Prisimintas Prezidentas Antanas Smetona


Print

2011 m. rugpjūčio 10 d. įvyko Prezidento Antano Smetonos 137-ųjų gimimo metinių paminėjimas istorinės Prezidentūros kiemelyje, kurį organizavo Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei Kovo 11-osios gatvės bendrija.

Dalyvavo LR Seimo nariai A. Dumčius, R. Kupčinskas ir G. Songaila; Kauno m. savivaldybės tarybos nariai, Seniūnijų seniūnai, Kauno A. Smetonos gimnazijos bendruomenės atstovai, kauniečiai ir miesto svečiai. Minėjimo pradžioje sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, padėtos gėlės prie A. Smetonos paminklo. Minėjimo dalyviai pasidalijo mintimis apie A. Smetonos veiklą. Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas savo kalboje paminėjo A. Smetonos politinės publicistikos reikšmę ateities kartoms ir teigė „kai A. Smetona buvo LR Prezidentu, valstybinės institucijos susidūrė su daugeliu problemų, o šiandien mes matome, kad jos susiduria su politinio pasitikėjimo deficitu“. Minėjimo dalyviai aplankė istorinės Prezidentūros muziejaus ekspoziciją. Prezidento A. Smetonos gimimo metinės Kaune minimos trečią kartą ir tampa tradicija.

2011 m. rugpjūčio 14 d. Ukmergės rajono savivaldybė ir tautininkai organizavo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimtadienio paminėjimą (Smetonines) jo tėviškėje. Užugiryje prie Lėno ežero įvyko diskusinis susitikimas su politikais, visuomenininkais ir žurnalistais apie aktualiausias Lietuvos problemas, kurio moderatorius buvo LR Seimo narys Gintaras Songaila. Prezidento A. Smetonos atminimas buvo pagerbtas Šv. Mišiose Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Lėne. Pamokslo metu kunigas paminėjo gražius A. Smetonos  ir pal. arkv. J. Matulaičio santykius kuriant Lietuvos bažnytinę provinciją. Minėjimas, skirtas A. Smetonos gimimo metinėms, vyko Prezidento gimtojoje vietoje Užulėnio kaime. Jį vedė LR Seimo narys G. Songaila.

Dalyvavo LR Kultūros ministerijos viceministras Deividas Staponkus, Ukmergės rajono meras A. Kopūstas, LR Seimo nariai L. Graužinienė ir G. Songaila, „XXI amžiaus“ redaktorius Edvardas Šiugžda su žmona Livija, Šaulių sąjungos atstovai ir kt. Dalyviai tarė sveikinimo žodžius. Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas, pasidžiaugdamas Prezidento A. Smetonos atminimo puoselėjimu ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, atkreipė dėmesį į Prezidento darbų aktualumą šiandienai ir klausė „kokiais veiksmais ir idėjomis mes prisidėjome prie valstybinių institucijų stiprinimo bei pasitikėjimo jomis globalioje, vartotojiškoje visuomenėje?“.

Renginio pabaigoje vyko ekskursija į Prezidento A. Smetonos Užugirio dvarą, kur buvo dokumentinių filmų apie prezidentą Antaną Smetoną peržiūra, teatralizuotas Prezidento Antano Smetonos sveikinimas, foto sesija su Prezidentu Antanu Smetona ir kt.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacijos biuro informacija.

Nuotraukoje: Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona.

2011.08.17


Prisijunkite prie diskusijos