Punske – Istorijos paveldo konferencija ir metraščio „Jotvingių kraštas“ naujo tomo sutiktuvės


2016 m. gruodžio 10 d. Punske vyks Istorijos paveldo konferencija ir „Jotvingių krašto“ metraščio 8 tomo sutiktuvės.

„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) – tai tęstinis tarpregioninis, tarpvalstybinis jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, kurio leidybą remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Visam laikui nutilo jotvingių šneka, giesmės ir raudos, buvo sunaikintos jų gyvenvietės ir sudegintos pilys. Liko piliakalniai, pilkapiai, pasakojantys apie narsiausios iš narsiausių baltų genčių gyvenimą ir lemtį. Lenkijos lietuvių „Aušros“ leidyklos Punske rūpesčiu jotvingiai žiemos pradžioj išnyra iš istorijos ūkų – jau aštuntus metus iš eilės.

„Jotvingių krašto“ rengėjams pavyko sutelkti gražų autorių kolektyvą – kalbininkų, istorikų, kraštotyrininkų, kultūrologų, publicistų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių. Jie leidinio puslapiuose gilinasi į žuvusios tautos paslaptis arba kalba apie vėlesnius jotvingių krašto istorijos vingius. Kiekviename metraščio tome dešimtys straipsnių, atsiminimų, apybraižų, kurios gali būti įdomios visiems, besidomintiems savo šaknimis.

„Jotvingių krašto“ metraščio 8 tomo sutiktuvių programa (Lenkijos laiku):

8.40 val. – Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas jų žuvimo vietoje. Autobusas, pastatytas prie Punsko valsčiaus pastato, išvyks į Šlynakiemį 8.20 val. Dalyvaus Punsko vokalinis ansamblis „Tėviškės aidai“ (vadovas Gediminas Kraužlys).

9.30 val. – Istorijos paveldo konferencija Punsko savivaldybės salėje:

  1. Teklės Pauliukonytės-Kalvinskienės knygos „Buvau partizanų ryšininkė“ pristatymas;
  2. Kęstučio Žemaičio pranešimas „Petras Dvaranauskas – kunigas ir visuomenės veikėjas“;
  3. Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės pranešimas „Motiejaus Gustaičio asmenybės šviesa“;
  4. Benjamino Kaluškevičiaus knygos „Knygnešys IV“ pristatymas.

Kavos pertrauka

  1. Artūro Svarausko pranešimas „Justino Staugaičio politinės veiklos fragmentai Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1926 m.“;
  2. Sigito Birgelio pranešimas „Seinų „Šaltinio“ spaustuvė Suvalkų krašto leidybos kontekste“;
  3. Scholastikos Kavaliauskienės pranešimas „Navasodų kaimo pokario tragedijos“;
  4. Irenos Marcinkevičienės pranešimas „Punsko Kovo 11-osios licėjus“.

Konferencijos metu bus atidaryta paroda, skirta Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-osioms įkūrimo metinėms.

2016..12.09; 01:02

print