Pastarieji dešimtmečiai – tai Suomijos klestėjimo metai


Per pastarąjį šimtmetį veikti pradėjo daugybė tarptautinių organizacijų. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų organizacija, Pasaulio prekybos organizacija, NATO, Europos Sąjunga. Jungtinių tautų organizacija susikūrė 1945-1948 metais. Jos ištakos – dar 1919 metais pradėjusi veikti Tautų lyga.

Per šį šimtmetį tarptautinės organizacijos prisidėjo prie tam tikrų tautų išsilaisvinimo ir ginkluotų konfliktų sureguliavimo. Tačiau tarptautinių organizacijų indėlis į imperializmo pažabojimą nėra didelis. Ir šiuo metu vis dar gajus rusiškas, kiniškas imperializmas bei daugybė kitų imperializmo formų. Be to, šiandienos pasaulyje didelę įtaką įgijo ir globalistinės struktūros, dažnai artimai susijusios su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Šios struktūros bando primesti naujas priespaudos formas.

O iš Rusijos imperijos glėbio 1918-aisiais metais išsivadavusi Suomija per šį šimtmetį patyrė daug rimtų permainų. Pastarieji keli dešimtmečiai – tai Suomijos klestėjimo metai. Nuo 2010 metų vasaros Suomijai vadovaujanti M.Kiviniemi vyriausybė gerai susitvarko su šaliai iškylančiomis problemomis. 41 metu premjerė Mari Kiviniemi politikos olimpe dirba apie dešimt metų, ji praeityje yra buvusi ir premjero patarėja, ir savivaldos ministre. Suomijoje socialinės apsaugos sritis yra prioritetinė. Jai skiriama daug dėmesio. Per pastaruosius kelerius metus šioje šalyje nebuvo mažinami nei atlyginimai, nei pensijos, nei socialinės išmokos. Mažus atlyginimus gaunantiems žmonėms pajamos padidėjo dar 60-120 eurų, nes gerokai pakeltas neapmokestinamų pajamų dydis. PVM lygis Suomijoje skirtingas. Spaudai, knygų leidybai, viešbučių verslui taikomas lengvatinis 5-ių procentų PVM tarifas, daugumai maisto produktų taikomas 12-os procentų tarifas, o tam tikroms prekių grupėms (prabangiems rūbams, kosmetikai, metalo gaminiams) taikomas net 22-jų procentų PVM tarifas.

Bet ne visiems sekasi taip, kai suomiams ar stabiliai gyvenantiems čekams ir slovėnams. Yra dar nemažai skurdinamų arba pavergtų tautų. Stambios tarptautinės organizacijos, tame tarpe ir Jungtinių Tautų organizacija, atsainiai rūpinasi pavergtų tautų likimu. Nors daug kalbama apie tautų apsisprendimo laisvę, bet kai kurios tautos išlieka imperijų nelaisvėje arba kiek švelnesnėje kaip ir demokratiškai besitvarkančių, bet daug didesnių tautų priespaudoje. Pavergtos tautos – baskai, čečėnai, ingušai, tibetiečiai. Jei baskai Ispanijoje susiduria su tam tikrais apribojimais, persekiojama baskų pogrindinė patriotinė organizacija ETA, be to, jiems neleidžiama kurti savo nepriklausomos valstybės, tai Rusijoje gyvenantys čečėnai ir ingušai patiria tikrą genocidą – nuo 1994 metų nužudyti jau keli šimtai tūkstančių šioms broliškoms tautoms priklausančių žmonių, dar daug jų uždaryti į kalėjimus arba pasitraukė iš gimtųjų kraštų, išvyko gyventi i Gruziją, Turkiją, Jordaniją, Katarą, Prancūziją, Vokietiją, Austriją… Lietuvoje gyvena per 2000 pabėgelių iš Čečėnijos ir Ingušijos. Egzistuoja viltis, kad šios pavergtos tautos kada nors atgaus laisvę – juk ir lietuviai, ir latviai, ir gruzinai vis tiek išsilaisvino po SSSR žlugimo.

Žinoma, kai kurių tautų likimas – miglotas. Štai daug klausimų kyla dėl Rusijos vis dar valdomo Šiaurės Kaukazo didžiausios respublikos – Dagestano ateities. Šiame krašte gyvena apie 3 milijonus žmonių. Ir gyventojų skaičius sparčiai auga. Štai 1995 metais čia gyveno tik 2,75 milijono žmonių. Šioje respublikoje nėra nė vienos dominuojančios tautos. Dauguma Dagestano gyventojų – avarai, lezginai, darginai, kumykai, čečėnai, ingušai, rusai, azerai, armėnai, agulai, lakai, tabasaranai, totoriai, ukrainiečiai, žydai. Avarų kilmės žmonių Dagestane daugiausia – 760 tūkstančių. Bet jie nedominuoja. Kitos gausesnės tautos – darginai (430 tūkst.), kumykai (365 tūkst.), lezginai(333 tūkst.), čečėnai (127 tūkst.), rusai (120 tūkst.). Kokia bus Dagestano ateitis? Iškyla nemenka tikimybė, kad Dagestanas bus suskaldytas, nes jei šis kraštas išsivaduos iš Rusijos jungo, vargu ar jis išliks kaip vieninga valstybė.

Bet Rusiją valdantis Kremliaus režimas nesiruošia suteikti net menkiausios galimybės, kad pavergtos tautos lengviau atsikvėptų. Nesirengiama suteikti net autonomijos. O akių dūmimui sudaromos net specialios komisijos – štai sudaryta Valstybinė komisija dėl galimo Rusijos istorijos falsifikavimo. Jai vadovauja Rusijos prezidento administracijos vadovas S.Naryškinas, o jos nariais yra buvęs Čečėnijos prezidentas, Rusijos teisingumo ministro pavaduotojas A.Alchanovas, istorikas ir žurnalistas N.Svanidzė, Rusijos Mokslų akademijos Istorijos instituto direktorius N.Čubarjanas ir kiti. Komisija pasitelkia ir ekspertus, kurių gretose yra ir į Lietuvą kartais atvykstantis istorikas Aleksandras Diukovas. Vienas iš komisijos ekspertų Aleksandras Filipovas parašė knygų, kuriose teigiamai atsiliepiama apie Staliną ir jo valdymą. Tad Kremlius ir jo parankiniai laikosi atviros imperialistinės krypties.

Tuo tarpu Lietuvoje, lyg ir laisvoje šalyje, palaipsniui įsigali kosmopolitinės ir globalistinės jėgos, griaunančios mūsų ekonomiką, švietimą, mokslą ir kultūrą. Dėl aukštojo mokslo sistemos griovimo Lietuvai iškilo didžiuliai pavojai – gresia tiek „protų nutekėjimas“, tiek dar didesnė emigracija. O skleidžiami mitai, esą Lietuvai per daug 15-os universitetų, laužti iš piršto. Štai Kipre, kur gyvena 800 tūkstančių gyventojų, veikia 6 universitetai. Tad visuomenę vis bandoma mulkinti, skleidžiant visokius prasimanymus.

Pastaruoju metu pasaulyje didelę įtaką įgijo stambus tarptautinės mafijos susivienijimas, susijęs su įvairių šalių vyriausybėmis bei kontroliuojantis kai kurias stambias korporacijas. Šis susivienijimas organizuoja prekybą ginklais ir narkotikais, cigarečių kontrabandą, kontroliuoja ir stambias oficialaus verslo struktūras – naftos biznio koncernus, metalų gavybos ir perdirbimo korporacijas, statybos įmones, viešbučių tinklus. Šio susivienijimo veikloje dalyvauja praeityje įtakingas JAV valdžios pareigūnas D.B., buvę aukšto rango Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Ukrainos valdžios pareigūnai, kai kurių valstybių slaptųjų tarnybų darbuotojai, Šveicarijoje gyvenantis amerikiečių kilmės milijardierius M.Ričas. Šis susivienijimas organizuoja ir stambias aferas, kursto ginkluotus konfliktus, siekia įgyti vis didesnę įtaką.

Greta veikia ir galingos slaptosiosios ložės. Viena iš tokių organizacijų – ,,Bnei Brait” ložė. Ji buvo įkurta Niujorke dar 1843 metais. Iš nedidelės ložės ,,Bnei Brait“ palaipsniui virto galinga tarptautine lože, veikiančia daugiau nei šešiasdešimtyje valstybių. Šiai ložei kadaise priklausė bolševikų veikėjai, net buvo teigiama, kad ,,Bnei brait“ ložei priklausė ir V.Leninas.

Globalistinės ir imperialistinės struktūros yra artimai susijusios tarpusavyje. Paskutiniuoju metu atsiskleidžia vis daugiau paslapčių, aiškėja, kurie įtakingi politikai priklauso slaptoms organizacijoms. Štai buvęs Rusijos viceprezidentas, 1993 metų pučo Maskvoje organizatorius A.Ruckojus dar nuo 1990 metų priklauso tarptautiniu mastu veikiančiai slaptajai organizacijai. A.Ruckojus rezgė įvairias intrigas, pasižymėjo kaip provokacijų meistras, galu gale 1993 metų rudenį organizavo ginkluotą maištą ir bandė nuversti B.Jelcino vyriausybę. Slaptos ložės narė yra ir įtakinga Rusijos politikė V.Matvijenko. Slaptoms ložėms bei mafijos tinklams priklauso ir daug Italijos, Vokietijos, Ukrainos, JAV, Kinijos, Ispanijos politikų.

Ir Lietuvoje daug politinio elito veikėjų yra mafijos klanų bei įtakingų slaptųjų ložių nariai. Žymus Rusijos filosofas ir politologas S.Kurginianas teigia, kad visą pasaulį apraizgęs slaptų organizacijų tinklas bando primesti savo priespaudą ir iš esmės dalijasi pasaulį įtakos zonomis. Iškyla esminis klausimas – ar bus atsilaikyta prieš šių slaptų ir įtakingų klanų diktatą? Tad pastarieji dešimtmečiai pasauliui gali būti lemtingi.

Nuotraukoje: Suomijai sėkmingai vadovaujanti 41-erių metų premjerė Mari Kiviniemi.

2011.04.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.