Šveicarijos federacinės policijos bendradarbis įsipainiojo į Rusijos bylą


Marko Brunner / Le Temps

„Federacinės policijos bendradarbis savo vardu atliko tyrimą Vladimiro Putino aplinkoje. Jam iškelta baudžiamoji byla“, – rašo Markas Bruneris Šveicarijos laikraštyje Le Temps.

„Šveicarijos Konfederacijos generalinis prokuroras iškėlė baudžiamąją bylą federacinės policijos bendradarbiui, kuris savo vardu tyrė pinigų plovimą ir korupciją Rusijoje. Už įgaliojimų viršijimą policininkui, kuriam iškelta byla, gali tekti atsakyti už pareigūno funkcijų pasisavinimą, piktnaudžiavimą įgaliojimais, profesinės paslapties pažeidimą ir korupciją“, – sakoma straipsnyje.

Atskleidusio informaciją apie tą bylą laikraščio Tages Anzeiger duomenimis, Federacinė kriminalinė policija (PJF) vasario 8 dieną iškėlė ieškinį organizuoto nusikalstamumo specialistui ir subtiliam Rusijos žinovui, rašo autorius.

„Byla siekia praėjusių metų pabaigą. Pasinaudojęs savo atostogomis tardomasis išvyko privačiai į Maskvą. Iš esmės jis stengėsi pastūmėti keblias pinigų plovimo bylas, liečiančias du buvusius ministrus, viena iš kurių buvusi žemės ūkio ministrė Jelena Skrynik, iš prezidento Vladimiro Putino artimųjų rato. Sąryšyje su tomis bylomis sąskaitose Šveicarijoje jau buvo užblokuota 70 mln. frankų“, – informuoja autorius.

„Tyrimą atliekančio asmens privati kelionė yra problemiška, nes Šveicarijos baudžiamoji teisena neformalaus tyrimo nepripažįsta teisėtu“, – pažymi Bruneris.

„Kaip pažymi Tages Anzeiger, tas Rusijos reikalų specialistas nuo 1999 metų Federacijos kriminalinėje policijoje (PJF) tyrė bylas, susijusias su pinigų plovimu ir korupcija buvusioje sovietų imperijoje, – sakoma straipsnyje. – Jis dar buvo žinomas savo viešais priešiškais pasisakymais prieš Federacijos policijos direkciją“.

„Toji byla gali būti susijusi su neseniai pasikeitusiais PJF prioritetais ir Šveicarijos generaliniu prokuroru. Taigi, buvusios ministrės Jelenos Skrynik byla neteko reikšmės pradėjus tirti naftos giganto Petrobras korupcijos skandalą Brazilijoje, – komentuoja Bruneris. – Tikriausiai todėl šiandien nušalintas nuo pareigų specialistas taip labai stengėsi pastūmėti savo bylą. Tačiau jo privati iniciatyva gali sukelti pavojų tolesniam tyrimui“.

Informacijos šaltinis: Le Temps leidinys.

2017.04.03; 07:39

print