Reikalaujame Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus atsistatydinimo


Lietuvos vidurinio mokslo sistemoje šiuo metu  įsigalėjo pernelyg drastiškas vidurinių mokyklų pertvarkos procesas. Dalis vidurinių mokyklų pertvarkomos į pagrindines, o tai daroma neatsižvelgiant į objektyvius tėvų ir moksleivių interesus.

Dabartinė švietimo politika, kurios kryptį nustatė ministras Gintaras Steponavičius ir jam artimų asmenų grupuotė, veda į individualizmą, susvetimėjimą, asmens egoizmo skatinimą, o tokią įtaką sušvelninti gali tik papildomų priemonių įvedimas tam, kad vidurinėse mokyklose būtų palaikoma tvarka ir siekiama ne paviršutiniškų rezultatų, bet tikros harmonijos. Būtent harmoningų santykių ir elementarios tvarkos šiuo metu trūksta daugelyje vidurinių mokyklų. Jose pastebima daug neigiamų reiškinių – atvirų patyčių, chuliganiškų išpuolių, nepotizmo ir korupcijos faktų.

Lietuvos aukštojo mokslo srityje įgyvendinamos permainos irgi pasižymi pernelyg drastiškais ir ne studentams bei dėstytojams, o tik siauroms grupuotėms naudingais veiksmais. Iš paskolų, kurias ima studentai Lietuvos bankuose, pelnosi bankininkai. Tai – nauda bankams ir didžiulė našta studentams bei jų šeimoms, nes tokios kainos, kurios egzistuoja Lietuvoje (nuo 6 iki 16 tūkstančių litų per metus) yra pernelyg didelės. Paskolas paėmę studentai tampa bankų vergais, daugelis jų net 15-20 metų turės mokėti palūkanas, grąžindami paskolas bankams. Dabartinė apmokėjimo tvarka yra socialiai neteisinga ir kenkia daugumos šalies piliečių interesams. Ją būtina atšaukti, nes didžiuliai mokesčiai už mokslą stumia studentus ir jų šeimas į skurdą, priklausomybę nuo bankų, o dalis jaunimo išvyksta iš Lietuvos studijuoti užsienio universitetuose ir negrįžta į Tėvynę.

Lietuvoje šiuo metu regima darbo rinkos stagnacija. Vykdant reformą neefektyviai dalijami studentų „krepšeliai“, nes nėra tinkamai ištirta, kiek kokių sričių specialistų reikia Lietuvai. Dabartinė tvarka, kai į labiau paklausias specialybes stojantys studentai yra diskriminuojami, – neteisinga, pažeidžianti kertines žmogaus teises.

Prašome:

1.       Imtis esminių permainų viduriniojo mokslo srityje – sprendžiant mokyklų pertvarkos klausimus, konsultuotis su mokinių tėvais ir jų organizacijomis.

2.       Imtis efektyvių priemonių patyčioms ir chuliganų siautėjimui mokyklose pažaboti.

3.       Keisti ir įvesti kitas sąlygas, kad tiek į labiau paklausias, tiek į mažiau paklausias specialybes stojantys studentai turėtų lygiavertes mokytis. Būtina, stojant į aukštąsias mokyklas, būtų laikomasi vieningos balų sistemos, o ne tokios tvarkos,, kad balų sistema taikoma skirtingai, dėl ko dažnai nukenčia studentai

4.         Keisti apmokėjimo už aukštąjį mokslą tvarką, nes dabartinė tvarka yra pragaištinga. Mokesčiai už aukštąjį mokslą neturi viršyti 2 tūkstančių Lt už metus.

Štai kodėl reikalaujame švietimo ministro G.Steponavičiaus atsistatydinimo.

Šis laiškas nusiųstas:

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei,

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei,

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui,

Lietuvos Respublikos Švietimo ministrui Gintarui Steponavičiui.

Pasirašė:

Judėjimas „Vytis“: koordinatorius Giedrius Grabauskas

Vilniaus Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Juozas Žilinskas

Visuomeninė piliečių sąjunga: pirmininkė Violeta Anankienė

Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“: pirmininkė Jolanta Lipkevičienė

Kauno Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkė Rūta Zabielienė

,,Drąsiaus kelias“: valdybos pirmininkė Audronė Skučienė

Tautos ateities forumas: pirmininko pavaduotoja Aušrinė Balčiūnienė

Prienų Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Egidijus Visockas

Radviliškio Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Liudas Vedeckis

Šiaulių Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Edvardas Kuvikas

Klaipėdos Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Henrikas Labrencas

Raseinių Jungtinis demokratinis judėjimas: pirmininkas Jonas Kaminskas

Londono Jungtinio demokratinio judėjimo grupė: koordinatorė Giedrė Beišytė

Leontina Telksnienė

Nuotraukoje: Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

2010.10.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.