Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys: 2016 metų gegužės 26-29 dienomis


Gegužės 23-29 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai du kartu kilo atpažinti ir palydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

 Gegužės 27 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo Rusijos Federacijos orlaivį Il-38, skridusį tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį.

Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, radijo ryšį su skrydžio valdymo centru palaikė, bet skrido be radiolokacinio atsakiklio.

 Gegužės 29 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo du Rusijos Federacijos orlaivius An-26, kurie skrido pagal skrydžio planą, palaikė ryšį su skrydžių valdymo centrais, bet be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, bei du Rusijos Federacijos orlaivius Su-27, skridusius be plano, be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, jie ryšio su skrydžio valdymo centrais nepalaikė. Visi orlaiviai skrido tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį.

Informacijos šaltinis – portalas www.kam.lt

2016.05.31; 19:21

print