Prokuratūros sutartis su Vilniaus universitetu suartins teisės mokslą ir praktiką


Rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis  pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama skatinti teisės plėtrą, bendradarbiauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei keitimosi teisine informacija srityse.

„Džiaugiuosi, kad stiprinamas bendradarbiavimas su teisės mokslo bendruomene. Tikiu, kad šios sutarties pasirašymas sudarys geresnes sąlygas prokurorams remtis mokslininkų pasiekimais, o jaunųjų teisininkų pastebėjimai ir įžvalgos skatins prokurorus laikytis aukščiausių profesinių standartų“,  – sako generalinis prokuroras E. Pašilis.

Teisės fakulteto dekano prof. dr. T. Davulio teigimu, galimybė studentams studijų metu susipažinti su prokurorų veikla, naudoti statistinius duomenis rengiant mokslinius darbus, dalyvauti bendruose seminaruose ir diskusijose su savo srities profesionalais yra labai vertinga. Tai suartina teisės mokslą ir praktiką, padeda studentams lengviau apsispręsti dėl tolimesnės profesinės karjeros.

Spausdamas ranką generaliniam prokurorui profesorius T. Davulis taip pat juokaudamas pastebėjo, kad Teisės fakultetas ir prokuratūra, kaip teisės srityje dirbanti institucija, tik po daugelio metų geranoriškai bei intensyviai vykusio bendradarbiavimo pagaliau susiruošė tai įforminti teisiškai – pasirašydami bendradarbiavimo sutartį. 

Generalinės prokuratūros ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto sutartyje yra numatyta rengti bendras konferencijas, seminarus, mokymus ir diskusijas teisės klausimais, keistis statistiniais duomenimis, teikti vieni kitiems metodinę pagalbą. Teisės fakulteto studentams bus sudarytos palankesnės sąlygos atlikti praktiką prokuratūroje, o prokurorų bendruomenė galės naudotis fakultete esančia moksline literatūra.

Informacijos šaltinis – www.prokuraturos.lt.

2016.09.15; 04:38

print