„Pussy Riot“ rėmėjai šturmavo Kelno katedrą


Pussy Riot istorija netruko pasklisti po visą pasaulį. Palaikant Rusijos pankes Vokietijoje buvo surengta daug demonstracijų.

Bet nesitikėta, kad vokiečiai iš solidarumo su rusėmis ryžtųsi šturmuoti bažnyčią.

Būtent taip vokiečių žiniasklaida pavadino rusų pankių pasekėjų akciją garsiojoje Kelno (Köln) katedroje.

Rugpjūčio 19 dieną trys persirengę asmenys sutrikdė katedros mišių sakralumą: po pamokslo į šventovę įpuolė dvidešimtmetė moteris ir du 23 ir 25 metų vyrai, iškėlę transparantus ir skanduodami „Laisvė Pussy Riot ir visiems kaliniams“. Vyskupas augziliaras Heineris Kochas stovėjo sutrikęs.

Įsibrovėlius išvedė tvarkdariai. Lauke trijulė tęsė protesto akciją, skelbdama solidrumą su Maskvoje nuteistomis pankėmis. Ružavą švarkelį vilkintis vyras  garsiai rėkė, jog su jais buvo pasielgta lygiai taip pat, kaip su dviems metams nuteistomis Rusijos pankėmis, o „dievobimingi žmonės” jį iškoneveikę, lygiai taip pat, kaip būdavę anksčiau, prie nacionalsocialistų.

Po šio incidento vyskupas paragino meldžiantis nepamiršti pasimelsti už šiuos jaunuolius  ir už Rusijos žmones.

O klebonas Norbertas Feldhoffas tik prasidėjus teismo procesui prieš Rusijos pankes buvo pasakęs, jog panašus išpuolis nebūtų toleruojamas ir Kelno katedroje. Jo nuomonė nepasikeitė ir dabar: „Katedros statusas verčia imtis atitinkamų priemonių“, – teigė klebonas. Katalikų bažnyčia Kelno aktyvistus apskundė teisėsaugai dėl būsto neliečiamybės pažeidimo ir dėl trukdymo atlikti religines apeigas.

Garsūs šūksmai, kelios proklamacijos, spalvotos megztos kepurytės – Rusijos opozicijos simbolis – visa tai trims jauniesiems aktyvistams gali brangiai kainuoti.„Teisė į demonstracijų laisvę negali būti aukštesnė už teisę laisvai išpažinti tikėjimą ir už pamaldose dalyvaujančiųjų religinius jausmus“, – teigė katedros dekanas Robertas Kleine, komentuodamas kreipimąsi į teisėsaugos organus.

Valstybinės bažnytinės teisės eksperto Ansgaro Hense‘s nuomone, turime reikalą su religinio kulto vietos ramybės trikdmu, už tai įstatymai numato įkalinimą iki trejų metų arba piniginę baudą. Už panašų nusižengimą 2006-aisiais vienas Berlyno gyventojas buvo nubaustas kalėti devynis mėnesius – per iškilmingas pamaldas Vokietijos vienybės dienos proga jis sutrukdė religines apeigas garsiai šūkaudamas ir mėtydamas lapelius.

Pasak N.Feldhoffo, Kelno katedroje per paskutinius dešimtmečius buvo keletas nemalonių incidentų. Pavyzdžiui, kartą su niekuo nesuderinus įvyko foto sesija, po altorių vaikščiojo nuogi žmonės. 1997-aisiais fotografas buvo nuteistas keturiems mėnesiams lygtinai ir turėjo sumokėti 1500 eurų baudą. Nuogai pozavęs vyras turėjo sumokėti 1800 eurų baudą, pozavusi nuogalė atsipirko įspėjimu.

Klebonas sakė, jog katedra dažnai nukenčia nuo įvairių šiek tiek kvaištelėjusių ir girtuoklių. Vienintelė galimybė, ką jie gali padaryti, tai – juos apskųsti: „Tada sprendimą priima Vokietijos teismas“.

Rusijos pankes gina pasaulinio garso žvaigždės. Vokietijos užsienio reikalų ministras Guido Westerwelle negailėjo kritikos žodžių Rusijos teismo sprendimui skirti „Pussy Riot“ grupės merginoms laisvės atėmimo bausmę, drauge išreikšdamas susirūpinimą dėl Rusijos pilietinės visuomenės raidos ir laisvių.

Vokiškoje internetinėje spaudoje neteko aptiki nė vieno straipsnio, kuris gintų rusių pankių rėmėjus, sutrikdžiusius mišių rimtį ir sakralumą Kelno katedroje.

Nuotraukoje: “Pussy Riot” merginos, Rusijoje nuteistos realia laisvės atėmimo bausme.

2012.08.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.