Pavojingos verslininkų išdaigos


Numatomos Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos projektavimas ir statyba Vilniuje svarbi ne tik sostinei bei gretimiems sostinės rajonams, bet gali tapti precedentu ydingam buitinių atliekų naikinimui visoje Lietuvoje. UAB “Cowi Baltic” projektuojamos gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikiama vertinimui bei svarstymui siauram, neturinčiam kompetencijos visuomenės ratui, yra akivaizdus problemos ignoravimas bei visuomenės dėmesio perkėlimas nuo rimtos atliekų naikinimo problemos sprendimo prie nuo užsakovo priklausomos UAB poveikio aplinkai ataskaitos svarstymo, trumpai tariant, yra visuomenės mulkinimo aktas. Po visuomenės pritarimo ar nepritarimo ataskaitos išvadoms, Vilniaus savivaldybė numato spręsti būsimos gamyklos statybos tikslingumą. Nevalingai kyla klausimas: kas savivaldybei suteikė teisę spręsti visai Lietuvai svarbų reikalą? Atliekų naikinimą deginimu turi nagrinėti ir vertinti mokslininkai fizikai, chemikai, sociologai, politikai, o ne verslininkai ar tarnautojai.

 Algimantas Zolubas

Praėjusio šimtmečio trečiame dešimtmetyje prasidėjusi techninė revoliucija žmonijai pateikė daug naudingų produktų, išplėtė ir tarsi pagerino žmogaus gyvenamąją aplinką, tačiau drauge pažėrė gausą žalingų žmogui ir gamtai gamybos atliekų, nes gyvenamoji aplinka buvo plečiama bei gerinama gamtos mažinimo bei skurdinimo sąskaita. Žalojama gamta už patiriamą žmogaus nemeilę grįžtamuoju ryšiu rodo nemeilę žmogui. Atliekų gausa jau siaurina gyvenamąją aplinką, blogina gyvenimo kokybę, keičia klimatą. Atliekų šalinimo bei naikinimo problema tapo globaline. Tarp buitinių atliekų naikinimo būdų yra ir jų deginimas. Deja, taip pat ne be kenksmingų atliekų.

Numatomos Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos projektavimas ir statyba Vilniuje svarbi ne tik sostinei bei gretimiems sostinės rajonams, bet gali tapti precedentu ydingam buitinių atliekų naikinimui visoje Lietuvoje. UAB “Cowi Baltic” projektuojamos gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pateikiama vertinimui bei svarstymui siauram, neturinčiam kompetencijos visuomenės ratui, yra akivaizdus problemos ignoravimas bei visuomenės dėmesio perkėlimas nuo rimtos atliekų naikinimo problemos sprendimo prie nuo užsakovo priklausomos UAB poveikio aplinkai ataskaitos svarstymo, trumpai tariant, yra visuomenės mulkinimo aktas. Po visuomenės pritarimo ar nepritarimo ataskaitos išvadoms, Vilniaus savivaldybė numato spręsti būsimos gamyklos statybos tikslingumą. Nevalingai kyla klausimas: kas savivaldybei suteikė teisę spręsti visai Lietuvai svarbų reikalą? Atliekų naikinimą deginimu turi nagrinėti ir vertinti mokslininkai fizikai, chemikai, sociologai, politikai, o ne verslininkai ar tarnautojai.

Rugsėjo 4 d. Vilniaus savivaldybės salėje UAB “Cowi Baltic” siauram vietos bendruomenių atstovų ratui pateikė numatomos atliekų deginimo gamyklos poveikio aplinkai ataskaitą. Dėl kompetencijos stokos ataskaitą būtų sunku vertinti, tačiau panašu, kad ji gali atitikti užsakovo reikalavimus, nes, jei užsakovas savo projekte atliekas išrūšiuos bei vertinimui pateiks, tarkim, riešutų kevalų, bulvių lupenų ar svogūnų lukštų deginimą, vertintojai jų degimo produktus ir išnagrinės bei nustatys, kad jie aplinkai nekenksmingi. Tačiau jei neišmokyta ir neišugdyta atliekas rūšiuoti visuomenė, nepaisydama projektuotojų norų, į atliekas įterps kokį kaproną, gyvsidabrio lempas ar chemikalus, išeis tai, ko vertintojai išvadose neparodė, nes netyrinėjo, kadangi atliekų rūšiavimas priskirtas savivaldybei. Dėl esminių ataskaitos trūkumų, tarp jų ir dėl numatomų deginti atliekų neaiškaus turinio, vietos bendruomenių atstovai ataskaitai vienbalsiai nepritarė. Atskirai atkreiptas dėmesys į atliekų rūšiavimą.

Atliekų rūšiavimo, iš pirmos pažiūros paprasta problema, kaip rodo užsienio civilizuotų visuomenių patirtis, užtruko dešimtmečius ir dar tęsiasi. Ir išrūšiuotas atliekas dėl kenksmingos taršos mokslininkai jau siūlo nebedeginti, o kitokiais būdais naikinti. Lietuva, deja, ne tik lenktyniauti su atliekas rūšiuojančiomis šalimis, bet ir jas pasivyti bent porą dešimtmečių neįstengs.

Susidorojimo su įvairiomis atliekomis, tarp jų ir buitinėmis, reikalą turi spręsti ne pelnų siekiantys verslininkai, o mokslininkai, visapusiškai vertinantys atliekų naikinimo būdų poveikį žmogui, gamtai. Ši problema yra aktuali ir svarbi, kad turi būti svarstoma ne su eiliniais kelių miesto mikrorajonų bendruomenių atstovais Vilniaus savivaldybės salėje, o po kruopščių mokslinių tyrimų ir vertinimų Respublikos Mokslų akademijos salėje, Seime. Patikėti sprendimą dėl atliekų naikinimo būdo pelnų siekiantiems verslininkams bei savivaldybės, neturintiems specialių žinių, neatsparių korupciniam poveikiui, pareigūnams būtų nusikaltimas visuomenei, valstybei, prilygtų labai pavojingoms išdaigoms.

Gamtoje taip pat vyksta nuolatinė gamyba, tačiau be žalingų atliekų. Metas ne tik mokslininkams, bet ir verslininkams su meile atsukti veidą į mokytoją Gamtą. Ji pamokys plėtoti gamybą be atliekų, patars ir padės spręsti atliekų naikinimo uždavinį.

Gintaro Visocko nuotr.

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.