Po pamaldų demonstruos penkerių minučių trukmės bučiavimąsi


Paryžius. Prancūzų homoseksualų organizacija šį sekmadienį per Šv. Valentino dieną Notre Dame katedroje organizuoja po pamaldų 5 minučių trukmės bučiavimąsi. Vadovas Arthur Vautier sakė Paryžiaus homoseksualų žurnalui Tetu, kad tokia demonstracija reiškia “iššūkį bažnyčiai dėl meilės ir “santuokos“ tarp gėjų ir tarp lesbiečių. Praėjusį kartą buvo susirinkę virš šimto homoseksualų. Krikščionys raginami “tvirtai ir drąsiai“ atsakyti homoseksualų naujai provokacijai. Pastebima, kad homoseksualai tokių demonstracijų neorganizuoja Paryžiaus Didžiojoje mečetėje.

Vašingtonas. Trečiadienį imta rinkti parašus po peticija, raginančia JAV katalikų vyskupus nutraukti organizacijos Catholic Campaign for Human Development (CCHD) rėmimą. Po tyrimų nustatyta, kad CCHD gautais pinigais remia organizacijas, kurios propaguoja abortus ir tos pačios lyties asmenų “santuokas“.

Vankuveris. Britų Kolumbijos anglikonų vyskupija parengė raportą, kuriame sakoma, kad po kartos anglikonizmas Kanadoje išnyks. Nuo 1960 m. anglikonų tikinčiųjų Kanadoje kasmet sumažėja 11 proc.. Sakoma, kad anglikonų, lyginant su kitomis tikybomis, mažėja sparčiausiai. Siūloma imtis neatidėliotinų, net radikalių priemonių padėčiai taisyti. Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kas dalis parapijų atskyla dėl nepritarimo homoseksualumui ir liberalizmui. Net dalis anglikonų vyskupų palieka anglikonų Bažnyčią dėl primesto homoseksualumo. Plačiai gerbiamas protestantų teologas Vankuverio Regent kolegijos profesorius James I. Packer sakė, kad Kanados anglikonų Bažnyčia yra ,,apnuodyta“ liberalios teologijos ir Anglikonų Bažnyčia griaunama savo bandymų ,,neatsilikti nuo kultūros“ priimant visas šiukšles.

Londonas. Britanijos kairiojo sparno katalikų žurnalas Tablet pakvietė katalikų Bažnyčią “jei ne doktrinaliai, tai bent pastorališkai“ keisti savo mokymą homoseksualumo atžvilgiu. Nes kitu atveju “Bažnyčia praras visuomenės paramą”. Society for the Protection of Unborn Children vadovas John Smeaton sako, kad Tablet vedamasis apie homoseksualumą toli prašoka požiūrį ir faktiškai yra homoseksualumo lygybės manifestas. Jis rašo: “aišku, kad pastaruosius mėnesius iki popiežiaus vizito Tablet išnaudoja žiniasklaidos kompaniją įtvirtinti prieš gyvybines, prieš šeimynines nuostatas katalikų bažnyčios viduje.“ Tablet yra platinamas katalikų parapijose ir Smeaton sako: “žurnalo platinimas parapijiečiams yra tarsi psichiatro išrašytos cianido kapsulės depresijos paveiktiems ligoniams.“  The Tablet buvo įkurtas 1840.

JAV. Tūkstančiai jaunuolių penktadienį prieš Šv. Valentino dieną švęs Tyrumo dieną. Dalyvaus virš 300 mokyklų iš 44 valstijų ir šimtai parapijų, bei kitų organizacijų visoje Amerikoje. Šią šventę remia Liberty Counsel. Tyrumo diena yra ta diena, kai jaunuoliai gali viešai parodyti savo įsipareigojimą pasilikti skaistūs mintyse ir veiksmuose.

Madridas. Keletas katalikų teologų viešai pabrėžė, kad Ispanijos karalius gali ir net moraliai įpareigotas nepritarti naujiems įstatymams, kurie leidžia darytis abortus pagal moters užsigeidimą iki 14 savaičių. Monte Corban teologijos instituto direktorius ir Santander kunigų seminarijos rektorius Juan Jose Valero Alvarez sakė Religion en Libertad, kad “karalius negali pasirašyti Abortų įstatymo švaria sąžine, nes tai yra prieš moralę ir prigimtinį įstatymą.“

Čikagos kardinolas ir JAV vyskupų konferencijos pirmininkas Francis George pasmerkė “New Ways Ministry”. Ši bendrija tariasi esanti katalikiška, bet prieštarauja Bažnyčios mokymui apie homoseksualių aktų amoralumą. Kardinolas tiesiai sakė, kad New Ways Ministry neturi Katalikų Bažnyčios patvirtinimo ir negali kalbėti katalikų Bažnyčios vardu. Kun. John Harvey, įkūręs Courage, kuri padeda asmenims, turintiems patrauklumą prie tos pačios lyties gyventi skaisčiai, sakė, kad Vatikanas paprašė New Ways Ministry įkūrėjus pasirašyti dokumentą, kuriuo patvirtintų homoseksualinių aktų prigimtinį blogį, bet vienuolė Gramick atsisakė pasirašyti. Kun. Nugent bandė pakeisti keletą reikšmingų žodžių. Jis norėjo pabrėžti, kad homoseksualiniai aktai “bendrai“ yra blogi, bet ne “objektyviai“ ar “esminiai“ amoralūs.

JT “Žmogaus teisių komisija“ (OHCHR) spaudžia Nikaragvą legalizuoti “terapinius“ abortus ir abortus po išprievartavimo, kraujomaišos, rašo Meksikos žinių agentūra Notimex. Bet pasak Ispanijos žinių agentūros EFE, Nikaragvos vyriausybė tvirtai atsisakė kėsintis prieš nekaltą gyvybę. “Nauji įstatymai, draudžiantys tiesioginius abortus Nikaragvoje, yra “nacionalinio suverenumo rezultatas… tai ne religinis klausimas. Dauguma Nikaragvos piliečių tiki, kad teisė į gyvybę yra svarbi ir abortas nėra tinkamas metodas gimdymų kontrolei“, – sakė Nikaragvos ministrė Ana Isabel Morales. Prieš Nikaragvos negimusius vaikus kovoja ir dvi abortistinės organizacijos “Amnesty International” ir “Human Rights Watch”, kurios teigia, kad nikaragvietės miršta, nes joms neleidžia darytis abortų. Iš tiesų motinų mirčių labai ženkliai sumažėjo po 2006 m., kai buvo uždrausti tiesioginiai abortai. Be to, Nikaragvoje nėra uždrausti abortai, jei reikia gelbėti motinos gyvybę.

Kai kurie JAV ir vakarų šalių katalikų vienuolynų ordinai yra “modernios krizės“ būsenoje, nes jų nariai pasinėrė į “pasaulietinę kultūrą“ ir apleidžia religines praktikas, sakė kardinolas Franc Rodé, Vatikano Pašvęsto gyvenimo ir apaštalinių gyvenimo draugijų prefektas. Dar pernai kardinolas Rodé interviu Vatikano radijui tiesiai sakė, kad feminizmas sukėlė krizę moterų vienuolynuose.

Europos Sąjunga (ES) – labiausiai girtaujantis pasaulio regionas. Kiekvienas jos gyventojas kasmet vidutiniškai suvartoja 11 litrų grynojo alkoholio, o tai 2,5 karto daugiau nei vidutiniškai pasaulyje. Europoje nusigerti kartą per savaitę jau tapo įpročiu 29 proc. vyrų. Pamažu jie darosi priklausomi nuo alkoholio. Kiekvienais metais neblaivūs Europos vairuotojai padaro keliuose žalos už 45 mlrd. eurų. Alkoholis kaltas ir dėl didėjančio smurto šeimoje: 40 proc. moteris mušančių vyrų yra alkoholikai, 40 proc. žmonių žudikų – taip pat alkoholikai. Girti vyrai padaro pusę visų nusikaltimų, susijusių su prievarta ir jėgos naudojimu. Sparčiai daugėja alkoholio sukeltų psichozių. Ypač daug problemų svaigalai kelia Rytų Europoje. Lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai ir baltarusiais yra įtraukti į didžiausios rizikos šalių grupę. Vienas Lietuvos gyventojas per metus išgeria 17,2 litro grynojo alkoholio – tai daugiau nei ES vidurkis (11 litrų). Šis skaičius būtų dar didesnis, jeigu būtų įskaičiuojami ir nelegaliai įsigyti svaigalai. Tuomet jis padidėtų iki 20 litrų, o lietuviai pralenktų kol kas pirmaujančius slovakus. Lietuva pirmauja Europoje ir pagal ligas bei mirtis nuo girtavimo, nes mūsų krašte alkoholis – kainos, laiko ir vietos požiūriu – lengviausiai prieinamas visoje ES. Alkoholio sukeltos ligos, smurtas ir nelaimingi atsitikimai keliuose ES kainuoja 1,3 proc. bendrojo vidaus produkto, t. y. kiekviena europiečių šeima už tai sumoka 650 eurų. Beveik dvigubai daugiau tenka atiduoti už girtų vyrų ir moterų padarytus nusikaltimus – net 33 mlrd. eurų. Tai įspūdingas skaičius žinant, kad sveikatos apsaugai skiriama kone perpus mažiau – 17 mlrd. eurų. Dar 10 mlrd. eurų kainuoja keliuose patirti nuostoliai, o 9 mlrd. eurų prarandama dėl girtavimo darbe. (“Lietuvos žinios”).

Pro Vita, Nr. 6

2010.02.13

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.