėsime sustabdyti tautos išsivaikščiojimą“. G.Songailos nuomone, lietuvių tauta yra pakankamai gabi ir ryžtinga, todėl nepasiduos neatsakingų politinių šnekorių, „parsidavėlių“, tautos ir valstybės „niekintojų“ keliamai sumaiščiai. Kita vertus visose partijose yra politikų nuoširdžiai susirūpinusių lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ateitimi.

Marius Kundrotas pabrėžė, kad tautininkai bendradarbiaus su visomis politinėmis partijomis, kurios išpažįsta konstitucines vertybes. Anot jo, doro, tautiškai ir pilietiškai susipratusio piliečio ugdymas bei šeimos institucijos stiprinimas bus labai svarbūs bendradarbiavimo prioritetai, esminiai vienybės ieškojimo pagrindai. Marius Kundrotas priminė, kad tautininkai nėra politinė jėga, kuri siūlo Lietuvai atsitverti nuo likusio pasaulio. Tautininkai  bendradarbiauja ir bendradarbiaus su giminingomis politinėmis jėgomis visoje Europoje.

Julius Panka priminė apie išaugusį Latvijos piliečių pasitikėjimą tautininkais („Nacionalinės vienybės“ koalicija), kurie per pastaruosius Saeimos rinkimus padvigubino savo atstovų Latvijos parlamente skaičių. Jis pareiškė, kad vienas iš svarbiausių moralinių uždavinių – sugrąžinti į Lietuvos politinį gyvenimą tautinės ir valstybinės savigarbos principus. Anot jo, tautininkai neapsiribos vien lietuvybės idėjinių principų įgyvendinimu, bet orientuosis į platesnių socialinių ir ekonominių problemų sprendimą.

Algimanto Birbilo nuotraukoje: Marius Kundrotas, Gintaras Songaila ir Julius Panka Seime surengtoje spaudos konferencijoje.

2011.11.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.