Sunkiojo roko grupės „Lordi“ atliekamose dainose skatinamas smurtas, niekinama krikščionybė


Print

Lietuvoje viešėjo Benua Domergue – žymus prancūzų katalikų dvasininkas, demonologas, kultūrologas. Jis atvyko į Lietuvą vasario 2 dieną, lankėsi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje. Į susitikimus su prancūzų demonologu rinkosi gausūs būriai žmonių. Vasario 5 dieną Kaune Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo surengta B.Domergue paskaita. Ji sukėlė didžiulį susidomėjimą. Į susitikimą atvyko apie pusantro tūkstančio kauniečių. Paskaitą pradėjo Ruklos parapijos klebonas, egzorcistas Arnoldas Valkauskas, kuris svečią iš Prancūzijos apibūdino kaip itin išsilavinusį mokslininką ir įdomų lektorių, jau daugelį metų tyrinėjantį įvairius kultūros procesus, daug laiko skiriantį demoniškų blogio jėgų tyrinėjimui.

Paskaitos įžangoje Benua Domergue sakė: „Pasaulis keičiasi, per paskutinius kelis dešimtmečius vyksta didžiulės permainos. Globaliame pasaulyje nyksta sienos, veikia daugybė tobulų ryšio priemonių. Tikriausiai daugelis iš čia susirinkusių naudojasi internetu. Ir aš naudojuosi internetu. Internetas labai padeda darbui, kūrybai, bendravimui, bet internete yra ir daug neigiamų dalykų“.

Anot B.Domergue, internete veikia ir satanistų svetainės, kuriomis domisi jaunimas. Tokiose svetainėse daug smurto vaizdų, antikrikščioniškos propagandos. O internetinių blogų tyrinėjimas leidžia pajusti, kiek daug šiandienos pasaulyje susikaupę smurto, vulgarumo, „mirties kultūros“ apraiškų. B.Domergue teigė: „Viso smurto viršūnėje yra antikristas. Būtent antikristas ir greta jo esantis Liuciferis yra blogio galios centras. Blogio įsigalėjimo ir demonų temą nagrinėja ne tik krikščionybė, bet ir kitos didžiosios religijos – islamas, budizmas ir judaizmas. Tai visam pasauliui aktualios problemos“.

Kalbėdamas apie šiuolaikines pramogas, B.Domergue teigė, kad žmonėms reikia iškrovos, ir tam tinka visos priemonės – sportas, menas ir kūryba, įvairūs laisvalaikio pomėgiai, tačiau dažnai einama lengviausiu keliu. Žaidžiami internetiniai žaidimai, kuriuose gausu prievartos scenų, klausomasi primityvios metalo, sunkiojo roko ir repo muzikos, o tokios pramogos žlugdo jaunus žmones. Štai suomių sunkiojo roko grupės „Lordi“ atliekamose dainose skatinamas smurtas, niekinama krikščionybė. Įdomus kad ir toks faktas. Po „Lordi“ pergalės Eurovizijos finale vieno nedidelio Suomijos miestelio jaunimas girtavo, o po to padegė netoliese esančią bažnyčią.

B.Domergue sakė, kad antikristinės jėgos veikia per gotų kultūrą, metalo muziką, sunkiojo roko muziką. Būtent tokių dainininkų kaip M.Mensonas, Madona ar suomių grupės „Lordi“ muzika yra neigiama. Jo teigimu, M.Mensonas savo dainose atvirai skatina smurtą, net jo albumų viršeliuose naudojami satanistiniai simboliai, niekinamas Kristus. O jaunimas M.Mensono ir įvairių satanistinių grupių koncertuose puola į ekstazę, visaip šėlsta, girtauja.

B.Domergue gyvena Prancūzijos Bordo mieste. Dvasininkas po savo daktarinės disertacijos gynimo Grigaliaus universitete Romoje ėmė gilintis į demonų poveikį jaunimui per muziką, internetą ir kiną, literatūrą, video žaidimus, okultines praktikas bei kitus jaunimo tarpe paplitusius reiškinius. Daugelį metų tyrinėdamas įvairias muzikos kryptis, B.Domergue nustatė, kad sunkiojo metalo muzika parodo savo giminystę su velniu, o garsųjį dainininką M.Mensoną, turintį milijonus gerbėjų visame pasaulyje, vadina vienu iš geriausių satanizmo propaguotojų. Demonologas ne tik tiria jaunimo pramogas, jis nuolat lankosi jaunimo susibūrimo vietose, įvairiuose koncertuose. B.Domergue mano, kad paplitęs meilės ir mirties demonizavimas skatina nusivylimą, o neviltis ir destrukcija veda link kitų neigiamų reiškinių – girtavimo, narkomanijos, liguistos priklausomybės nuo kompiuterių.

2009 metų vasarą  Anykščių rajone vyko sunkiojo metalo muzikos festivalis „Velnio akmuo“. Įvairūs dvasininkai ir Lietuvos egzorcistų asociacija kreipėsi į valdžios žinybas, paskelbė atvirus pareiškimus spaudoje, kuriuose atkreipė valdžios ir visuomenės dėmesį, kad tokiuose renginiuose atvirai skatinamas smurtas bei satanistinės idėjos. Šiame festivalyje dalyvavo ir brazilų grupė „Sepultura“, atvirai satanistinė grupė, kurios dainose niekinamas Kristus, skamba brutalūs žodžiai ir keiksmažodžiai.

Tamsos jėgų poveikis visais laikais buvo krikščionių dvasininkų ir filosofų svarstymų centre. Šias temas nagrinėjo ir popiežius Jonas Paulius II, žymus amerikiečių teologas ir rašytojas Tomas Mertonas, žymūs stačiatikių dvasininkai Aleksandras Menis ir Antonijus Bliumas (Antonijus Surožietis). Blogio jėgų įtakas ypač išsamiai nagrinėja Vatikano egzorcistas Gabrielis Amortas. Šios jėgos turi nemenką įtaką dabarties pasaulyje. 1993 metais ispanų egzorcistas L.Fernandesas rašė: „Yra šėtono tvirtovių, kurios valdo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios daro įtaką bažnyčioms ir pavieniams asmenims. Kur stovi tvirtovė, ten yra demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

Į klausimą, kodėl pasaulyje vyksta demoniški apsėdimai, G.Amortas atsakė: „1.Tai gali būti Dievo leidimu vykstantis dalykas. To tikslas yra suteikti asmeniui galimybę apsivalyti ir užsitarnauti malonių. Galėčiau išvardyti ir ilgą sąrašą palaimintųjų bei šventųjų, kuriems teko patirti velnio apsėdimą. 2.To priežastis gali būti kerai. Tai nukentėjimas nuo užkeikimų ar burtų, atliekamų pačiais įvairiausiais būdais: apžavėjimu, užkalbėjimu, prakeikimu ir kitaip. Čia jau įžengiame į plačią magijos ir raganavimo sritį, kuri yra pakankamai paplitusi. 3.Lankymasis pas pavojingus asmenis ir pavojingose vietose. Tie, kurie kreipiasi į magus, į būrėjus kortomis, į raganius, kurie dalyvauja satanistinių sektų sueigose, kurie pasineria į okultizmą, į nekromantiją – visi šie asmenys patenka į rizikos grupę, jie gali patirti neigiamas įtakas ir net būti apsėsti. Žinoma, tokiais atvejais visa atšakybė tenka pačiam asmeniui. 4.Galima pasiduoti Piktojo įtakai dėl daugelio besikartojančių ir sunkių nuodėmių.

G.Amortui pasitaikė susidurti su narkotikus vartojančiais ir sunkius nusikaltimus padariusiais jaunuoliais: sunkūs ir nuolat daromi nusikaltimai pavertė juos demonų vergais. Narkotikų vartojimas, alkoholizmas, kleptomanija yra ypatingi rizikos faktoriai. G.Amortas taip pat pastebėjo, kad sunku išlaisvinti moteris, kurios be kitų apsėdimus sukėlusių priežasčių buvo dariusios abortus“.

Lietuvoje plačiai paplitusi vartotojiška kultūra ir „mirties kultūros“ srovės kelia susirūpinimą tiek Katalikų Bažnyčios dvasininkams, tiek pažangiems visuomenės veikėjams. Žymaus prancūzų demonologo Benua Domergue viešnagė buvo naudinga, jos metu buvo galima susipažinti su šio dvasininko, mokslininko tyrimų išvadomis, išgirsti daug naudingos informacijos.

2010.02.14


Prisijunkite prie diskusijos