Nerijus Bakasėnas. Ar ilgai Lietuvoje klestės asmeninės partijos be ideologijos?


Lietuviška eisena Maišiagaloje. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Kaip mes visi žinome, demokratinės valstybės valdymas yra ideologijai atstovaujančios piliečių grupei – partija. Lietuvoje taip jau atsitiko, kad didžioji lyderių dalis kuria asmenines partijas be ideologijos.

Dažniausiai „ant bangos“ būdamas lyderis „ištempia“ rinkimuose gerus rezultatus, bet kaip taisyklė, tai yra laikina. Šiuo metu dar viena partija išgyvena krizę. Norisi paklausti politikų, ar jie galvoja, kad visuomenei patinka pastovios postų dalybos, interesų  konfliktai, korupcija? Gal jau laikas imtis idėjinių permainų, ilgalaikių ekonominių prognozių kūrimo ir šalies prognozinių gairių nustatymo…

Norisi priminti politikams kaip studentams: Partinė veiklaPolitinė veikla:

Ore – Tautiškos vėliavos spalvos. Slaptai.lt (Vytautas Visockas) nuotr.

Norint rinkimuose gerai pasirodyti ir laimėti, reikia bent dalyvauti. Norint dalyvauti ir laimėti reik narių jėgas, pastangas ir administracinius resursus naudoti partijos narių ir partijos siekių  įgyvendinimui. Kaip parodė praktika, norint gero rezultato, reikia lojalių politikų ir darbuotojų. Reikia kelti politikų kvalifikaciją, mokinti, visuomenei plačiau dalyvauti rinkimuose, o jei pavyks ir realiame gyvenime leisti laiką kartu, bei padėti politikams spręsti klausimus. Partijos nariai patikėjo savo likimą lyderiams, jie neša atsakomybę. Nariai pasitiki ir tiki savo lyderiais, kad jie valdys sąžiningai, laikydamiesi etikos ir elgesio kodekso.

Partijos išgyveno lengvą sukrėtimą ir permainas, bet išliks patikimiausias demokratiškiausias valstybės valdymo darinys. Bet piliečiai, patikėję partijos valdymą lyderiams, tikisi sąžiningo darbo siekiant bendro tikslo ir aiškaus rezultato. Visi susirenkam savanoriškai ir laikomės bendro tikslo vardan šalies ateities.

Partinė veikla yra kreipiama į kandidatų (pageidautina partijos narių) valdžios parengimą, iškėlimą !!! Politinė ir partinė veikla – nukreipta į valstybės kūrybą ir savo partijos idėjų įgyvendinimą, įtvirtinimą. Painiojama politinę veiklą su partija. Partinė veikla yra taip pat politinė, tačiau siauresnė. Partinė veikla – nukreipta į valstybės kūrybą ir savo partijos idėjų įgyvendinimą, įtvirtinimą. Tad kiekvienas sparnas privalo turėti aiškias gaires: Tautiškoji partija akcentuoja tautinį, krikščioniškoji – krikščioniškąjį, liberalioji – laisvės prioritetus.

Myliu Lietuvą. Slaptai.lt nuotr.

Veiklos įsitvirtinimas – procesas, kuris skirtas visuomenės ugdymo ir jos sutelkimo į pilietinį darinį – sąmoningą pilietinę visuomenę, kuriai nėra skirtumo tarp visuomeninės, politinės ir partinės veiklos – jos tapačios, nes nukreiptos į valstybės kūrybą ir tvirtinimą.

Norint išvengti klausimų ir pretenzijų iš bendrapartiečių, siūlau atmetus savanaudiškumą bei kitų organizacijų interesus, atsižvelgti ir priiminėti sprendimus tik geriausius partijai ir jos nariams…. Rekomendacija ateičiai – priiminėti iš taško, kas geriausia Lietuvai, sprendimus laikantis etikos ir elgesio kodekso.

Sėkmingų startų linki Nerijus Bakasėnas

2019.07.04; 10:59

print