„Partizanas yra nepalaužiama tautos dalis…“


Lietuvi, bene kiekvieno iš Jūsų giminėje yra žuvusių ar nukentėjusių už Tėvynės laisvę, todėl kviečiame nelikti nuošalyje ir nedelsiant prisidėti prie jų nemarios kovos įamžinimo!

Atėjo lemiama akimirka, jeigu mes dabar startuojame, tai prisidės ir Lietuvos valstybė. Todėl prašome kaip galima greičiau paremkite paminklo Lietuvos partizanams pastatymą Kryžkalnyje.

Jūs tai galite padaryti: skirdami iki 2% gyventojų pajamų mokesčio į „Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungos“ įm./k. 303472436 sąskaitą LT 47 7300 0101 4220 5090 ar pervesdami bet kokią pinigų sumą.

Paminklą turėtų sudaryti paminklinė grupė, kurią sudarytų 30 – 40 metrų aukščio obeliskas su paauksuotu „Vyčio kryžiumi“, matomu 20 km spinduliu, siena su 20 000 simbolinių mažų „Vyčio kryžių“ su visų žuvusių Lietuvos partizanų pavardėmis po kiekvienu iš jų, taip labai akivaizdžiai parodant žūčių už Lietuvos laisvę mastą, nežinomo partizano kapas su amžinąją ugnimi ir originali skulptūrinė grupė ,,Partizanai žvalgyboje“.              

Šiuo paminklu mes siekiame įprasminti ir įamžinti 20 000 Lietuvos partizanų, tikrųjų Lietuvos kariuomenės karžygių, besikovusių su okupantu, nemarios Laisvės kovos atminimą, skirtą „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio“ Deklaracijos 70 – mečiui ir Lietuvos kariuomenės 100 – mečiui, paminėti.

Paminklas, kaip informacinio karo ginklas, gina Lietuvos partizanų garbę kovoje su Rusijos propaganda, juodinančia jų kovą, kartu kviečia lietuvių tautą budėti, bet kuriuo momentu būti pasiruošusia apginti Valstybę, Laisvę ir Nepriklausomybę. Tai pirmas valstybės lygmens paminklas Lietuvos partizanams, kurį remia Lietuvos kariuomenė.

Pervesdami pinigus būtinai nurodykite savo adresą, žuvusio giminaičio partizano vardą ir pavardę.

Daugiau informacijos apie Sąjungą rasite: www.kryzkalnispartizanai.lt, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT-01114, info@kryzkalnispartizanai.lt, tel.:  + 37068774413

 Informacijos šaltinis – Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjunga.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2017.04.22; 18:02

print