Paskelbti KGB padalinių kadrinių darbuotojų sąrašai


Internete pirmą kartą paskelbti KGB padalinių miestuose ir rajonuose kadrinių darbuotojų sąrašai. Interneto svetainėje kgbveikla.lt įkelti 628 dokumentai, kurie atspindi KGB padalinių Lietuvos miestuose ir rajonuose veiklą, jos specifiką ir agentūros sąrašus XX amžiaus 9-ajame dešimtmetyje.

Iš viso sovietų okupuotoje Lietuvoje veikė penki didžiųjų miestų skyriai ir 44 miestų bei rajonų poskyriai. Sąrašuose skaičiuojami šimtai lietuvius už patriotinę išsivadavimo veiklą persekioję KGB kadriniai karininkai: 53 – Vilniuje, apie 300 – Kaune, 98 – Klaipėdoje dirbę kadriniai darbuotojai.

Miestų bei rajonų padaliniai uoliai vykdė LSSR KGB funkcijas. Periferinių padalinių veiklą lėmė jų teritorijos specifika – vietovės ypatumai (pasienio zona, pajūris), buvę objektai (svarbios strateginės pramonės, transporto, karinio pramoninio komplekso įmonės, kariniai daliniai) bei toje teritorijoje gyvenančių asmenų santykis su režimu (buvę tremtiniai, kaliniai, tikintieji, dvasininkai, išeivijos veikėjai bei aktyviai dalyvaujantys antisovietiniame, ypač religiniame, pasipriešinime).

Portalo delfi.lt paklaustas apie daugiau nei 20 metų nenubaustus KGB bendradarbius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė: “Lietuvai tiek daug kas yra daręs šunybių, jeigu juos visus prie sienos statysim ir teisim, kaltinsim, bus labai prastai. Gaila, kad nebuvo rimtos liustracijos, ir aš jau netikiu, kad ji bus. Ten, kur yra aišku, kad žmonės dirbo ne Lietuvos naudai, bet okupacinei valžiai, iš tikrųjų aukštų postų tie žmonės neturėtų užimti. Manau, kad ir teismuose šitie žmonės neturėtų dirbti. Tačiau šiuo metu ir prieš mane liudiję KGB rezervistai užima teismuose pakankamai aukštas pareigas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali klysti ir prisikelti, bet jeigu jis klydo, tarnavo okupantams ir nė kiek nepasikeitė ar tik išorę pakeitė, tai, manau, yra bėda (…). Iš rajonų suvežtuose archyvuose tik kai ką galima atsekti. Todėl Lietuvoje rimtos liustracijos nebuvo (…). Po nepriklausomybės susidarė tokios sąlygos, kad viskas susimaišė – ir tie, kurie prieš Lietuvą veikė, ir tie, kurie už Lietuvą”.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.09.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *