Rusijos apžvalgininkė Julija Latynina peikia rusiškąjį FSB ir giria lietuviškąjį VSD


Paskutinysis Rusijos politikos apžvalgininkės Julijos Latyninos komentaras, nuskambėjęs per RTVi televizijos kanalą savaitgalinėje laidoje “Kod dostupa”, – įdomus, bet tuo pačiu ir keistas.

Žurnalistė Julija Latynina be perstojo kritikavo Rusijos slaptąsias tarnybas, nesugebėjusias užkirsti kelio teroro aktui tarptautiniame Domodedovo oro uoste. Ji ne tik kritikavo FSB vadovybę, pasitelkdama į pagalbą dešimtis iškalbingų faktų, bet ir, mano supratimu, taikliai šaipėsi iš Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo.

Jos įsitikinimu, kvaila visą bėdą už pražiopsotą savižudžio sprogimą suversti komercinėms oro uosto struktūroms, o rusiškuosius saugumiečius – palikti net neišbartus. Politikos apžvalgininkė taip pat žaismingai svarstė, ar už šią nelaimę kaltės neturėtų prisiimti ir pats šalies vadovas, nes būtent jam pavaldžios jėgos struktūros, įskaitant ir žvalgybines.

Apžvalgininkė J.Latynina pagarsino iki šiol mažai kam žinomą faktą. Jos teigimu, Domodedovo oro uoste jau senokai dirba dešimties FSB darbuotojų komanda, atsakinga už jai patikėto objekto apsaugą. Tie dešimt FSB darbuotojų dirbo ir tądien, kai nugriaudėjo galingas sprogimas. Tik apie tai, kad Domodedovo oro uoste įkurtas specialusis dešimties FSB darbuotojų padalinys, – nei Rusijos prezidentas, nei Rusijos premjeras, nei Rusijos Valstybės Dūmos pirmininkas neprisipažino. Šią aplinkybę buvo linkę nutylėti ir daugelis Rusijos leidinių bei televizijų.

Todėl J.Latyninai labai įdomu sužinoti, ką gi teroro akto išvakarėse veikė tie dešimt FSB specialistų. Juk savižudis, susisprogdinęs Domodedove, likus kelioms dienoms iki savižudybės buvo atvykęs į oro uostą. Greičiausiai – apsižvalgyti. Nes ten keletą valandų tarsi be tikslo slampinėjo. Liudininkų tvirtinimu, tas be tikslo vaikštinėjęs kaukazietiškų veido bruožų vyriškis buvo labai panašus į narkomaną arba nuo žolelių rūkymo apsvaigusįjį. Bet specialiojo FSB padalinio darbuotojams tie keistuolio pasivaikščiojimai nesukėlė įtarimų. Įtarimų nesukėlė ir tai, kad įtartinasis kaukazietis išsimaudė oro uoste esančiame duše ir nepajėgė sumokėti reikiamos pinigų sumos už suteiktas paslaugas. Vaizdo kamerose užfiksuota, kaip keistasis vyriškis vietoj pinigų bando atsiskaityti savo striuke.

Paskui nervingai rausiasi kišenėse, išsitraukia mažiausiai dešimt kreditinių kortelių, kurios, pasirodo, neveikia. Įsitempęs ir susijaudinęs jas siūlo oro uosto darbuotojams, kol pagaliau vienoje aptinkama šiek tiek smulkiųjų pinigų. Vargais negalais susimokėjęs už dušą vyriškis išvyksta iš Domodedovo. Bet duše prižiūrėtojai aptinka jo apatines kelnes. Deja, niekam nekyla įtarimų, kodėl vyriškis paliko būtent apatines kelnes: pamiršo ar specialiai paliko. Pasak apžvalgininkės J.Latyninos, apatinių drabužių nenešioja būtent vahabitai. Bet už oro uosto apsaugą atsakingiems FSB darbuotojams nepasirodo įtartina net ši detalė.

Žurnalistės J.Latyninos tvirtinimu, ji šias detales papasakojo ne tam, kad pasišaipytų iš savižudžio, o tam, kad vaizdžiai parodytų, kokia silpna ir nekompetetinga yra pati FSB. Mat akivaizdu, kad tas savižudis, beje, ne čečėnų tautybės, buvo labai neprofesionaliai paruoštas. Ir savižudybės išvakarėse elgėsi neapdairiai, pridarė akivaizdžiausių klaidų. Bet FSB darbuotojai nesugebėjo sučiupti net tokio, pasak J.Latyninos, diletanto.

“Kai aš įrodinėju, kokie silpni, susiskaldę, prastai finansuojami radikalūs islamistai, iš tikrųjų tenoriu parodyti, kokia niekam tikusi yra mūsų FSB, nesugebanti kontroliuoti net tokių nemokšų kaip tas, kuris susisprogdino Domodedove”, – maždaug taip kalbėjo apžvalgininkė J.Latynina. Tada J.Latynina vaizdžiai skėstelėjo rankomis ir paklausė: o kas dėsis Rusijoje, jei bombas pradės sprogdinti psichologiškai geriau paruošti, labiau turtingi, didesnės patirties turintys teroristai?

J.Latyninos pastebėjimu, tas moteris, kurios neseniai susisprogdino Maskvos metro, buvo galima įtarti rengiant “kažką negero” jau seniai, dar iki nelaimės. Tačiau FSB ir čia apsižioplino. Nors apsižioplinti, vadovaujantis sveiku protu, nebuvo kur. Mat tos moterys buvo našlės, kurių vyrai, broliai, dėdės ir tėvai žuvo kovodami su Rusijos kariuomene. Kaip atsitiko, kad Rusijos FSB neturėjo sukaupusi informacijos apie šias “juodąsias našles”? O jei turėjo, kodėl nesekė po Maskvą vaikščiojančių moterų, kurios turi patį tikriausią motyvą nekęsti Rusijos?

Apžvalgininkė pateikė keletą akivaizdžių pavyzdžių, kaip FSB gyrėsi užkardžiusi teroro aktą arba išaiškinusi jo užsakovus bei vykdytojus. O iš tikrųjų tokie pasigyrimai – iš piršto laužti. Juk Rusijos saugumiečiai turi būti dėkingi tik atsitiktinumui, kad Naujųjų metų išvakarėse netyčia susisprogdino “juodoji našlė” Maskvos pakraštyje, nepridarydama jokios žalos aplinkiniams. Rusijos saugumiečiai giriasi, kad čia jų nuopelnas, suprask, “juodoji našlė” likviduota “iš anksto”, neleidžiant jai pridaryti jokių nuostolių. Bet juk FSB šiuo konkrečiu atveju privalo dėkoti tai mobiliojo telefono kompanijai, kuri atsitiktinai į “juodosios našlės” mobilųjį telefoną atsiuntė žinutę – pasveikinimą su artėjančiais Naujausiais 2011-aisiais metais. Ir bomba, paruošta sprogti gausiai žmonių lankomoje vietoje, sprogo per anksti – savižudės rankoje, kai ši buvo dar neišėjusi iš namų. J.Latyninos išvada kategoriška: tą teroro aktą išaiškino ne FSB, o tie, kurie atsiuntė žinutę.

Žurnalistės J.Latyninos nuomone, FSB pasisekė ne tik praėjusių metų gruodžio 31-ąją, kai po atsiųstos naujametinės žinutės nuaidėjo sprogimas, bet ir šių metų vasario 3-iąją. Nes tądien Maskvoje į autoavariją pateko vienas iš ingušų nepriklausomybininkų. Tas ingušas vienas iš tų, kurie žudė Rusijos milicininkus Ingušetijoje ir savo tautiečius, bendradarbiaujančius su Rusijos jėgos struktūromis. Taigi Rusijos FSB jį čia pat apkaltino rengus bei organizavus teroro aktą Domodedovo oro uoste. Pasak J.Latyninos, to į avriją pakliuvusio ingušo rankos tikrai suteptos rusų karių ir milicininkų krauju. Jį tikrai būtina teisti dėl mažiausiai penkių politinių žmogžudysčių. Bet dėl teroro akto Domodedove jis nieko dėtas. Bet FSB vadovybei pasitaikė proga rasti “atpikriko ožį”. Ir FSB vadovai teroro akto organizatoriumi pavertė tą, kuris sugebėdavo pašaudyti bei sprogdinti tik toli nuo Maskvos – Ingušetijoje.

Apžvalgininkės įsitikinimu, teroro aktų Rusijoje po truputį daugėja. Išskirtiniu jų bruožu tampa tai, kad bombas Rusijoje vis dažniau sprogdina ne čečėnai, kurie turi priežasčių nekęsti Rusijos, o išeiviai iš Dagestano, Ingušetijos, Karačiajevo – Čerkesijos. Dagestane nebuvo karo, tačiau vis dažniau sprogdinasi būtent dagestaniečių tautybės vyrai ir moterys. Galima įtartini, kodėl bombas sprogdina būtent dagestaniečiai. Ogi šioje respublikoje – daug netvarkos, kuri, matyt, ne ką labiau vargina nei karas.

Papasakojusi šiuos su Rusija susijusius faktus J.Latynina nemokšiškam Rusijos FSB priešpastatė Lietuvos saugumą – VSD, kuris, jos įsitikinimu, mažų mažiausiai vieną sykį apsaugojo Maskvą nuo teroro akto. Rusijos apžvalgininkė omenyje turėjo Lietuvos pilietę Eglę Kusaitę, kuri, jos manymu, buvo susidėjusi su čečėnais fanatikais ir ruošėsi vykti į Rusijos sostinę susipsprogdinti. Apžvalgininkės įsitikinimu, Lietuvos slaptųjų tarnybų darbuotojai rimtai ėmėsi agentūrinės veiklos: į fanatikų čečėnų gretas sugebėjo infiltruoti savo agentų, iš visų pusių apsupo E.Kusaitę savo žmonėmis, ir ilgainiui agentūrinis VSD darbas atnešė puikių rezultatų. E.Kusaitė buvo demaskuota ir suimta.

Taigi J.Latynina įsitikinusi, kad Rusiją nuo teroro aktų saugoja …. tik atsitiktinai mobiliuoju telefonu siunčiamos žinutės, nesuplanuotos autoavarijos ir kaimyninės Lietuvos VSD vadovybė. O Rusijos FSB neužsima jokiais rimtais dalykais. Ypač FSB nemoka imtis agentūrinės veiklos. Pasak J.Latyninos, vienintelė išeitis, kaip apsisaugoti nuo teroristų – į jų gretas infiltruoti savo agentus. Tik šiuo būdu galima apsisaugoti. Visi kiti pasiūlymai, sakykim, sugriežtinant oro uostų apsaugą, visur įrengiant metalo detektorius, – didžiausia nesąmonė. Kai Rusijos prezidentas D.Medvedevas liepia milicijai tikrinti visus, vos tik įeinačius į oro uosto terotoriją, jis net neįsivaizduoja, kad visų žmonių, įeinančių į Domodedovą, – neįmanoma patikrinti. Susidarytų milžiniškos eilės. Ironizuodama J.Latynina gūžčiojo pečiais, o kodėl metalo detektorių nepastatyti ir prie visų stambiųjų prekybos centrų, teatrų, restoranų, baseinų? Juk savižudis bombą gali susprogdinti nebūtinai Domodedovo oro uoste. Bombą galima susprogdinti ir universalinėje parduotuvėje, supermarkete ar jaunimo pamėgtoje diskotekoje. Apie tai Rusijos prezidentas nesusimąstė?

Po šių ironizuojančių pareiškimų J.Latynina ir vėl pagyrė Lietuvos VSD, kuri, jos manymu, teroristus gaudo ne metalo detektorių, bet slaptųjų agentų pagalba. Todėl ir turi kuo pasigirti. Pavyzdžiui, sučiupo E.Kusaitę. J.Latynina ypač šaipėsi iš D.Medvedevo pareiškimo: “kad aš daugiau negirdėčiau oro uosto darbuotojų pasiaiškinimų, girdi, mes už apsaugą neatsakingi”. J.Latynina viešai paklausė: įdomu, o už ką tada atsakingas FSB? Jei FSB už nieką neatsako, tai gal tada šią struktūrą racionaliau būtų privatizuoti?

Beje, J.Latynina pastebėjo, kad Rusijos FSB ir Rusijos milicija nieko kito neveikia, tik “kala pinigus” – ima kyšius iš į Maskvą atvykstančiųjų. Arba kuria neveiksnias, niekam nereikalingas struktūras, kad prisidengdami jomis iš šalies biudžeto galėtų išlupti kuo didesnį finansavimą. “Taigi FSB darbuotojams nusispjauti į teroristus, jie turi ir rimtesnių užsiėmimų”, – šaipėsi J.Latynina.

Mums, lietuviams, ne taip jau svarbu, kiek iš tiesų uždirba eiliniai milicininkai ar FSB darbuotojai. Mums labiausiai derėtų suklusti, kodėl žymi Rusijos apžvalgininkė staiga ėmė girti Lietuvos saugumą, o lietuvę E.Kusaitę priskyrė teroristams? Kokias išvadas turėtume padaryti išgirdę tokius J.Latyninos žodžius? 

Nuotraukoje: Rusijos apžvalgininkė Julija Latynina.

2011.02.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.