Nūdiena


Dar praėjusių metų rugsėjo 30 d., kai įvykiai Ukrainoje galėjo pasirodyti fantazija, rašiau (sutrumpinta).

Apie atominę

Ar Rusija būtų išdrįsusi atplėšti nuo Gruzijos Pietų Osetiją panaudodama tankus, aviaciją ir artileriją, jei joje būtų veikianti gruzinų valdoma AE? Turbūt ne.

AE potencialūs statytojai – JAV bendrovė „Westinghouse Electric Company“ ir Japonijos įmonių konsorciumas „Hitachi GE Nuclear Energy“ – ar rūpintųsi tokio objekto saugumu nuo užpuolimo iš išorės veikdamos savo vyriausybes? Ar rūpintųsi AE saugumu Europos Sąjunga?

Manau, atsakymas – rūpintųsi.

Kai skaičiuojame dar nestatomos AE naudą Lietuvai vien komerciniu ar energetinio nepriklausomumo nuo Rusijos aspektais, ar nedarome klaidos?

Skalūnų dujas palikime būsimiems okupantams

Pinigų iš skalūnų dujų gavybos Lietuvai taip pat nereikia. Nei krašto gynybai, nei gyventojų reprodukcijai, nei kitoms reikmėms.

Palikime būsimiems okupantams juos erzinantį kąsnelį.

Man asmeniškai sunku įsivaizduoti, kad „Chevrono“ specialistams traukiant iš Lietuvos žemės skalūnų dujas į Lietuvą žengtų svetima kariuomenė. O kol ištrauks, pagaliau bent pasieksime įsipareigojimą NATO skirti gynybai 2 proc. BVP.

Apie eurą

Štai vienas europarlamentaras siūlo referendumą dėl Lietuvos neįstojimo į euro zoną.

„Dabar populiaru kalbėti, kad 2004-ųjų sutartyje, stojant į ES, jau yra numatyta įsivesti eurą. Tai yra netiesa. Tai yra politinis melas“, – interviu „Respublikai“ 2013 rugsėjo mėn. 5 d. tvirtino Rolandas Paksas.

Matyt, suprasdamas, kad taip akivaizdžiai meluoti negalima, čia pat pridėjo:

„Sutartyje nėra numatytos jokios datos, kada turėtume ar neturėtume įsivesti eurą. Joje parašyta, jog būsime euro zonos nariai, bet nebuvo atsakyta į klausimą – kada“.

Ir iš tiesų, jei davei Prezidento priesaiką, tai juk joje nenurodytas terminas iki kada „aš, Rolandas Paksas, prisiekiau Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą ir t.t.“

Nereikia būti dideliu Europos Sąjungos finansų specialistu padaryti išvadai, jog vien buvimas eurozonoje padidina Lietuvos saugumą nuo tiesioginio užpuolimo nepriklausomai nuo to, kaip svyruos euro kursas pasaulinėje valiutų sistemoje.

Apie ES fermerius

Kilo triukšmas dėl žemės pardavimo užsieniečiams, pamatinės Europos Sąjungos laisvo prekių, paslaugų ir žmonių judėjimo visoje teritorijoje materialinės vertybės, kurios įsipareigojome laikytis sutartimi.

Mūru stoja mažažemiai ar bežemiai tautiečiai už žemės ūkio paskirties žemės nuosavybę tik Lietuvos piliečiams ir Lietuvos valstybei, įsivaizduodami, kad štai, prasidėjus pardavimui, plūstelės į buvusių kolchozų arimus kitataučiai ir užtvindys ištuštėjusius kaimus, pakeis demografinį vaizdą. Jie reikalauja Tautos referendumo!

Tai gal tiesiog išstokime iš Europos Sąjungos ir patikėkime savo likimą vien tik buvusiai komunistinei kagėbistinei nomenklatūrai?

Ir pabaigai (straipsnyje)

Kai kalbame apie valstybės saugumą, apskritai, jos egzistenciją, ekologiniai, kultūriniai motyvai, nors ir labai gerbtini, negali būti lemiančiais. Šie motyvai nukreipti į tolimą ateitį, preziumuojant, kad štai mes būsime nepriklausoma valstybe dar bent kelias kartas į priekį, ir klausiant, kokioje ekologinėje kultūrinėje aplinkoje tos būsimos kartos gyvens. Istorinė atmintis, o ir nūdiena, nurodo visai ką kita.

NŪDIENA

Štai ir atėjo ta nūdiena prie Nemuno krantų. Pamenate: „Prie Nemuno kitas išaušo jau rytas“?

Po Kremliaus kapitalbolševikų-enkavėdistų agresijos prieš Ukrainą ir Ukrainos Krymo okupacijos, nesvarstydami ką jau praradome ar galime prarasti, pasvarstykime papunkčiui, ką agresijos akivaizdoje turi Ukraina.

Ukraina turi keturias atomines elektrines, dvi Ukrainos vakaruose, vieną prie Odesos ir vieną prie Zaporožės žemiau Dniepropetrovsko. Klausimas. Ar išdrįs Rusija pulti Ukrainą šiomis kryptimis ir ar žiūrės išsižioję Vakarai, kaip dabar? Kiekvienu atveju gerai pagalvos. Juo labiau, kad karinę tokių strateginių objektų apsaugą į savo rankas, kaip ir magistralinius dujotiekius,  jau paėmė Vyriausybės kariuomenė.

Ukraina 1993 metais pasikvietė tik ką iš Lietuvos išvarytą Chevroną ieškoti skalūninių dujų Ukrainos Vakaruose (prie Lvovo) Olesska telkinyje, o Ukrainos rytuose arčiau Lugansko ir Donecko Yuzivskos telkinyje darbuojasi Royal Dutch Shell. Ukrainiečiai, turbūt, gali tik apgailestauti, kad tokios kompanijos nieko neieškojo Kryme.

Euro ukrainiečiai nori, oi kaip nori, o europiečiams, kanadiečiams arba amerikiečiams pasiruošę dykai dirbamą žemę išdalinti, bent jau rytuose ir pietuose, kad tik Vakarams prireiktų ginti kitakalbius.

PABAIGA

Prisiminti nesenas mintis paskatino Kremliaus Lietuvoje organizuojamų akcijų „mus skriaudžia“ serija pradedant Klaipėdos „vadavimu“ ir baigiant lietuviais apsimetusios penktos kolonos demonstracija prie Seimo rūmų.

Ten ir pasimatė tikroji tų ekspertų ir tiesos ieškotojų „prieš atominę, prieš skalūnų dujas, prieš eurą, prieš europiečius Lietuvoje“ vėliava, kuri dabar plevėsuoja Kryme. Jie labai dažnai mėgsta vartoti žodį „Tauta“.

Jie labai jaudinasi dėl Lietuvoje vykstančių neteisybių, smurto ir melo Garliavos istorijoje, E.Kusaitės byloje ir kitur. Ir aš dėl to jaudinuosiu ir pykstu ant tų politikų, iš kurių laukiau nors moralios pozicijos. Bet keistu būdu dauguma tų tiesos ieškotojų tarsi netyčia atsidūrė paminėtų „prieš“ fronte.

Apie Kremliaus virusus, tūnančius Seime, neverta kalbėti. Jie nesislepia, juos matome iš darbų. O ko jiems slėptis, jei juos išrinko Tauta.  

Straipsnį norėčiau užbaigti linksmesne gaida – keliais šmaikščiais ukrainiečių internautų pasisakymais apie Rusijos ir Ukrainos konfliktą.

– Kodėl Rusijos kariuomenė iki šiol tebėra Krymo teritorijoje? Ji vis dar ieško to, kuris pasišaukė ją į pagalbą.

– Kas tokie rusai ukrainiečiams: draugai ar broliai? Žinoma broliai, nes draugus juk pasirenkame patys…

– Kodėl Rusijos kariuomenė peržengė Ukrainos sieną? Todėl, kad draugystė tarp mūsų šalių nežino ribų.

– Kokia šalis neutraliausia iš visų? Žinoma, Ukraina – ji nesikiša net į savo pačios vidaus reikalus.

– Kas tai yra tankas? Tai neatidėliotinos broliškos pagalbos karieta. Kas tai yra antrankiai? Tai broliškos draugystės saitai.

– Naujas Rusijos himnas: „Intervencionalas“.

– Pati trumpiausia ir pati nuostabiausia ukrainiečių pasaka: JIE IŠĖJO!!

Nuotraukoje: Kastytis Stalioraitis, buvęs ilgametis užsienio informacijos analitikas Lietuvos parlamente, šio straipsnio autorius.

2014.03.20; 20:45

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.