Sovietinės okupacijos metais buvo iškėlęs lietuvišką Trispalvę


2012 metų vasario 25 d. rytą po sunkios ligos šį pasaulį paliko Lietuvos Caritas ilgametis bendradarbis Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25).

Saulius Kelpšas gimė 1958 m. Kauno rajone, politinės kalinės, partizanės Liudos Kaminskaitės-Kelpšienės ir tremtinio Romando Kelpšo šeimoje. Šeima užaugino keturis vaikus: sūnus Saulių, Valdą, Jaunių (šiuo metu kaip katalikų kunigas tarnauja lietuvių bendruomenei Čikagoje, JAV) ir dukterį Viktoriją.

Garliavietis Saulius Kelpšas sovietinės okupacijos metais buvo iškėlęs lietuvišką Trispalvę. Jau paauglystėje, Lietuvoje prasidėjus neginkluotai rezistencijai prieš SSRS okupaciją, S.Kelpšas įsitraukė į pogrindžio veiklą: platino leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Aušra“, „Lietuvos ateitis“, buvo vienas faktinių Lietuvoje Petrašiūnų Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės (kuri KGB sekimo byloje buvo praminta „Atskalūnais“, rusų kalba – „Otščepency“) vadovų.

Grupė daugino ir platino pogrindžio spaudą, nelegaliai rengė patriotinius vaidinimus jaunimui, studijavo krikščioniškąjį tikėjimą, Lietuvos istoriją, rinko parašus po protesto peticijomis prieš sovietų valdžią ir tarptautinėms institucijoms dėl sąžinės laisvės ir tautos teisių varžymo, gynė naikinamą Kryžių kalną, rėmė persekiojamus tikinčiuosius, patriotus. Už šią veiklą S. Kelpšas keletą kartų buvo KGB suimtas ir tardomas.

Atkuriant nepriklausomą Lietuvą, 1989 m. Saulius Kelpšas įsijungė į Lietuvos Caritas – pagalbos vargstantiesiems krikščioniškos bendrijos – darbus ir negailėdamas jėgų darbavosi iki šiol. 1990 m. Saulius Kelpšas vedė A.Masytę ir užaugino dvi dukras.

Nuo 2005 metų iki pastarųjų mėnesių, jau sunkiai sirgdamas, S.Kelpšas dirbo Lietuvos Caritas koordinatoriumi ES maisto paramos nepasiturintiesiems tiekimo programoje, per kurią parama pasiekdavo daugiau kaip 300 tūkst. nepasiturinčiųjų visoje Lietuvoje.

Velionis pašarvotas Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos šarvojimo salėje (Žukausko g. 3B). Laidotuvių Šv. Mišios 2012 m. vasario 28 d. (antradienį) 11:00 val. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio namų koplyčioje (Žeimenos g. 6). Laidotuvės 12 00 val.

Kauno Sąjūdžio skyrius reiškia užuojautą bei dvasinį palaikymą Sauliaus šeimai ir artimiesiems.

Nuotraukoje: Lietuvos Caritas ilgametis bendradarbis Saulius Kelpšas.

2012.02.27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.