Savivaldybėms skirstant paramą trūksta viešumo


Savivaldybių nustatytose lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti tvarkose yra korupcijos rizikos veiksnių – nepakankamas viešumas ir kontrolė.

Šią išvadą padarė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, antikorupciniu požiūriu įvertinę projektų rėmimo ir lėšų skirstymo vietos bendruomenėms tvarką.

STT specialistai nustatė, kad ne visada savivaldybės savo interneto svetainėse skelbia kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti. Taip pat ne visada skelbiama informacija ir apie savivaldybės paramą gavusius projektus bei tuos projektus, kuriems parama nebuvo skirta.

Detaliai išnagrinėję Panevėžio miesto ir Pasvalio rajono savivaldybių patvirtintas paramos skyrimo tvarkas, pareigūnai nustatė, kad jose nėra įtvirtinta, kokią projekto dalį gali finansuoti savivaldybė, o kiek savo lėšomis turi prisidėti projekto vykdytojas, t. y. neaišku, kokią didžiausią sumą projektui gali skirti savivaldybė.

Be to, šiose savivaldybėse neskelbiama informacija apie atliktus darbus įgyvendinant projektus.

Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, savivaldybės priskiriamos prie institucijų, kuriose plačiai paplitusi korupcija. Tokiai gyventojų nuomonei apie savivaldybes turi įtakos ir savivaldybių veiklos viešumo stoka. Todėl, STT pareigūnų nuomone, savivaldybės pačios turi būti suinteresuotos suteikti žmonėms kuo daugiau informacijos ir taip sumažinti realios korupcijos atsiradimo riziką ir didinti žmonių pasitikėjimą savivalda.

Informacijos šaltinis – stt.lt

2015.11.18; 05:07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.