Rygoje tartasi dėl projekto „Rail Baltica“


Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto lygio pareigūnai Latvijos sostinėje Rygoje tarėsi dėl Tarpvyriausybinio trijų Baltijos šalių susitarimo įgyvendinant projektą „Rail Baltica“.

Tai antrasis tokio lygio konsultacinis susitikimas, pirmasis įvyko birželio mėnesį.

„Visos trys šalys nusiteikusios geranoriškai, išgvildenome klausimus, kurių nebuvome aptarę pirmajame konsultaciniame susitikime. Manau, kad gana sparčiai judame subalansuoto Tarpvyriausybinio susitarimo teksto projekto link“, – sakė susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas.

Susitikimo dalyviai daug dėmesio skyrė numatytos sukurti infrastruktūros valdymui, prieigai prie jos ir valstybių bendradarbiavimo šioje srityje principams.

Jei reikės, trijų šalių pareigūnai numatys papildomą susitikimą rugsėjo mėnesį. Po to Tarpvyriausybinio susitarimo teksto projektas kiekvienoje valstybėje bus aptariamas ir derinamas su nacionalinėmis institucijomis, Vyriausybės lygiu.

Informacijos šaltinis – Susisiekimo ministerija.

2016.08.20; 07:54

print