Sekmadieniniai pamąstymai. Rusija turi būti pripažinta tarptautine teroristine organizacija


Daugelis pasaulio politologų, svarstydami, ko pagaliau siekia Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kariaudamas su Ukraina, neretai pateikia jo galutinį tikslą – sumažėjusios buvusios sovietinės imperijos teritorijos atstatymą ir, galbūt, išplėtimą.

Bet, regis, žodis imperija čia nelabai tinka. Rusiją labiau tiktų vadinti tarptautine branduoline teroristine organizacija (TBTO).

Ji tokia vienintelė pasaulyje. Bent jau pagal JT įstatus ir tarptautines terorizmą įvardinančias konvencijas.

Tarptautinė branduolinė teroristinė organizacija „Rusijos Federacija“

Tarptautine teroristine organizacija Rusija tapo tada, kai 1917 metais karinio perversmo būdu viršų Rusijos imperijoje paėmė švonderiai. Rusijoje prasidėjo visiems žinomas „raudonasis teroras“, kuris su pakilimais ir nuosmukiais tęsiasi iki šių dienų.

Ant tarptautinių teroristų sąžinės ne tik milijonai nužudytų buvusios Rusijos imperijos pavaldinių, bet ir, prisidengiant „pasaulinės proletarų revoliucijos“ idėja, daugybė svetimų valstybių piliečių žmogžudysčių politiniais motyvais.

Manipuliuodami dorų tautiečių užsienyje tautiniais jausmais, šalia to plačiai naudodami papirkinėjimus bei šantažą, Kremliaus teroristai padarė savo organizacijos šalininkais didžiulę armiją užsienio piliečių, ypač JAV ir Europos valstybėse, nesuvokiančių, kad jie yra švonderių įkaitai, tuo būdu pateisindami tarptautinės teroristinės organizacijos statusą.

Švonderiams prijaučiančių JAV pagalba išvogusi iš JAV atominės bombos paslaptį Rusijos imperijos teritorijos paveldėtoja Sovietų Sąjunga tapo pavojingiausia pasaulyje teroristine organizacija, gavusi papildomai dar ir branduolinio šantažo galimybę.  

1939 ir vėlesniais metais „raudonasis teroras“ nedelsiant buvo įgyvendintas užgrobtose naujose valstybėse ir teritorijose, tokiose kaip Estija, Latvija, Lietuva, dalis Suomijos (karelų suomių gyvenami plotai), Vakarų Ukraina, Vakarų Baltarusija, Moldova, Tuvos respublika. Vėl masiniai trėmimai, kankinimai, žudynės, tautų genocidas.

Daugelis dar prisimena TBTO terorą Gruzijoje, Azerbaidžane, Moldovos Padnestrėje, Lietuvoje  ir kitur, kai nuo TBTO monstro pajutusios mažiausią galimybę bandė gelbėtis kažkada buvusios nepriklausomos valstybės ir tautos.

Atrodė, „pasaulio bendruomenei“ nusisukus nuo TBTO „Rusijos Federacija“ teroro Šiaurės Kaukaze prieš Čečėniją ir vėliau pasiskelbusį nepriklausomu Kaukazo Emyratą pradedant 1991 metais, monstras nurims ilgesniam laikui.

Kurgi ne. Prasidėjo teroras Gruzijos pietuose, Abchazijoje ir Pietų Osetijoje prieš gruzinų senbuvius, 2008 metais pasibaigęs „nepriklausomų“ Abchazijos ir Pietų Osetijos valstybių, kurias čia pat pripažino TBTO „Rusijos Federacija“, atsiradimu ir visišku gruzinų iš jų išvarymu. Ore tvyrant branduoliniam šantažui ir šį kartą „pasaulio bendruomenė“ niekaip nepasipriešino teroristams.

Atvirkščiai, TBTO „Rusijos Federacija“ įžūlėjant ir reikalaujant už nepriklausomybę kovojantį Kaukazo Emyratą paskelbti tarptautine teroristine organizacija, JAV, ES ir JT 2012 metais tai nuolankiai padarė.

Nors JAV Kongresas tik ką, prieš tai, 2010 m. atmetė kongresmeno Alcee Hastingso iš Floridos pasiūlymą įtraukti Šiaurės Kaukazo sukilėlių paskelbtą nuo Rusijos nepriklausomą „Kaukazo Emyratą“ į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą, motyvuodamas tuo, kad „Kaukazo Emyratas“ yra tąsa ilgo konflikto tarp Šiaurės Kaukazo tautų ir Rusijos vyriausybės, įskaitant Imamo Šamilio sukilimą 1830 metais ir Stalino deportacijas 1940 metais. Visa tai Kongresas nutarė po savižudžių susisprogdinimo Maskvos metro, kurio metu būta civilių gyventojų aukų.

Ir štai dabar – teroras prieš Ukrainą. Teroras prieš krymo totorius ir ukrainiečius atplėštame Kryme, teroras prieš Ukrainos gyventojus rytų ir pietų regionuose. Vėl kasdien girdime apie žmogžudystes, kankinimus.

TBTO „Rusijos Federacija“ vykdomas teroras paremtas branduoliniu šantažu, nes akivaizdu, kad neturėdama branduolinio ginklo nusilpusi, vien iš užgrobtų senkančių naftos, dujų ir metalų telkinių besimaitinanti,  organizacija neišdrįstų aneksuoti Krymo ir ruoštis karinei agresijai kituose Ukrainos regionuose.

Dalies JAV visuomenės iniciatyva: Kremlius – tarptautinis teroristas 

Kol „pasaulio bendruomenė“ Europoje, pilnoje TBTO nupirktų už savo naftos dolerius ar užšantažuotų šalininkų, jautriai svarsto, keliems dar TBTO teroristams uždrausti įvažiuoti į savo šalis, neapsikentė JAV, kurios prezidentai visgi negali visiškai ignoruoti išeivių iš Rytų Europos nuomonę, visuomenės dalis.

JAV piliečiai turi teisę pateikti peticijas Vyriausybei, kurią garantuoja JAV Konstitucijos pirmoji pataisa. Tokios peticijos dėl Vyriausybės veiksmų svarbiais JAV klausimais su piliečių parašais popieriniuose lapuose – įprasta sena praktika.

Dabar JAV piliečiai peticijas kurti ir joms pritarti ar nepritarti gali ir interneto pagalba.

Jei peticijai JAV prezidento administracijai pritaria pakankamai daug piliečių, ji privalo būti Baltųjų Rūmų ekspertų įvertinta ir jai gali būti suteiktas kelias į Kongresą svarstymui. Bet kokiu atveju internetinei visuomenei Baltieji Rūmai privalo oficialiai atsakyti, kodėl jie pasielgė vienaip ar kitaip peticijos atžvilgiu.

Tai štai, pradedant š.m. balandžio 23 diena amerikiečiai gali pasirašinėti už pritarimą štai tokiai peticijai.

Mes kreipiamės su peticija į Obamos administraciją dėl:

Rusijos paskelbimo kaip "valstybės – terorizmo rėmėjos“.

Savo nepaskelbtame kare prieš Ukrainą Rusija remiasi slaptomis operacijomis, kurios tikslai atitinka "tarptautinio terorizmo" apibrėžimą pagal 18 U.S.C. § 2331. O būtent, ginkluoti Rusijos operatyviniai pareigūnai, veikdami persirengę, bando daryti įtaką Ukrainos vyriausybės politikai bauginimais arba naudodami prievartą. Jie taip pat bando paveikti vyriausybės politiką žmogžudystėmis ir pagrobimais, orientuodamiesi į vyriausybės pastatus, policijos postus ir karines bazes Ukrainoje. Ši veikla yra atliekama dideliu mastu ir per ilgą laikotarpį, nepaisant JAV, G-7, NATO, ES ir JT pasmerkimo.

Taigi, Rusija turi būti oficialiai paskelbta "valstybe – terorizmo rėmėja“.

[We petition the Obama administration to:

Designate Russia as "State Sponsor of Terrorism"

In its unannounced war against Ukraine, Russia relies on covert operations which fall squarely within the definition of "international terrorism" under 18 U.S.C. § 2331. Specifically, armed operatives of Russia, acting under disguise, attempt to influence the policy of Ukrainian government by intimidation or coercion. They also try to affect the conduct of a government by assassinations and kidnapping, taking by force government buildings, police posts and military bases of Ukraine. This activity is being conducted on large scale and over prolonged time period, despite condemnation by the USA, G-7, NATO, EU and UN.

Accordingly, Russia must be officially designated as "State sponsor of terrorism" http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm]

Ką čia bepridursi. Nebent tai, kad Jungtinės Valstijos, antrieji lietuvių namai, galėtų imtis iniciatyvos taikant sankcijas TBTO „Rusijos Federacija“ įvardinti kaip sankcijų priežastį ne tik Krymo užgrobimą ir karines teroristines akcijas prieš Ukrainą, bet ir įtraukti į tas priežastis visus TBTO sukurtus neva „užšaldytus“ karštus regionus. Tai akivaizdžiai galėtų būti Gruzijos Abchazija ir Pietų Osetija, Moldovos Padnestrė.  

Ir dar galėtų ryžtis JAV bent savo šalyje atšaukti teroristinę etiketę Kaukazo Emyratui, o dar geriau – paremti jį. Nebūtinai viešai. Ir tai priverstų labai susimąstyti TBTO „Rusijos Federacija“ dėl jos teroristinės politikos pasekmių.

Ir pabaigai. Pradedant balandžio 23 diena, kai minėtą peticiją leista „pasirašinėti“ internetu, o pritarimų peticijai terminas baigiasi gegužės 23 dieną, šį sekmadienį, balandžio 27 dieną, jai jau pritarė per 17 tūkstančių JAV piliečių (tai labai spartus parašų rinkimas palyginus su anksčiau buvusiomis kitomis su užsienio reikalais susijusiomis peticijomis). Surinkti reikia 100 tūkstančių „parašų“. Laiko dar yra.

Bet štai kas įdomu. Kur ta skaitlinga, per pusę milijono, lietuvių diaspora JAV, kuri galėtų per kelias dienas pati pritarti peticijai. Juk reikalas – bendras. Nebent ji tokia užguita, kad neprieina prie interneto taip, kaip lietuviai Lietuvoje. Ir kur žiūri vadinama „Pasaulio lietuvių bendruomenė“? Ar ir joje dominuoja TBTO užverbuoti žmonės?

2014.04.27; 19:05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.