Pasirašyta sutartis su „Sodra“ leis advokatūrai veiksmingiau kontroliuoti advokatų veiklą


Ieškodama instrumentų, įgalinančių įgyvendinti įstatyme paskirtą pareigą prižiūrėti korporacijos narių veiklą Lietuvos advokatūra gegužės 10-ąją pasirašė asmens duomenų teikimo sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“).

Pasirašytas dokumentas leis įvertinti siekiančių verstis advokato praktika asmenų nepriekaištingą reputaciją jų darbo santykių trejų metų istorijoje. Advokatūra iš „Sodros“ taip pat gaus duomenis, kurie leis patikrinti, kaip advokatai ir advokatų padėjėjai laikosi įstatyme numatytų apribojimų dėl mokamų pareigų.

Advokato paslaugų kokybei reikšmingas susitarimas pasiektas sutelkus Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo ministerijų, Valstybinės asmens duomenų inspekcijos, „Sodros“ ir Lietuvos advokatūros atsakingų darbuotojų pastangas.

„Advokato profesinei veiklai įstatymas taiko daug apribojimų, kurie būtini tinkamai žmogaus teisių apsaugai užtikrinti. Todėl pasirašoma sutartis – įrankis Advokatų tarybai prižiūrėti, kaip paisoma draudimų. Sutartimi įgyvendinama priežiūra bus žingsnis aukštesnės teisinės pagalbos žmogui link“, – teigia Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis.

Pasak Advokatų tarybos pirmininko, galimybė sužinoti atleidimo iš darbo pagrindus ir konkrečią datą bus papildomas informacijos šaltinis Advokatų tarybos sprendimams, kuomet pretendentai nepriimami į tikruosius Lietuvos advokatūros narius kaip neatitinkantys nepriekaištingos reputacijos reikalavimo.

Sutarties pasirašyme dalyvavęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas atkreipė dėmesį į dvišalio institucijų dokumento svarbą teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės stiprinimui. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministro, „Sodros“ registras turėtų prisidėti prie administracinės naštos verslui mažinimo, o jame sukaupti duomenys turi būti naudojami laikantis galiojančių įstatymų nuostatų.

Primintina, kad vienas svarbiausių Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme numatytų advokato (advokato padėjėjo) veiklos apribojimų yra draudimas verstis kita veikla – advokatas, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, negali dalyvauti operatyvinėje veikloje, dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas, išskyrus darbą Lietuvos advokatūroje ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą (43 str.).

 

Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, patentinio patikėtinio paslaugas, būti arbitru, tarpininku, taikintoju ar teisės ekspertu, kai sprendžiami komerciniai ginčai.

Advokatas gali būti juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo nariu, tačiau už tai negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus tantjemas. Teisę teikti šioje dalyje išvardytas paslaugas advokatas įgyja ir šių paslaugų teikimas kontroliuojamas teisės aktų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, nustatyta tvarka (4 str. 4 d.).

Taip pat griežtai Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas reglamentuoja ir advokatų padėjėjų veiklą – jei advokato padėjėjas pradeda eiti mokamas pareigas, išskyrus mokslinį, pedagoginį ar kūrybinį darbą, jis išbraukiamas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo (36 str. 4 d.). Įstatymu numatyti advokato veiklos suvaržymai proporcingi jo veiklos garantijoms ir būtini užtikrinant teisinės valstybės principus realizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamą asmenų teisę į gynybą, taip pat teisę turėti advokatą (31 str.).

Advokatams taikomi padidinti profesinės etikos ir veiklos skaidrumo reikalavimai teikiant atstovavimo ir gynybos paslaugas.

Nuotraukoje: socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas ir Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis.

Aurelija Juodytė yra Lietuvos advokatūros patarėja ryšiams su visuomene.

2013.05.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *