Patraukli gyvenamoji ir verslo aplinka – mažesnė migracija


Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą Raseinių miesto viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimo projektui įgyvendinti.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą šiame mieste pagerės sąlygos privataus verslo plėtrai, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė ir sumažės vidinė gyventojų migracija.

Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai sutvarkytos teritorijos Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartale, t. y. Raseikos parko, Magdės šulinio (Alko šaltinio) bei Dominikonų skvero teritorija.

Modernizavus šias teritorijas Raseinių miesto centre, pagerės sąlygos raseiniškių laisvalaikiui, bus patogiau organizuoti kultūros renginius, įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas. Optimaliai išnaudojus minėtą miesto dalį ir pritaikius ją gyventojų bei miesto svečių poreikiams ne tik pagerės miesto įvaizdis bei gyvenimo ir aplinkos kokybė, bet ir padidės čia besilankančių srautai, kas paskatins privataus verslo investicijas, naujų darbo vietų kūrimą.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos inicijuotam ir įgyvendinamam projektui „Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas“ skirta daugiau kaip 0,55 mln. eurų, iš kurių bemaž 0,5 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Šiai priemonei finansuoti iš viso skirta iki 107 mln. eurų, iš kurių apie 99 mln. eurų – ES fondų lėšos.

Nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančius projektus pagal minėtą priemonę vykdo 23 vidutinio dydžio Lietuvos miestai.

Informacijos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.

2017.01.22; 01:02

print