Nusilenkėme Vaižganto Žemei


Birželio 27 dieną Svėdasuose prie paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę, Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms ir Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo 15-osioms metinėms paminėti įvyko jubiliejiniai “Vaižganto skaitymai”. Į renginį suvažiavo daug žmonių iš Vilniaus, Kauno Anykščių, atėjo visi svėdasiškiai. Autobusas iš Vilniaus pirmiausia nuskubėjo į Malaišius, Vaižganto gimtinę. Tumų sodyba neišliko, jos vietoje stovi skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto paminklas. Sodybvietę juosia akmens ir metalo konstrukcijų tvora, kurią suprojektavo iš Svėdasų krašto kilęs architektas Bronius Kazlauskas.

Į senąjį Malaišių kaimą veda 120 liepų alėja, pasodinta 1989-ųjų rugsėjį, minint Juozo Tumo-Vaižganto gimimo 120-metį. Malaišių kaime dar yra išlikusios kelios trobos, statytos XIX a. Ant vieno seno namo, kur kadaise gyveno rašytojo vyriausioji sesuo Marijona Nakutienė, prikalta atminimo lenta, bylojanti, jog čia lankydavosi Vaižgantas.

sved_2

Nusifotografavome prie Vaižganto paminklo ir nuskubėjome į Kunigiškius, kaimo tik už kokio kilometro. Kunigiškiuose tebestovi dar carizmo laikais statyta pradžios mokykla, kurią lankė ir Tumų Juozukas. Dešimtus metus einantis gabus kaimo vaikas pradžios mokslus užbaigė per dvi žiemas ir net su pagyrimu. Savąją mokyklą Vaižgantas globojo, šelpė vargingiau gyvenančius vaikus, palaikė ryšius su mokytojais ir mokiniais. 1929-aisiais ši mokykla, Vaižgantui sutikus, buvo pavadinta jo vardu.

sved_3

Pasėdėję mokyklos suoluose klasėje, kur kažkada sėdėjo ir Vaižgantas, grįžome į Svėdasus. Kelias valandas čia, prie paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę, koncertavo Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras (vadovas Algirdas Radzevičius), dainuojamosios poezijos bardai gitaristai Kazimieras Jakutis, Lietuvos partizano Antano Kraujalio sūnus Antanas Kraujalis, Vaižganto tekstus skaitė aktorės Kristina Kazakevičiūtė, Laima Rupšytė. Tradicinių “Vaižganto skaitymų” metu buvo pristatyta poeto Alfo Pakėno sudaryta knyga “Neužmirštamas Vaižgantas”. Čia buvo galima įsigyti Vytauto Bagdono albumą “Nusilenkime Vaižganto Žemei”. Netoliese veikė fotomenininko Vytauto Ylevičiaus darbų paroda “Tėvynės spalvos”, skirta autoriaus 80-mečiui.

sved_4

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Pupinis, Kazimieras Uoka, Gintaras Songaila, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis. Renginį organizavo Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyrius, Svėdasų seniūnija, Svėdasų bendruomenė ir kultūros-švietimo įstaigos, Vaižganto klubas “Pragiedrulys”.

sved_5

sved_6

sved_7

sved_8

sved_9

sved_10

sved_11

sved_12

sved_13

sved_14

sved_15

sved_16

sved_17

sved_18

Vytauto Visocko nuotr.

2010.07.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.