Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl telefoninių pokalbių stenogramų paviešinimo teisėtumo


Generalinėje prokuratūroje priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus siekiama atsakyti į visus klausimus, keliamus dėl telefoninių pokalbių stenogramų ištraukų, kurios yra nutarimo nutraukti rezonansinį ikiteisminį tyrimą dalis, paviešinimo teisėtumo.

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, 2016 m. vasario 29 d. Kauno apygardos prokuratūroje buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl vieno Vyriausybės nutarimo priėmimo aplinkybių.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos prašymą ir jai, kaip specialiajai komisijai suformuluotą užduotį, šio nutarimo kopija buvo pateikta šiai komisijai – žiniai ir sprendimui pagal kompetenciją priimti.

Ištraukoms iš minimo nutarimo patekus į žiniasklaidą kilo vieša diskusiją apie tokio pobūdžio informacijos, įskaitant ir nutarime cituojamų tam tikrų asmenų telefoninių pokalbių ištraukas, viešinimo teisėtumą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas sudarys sąlygas išsamiai ir objektyviai ištirti bei įvertinti tokios informacijos sklaidos atitikimą teisėtam visuomenės poreikiui žinoti sprendimų, susijusių su valstybės valdymu, priėmimo aplinkybes, bei tokios informacijos paskelbimo atitikimą Konstitucijos bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimams, garantuojantiems asmens privataus gyvenimo neliečiamybę.

Organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti pavesta Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimo ir korupcijos tyrimo skyriui.

Informacijos šaltinis – Lietuvos generalinė prokuratūra.

2016.03.12; 09:30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.