SWIFT. Rusija Europos Sąjungoje


Sankcijos Rusijai atjungiant nuo SWIFT

Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas prieš tris dienas yra sakęs, kad Rusijos atjungimas nuo pasaulinės bankininkystės elektroninio ryšio SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) tolygus vos ne karo Rusijai paskelbimui.

Kremliaus politologų įsitikinimu, po tokio atjungimo nedelsiant būtų atšauktas Rusijos Federacijos ambasadorius JAV, o JAV ambasadorius paprašytas palikti Rusijos Federaciją. Tai reikštų mažų mažiausiai „šaltojo karo“ atnaujinimą.

Mat tą pačią dieną buvo anonsuota, kad vakar vykusiame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje turėjo būti svarstomas Rusijos atjungimo nuo SWIFT galimybių klausimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą įgaunant naujus, dar žiauresnius kontūrus.

Kompanija SWIFT privalėtų atjungti Rusiją, jeigu tokį sprendimą priimtų Europos Sąjunga ir jis įgytų teisinę galią Belgijoje, kurioje yra pagrindinė SWIFT sistemos operatoriaus būstinė. Atjungus SWIFT Rusijos rublis greičiausiai taptų nekonvertuojama valiuta.

Kodėl Medvedevas bijo atjungimo nuo SWIFT

Kipro banko valdininkas paaiškino, kodėl Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas ypač nervingai reaguoja į pranešimus apie galimą Rusijos atjungimą nuo SWIFT.

Pasak bankininko, reikalas tas, kad jeigu sankcijos daro poveikį visai Rusijai, tai atjungimas nuo SWIFT pirmiausiai paveiks jį ir jo „bendražygius“ asmeniškai. Rusijos ekonomika be SWIFT ir toliau dirbs, nors ir girgždėdama. O štai jie, Rusijos valdžios viršūnėlė, be SWIFT nebegalės kontroliuoti savo asmeninius anoniminius aktyvus Vakarų bankuose ir praras priėjimą prie jų, pažymėjo bankininkas.

Jo žodžiais, Rusijos viršūnėlė dabar kontroliuoja savo sąskaitas Vakarų bankuose anonimiškai, per visokių fiktyvių dukterinių kompanijų grandinėles, taip, kad galų nesurasi. Tačiau visa tai daryti galima tik su SWIFT pagalba. Visos dabartinės pinigų plovimo ir šaltinio anonimizavimo schemos galimos tik panaudojant SWIFT sistemą. Šiuo metu kitokių tiesiog nėra. Ir naujos per mėnesį nesukursi. Ir per pusę metų. Ir neaišku ar tai iš viso įmanoma. Atjungus juos nuo SWIFT jiems teks arba atsisakyti savo anoniminių aktyvų kontrolės arba stipriai rizikuoti prarandant anonimiškumą, pabrėžė bankininkas.

Kitaip tariant, SWIFT užtikrina ir nelegaliais būdais Europos Sąjungos teritorijoje gimstančių ar per joje esančias legalias ar fiktyvias firmas keliaujančių nešvarių pinigų cirkuliavimą pasaulyje.

Jau kieno kieno, bet Kipro bankininkai žino, ką sako!

Toks laisvas nelegalių pinigų judėjimas per SWIFT Europos Sąjungoje vargu ar įmanomas be korupcijos pagalbos.

Korupcija Rusijoje, skirtingai negu ES, jau seniai išgyvendinta

Kas netikite, paklauskite savęs, ar galima korupcija mafijoje. Mafijoje visus reikalus tvarko krikštatėvis ir šeima. Jie sprendžia, kuriam šeimos nariui ką valdyti, kokį turtą turėti, kas gali priklausyti šeimos narių gaujoms, kas ne. Nori krikštatėvis, suteikia „licenciją“ patikimam nariui, suabejoja jo lojalumu – atima ir dar pamokai kitiems nubaudžia.

Rusija tuo požiūriu jau seniai mafija. Suabejojo krikštatėvis paskutinių laikų Rusijos demokratijos tėvo Chodorkovskio lojalumu ir teko mafijoziui kalėjime jam krikštatėvio skirtą laiką atsėdėti. Nesvarbu, kad bendratautietis.

Labai neištikimų gaujų narių gali, pavyzdžiui, laukti ir Aleksandro Litvinenkos likimas.

Beje, kiekviena šiuolaikinė įtakinga mafija turi ir savo saugumo tarnybą, dirbančią ranka rankon su naujausių IT pasirodymu, taigi, ir su SWIFT, o kai kada ir aplenkiančią jas.  

Bet kokie finansiniai ar barteriniai atsiskaitymai tarp krikštatėvio, šeimos narių, gaujų vadų ir narių, kaip sakoma, nuo viršaus iki apačios, savaime suprantama, nevadintini kyšiais arba papirkimais, pagrindiniais korupcijos elementais.

Kyšiai ir papirkimai, korupcija apskritai, būna tik demokratinėse valstybėse. Kai kuriose, pavyzdžiui, Italijoje, kyšius duoda arba papirkinėja ne tik neorganizuoti piliečiai, legalios organizacijos, bet ir mafija. Didžiausius kyšius, žinia, ji skiria pelningiems valstybiniams užsakymams savo šeimos nariams. Tie nariai dažnai dirba po respektabiliomis iškabomis ir, žinoma, naudojasi SWIFT paslaugomis.

Bet mafijai Italijoje niekas kyšių neduoda ir jos nepapirkinėja. Jei pavyksta, jos narius išaiškina, pagauna ir sodina į kalėjimą.     

Tikėdamasi atversti Rusijos mafiją į tikrąjį tikėjimą europietiškomis vertybėmis, Europos Sąjunga praėjusio amžiaus pabaigoje plačiai atvėrė duris Rusijos mafijos „verslui“. Ir pati tapo panaši į Italiją – šalį, kuriai iki šiol aktuali mafijos problema. Tik Rusijos mafijos veiklos mąstai ES žymiai platesni ir rafinuotesni, žymia dalimi – ir SWIFT dėka. Į Europos Sąjungą Lietuva pateko jau mafijai korumpavus jos ekonomikos ir politikos, matyt, kaip dabar jau galima konstatuoti, ženklią dalį.  

Korupcija Europos Sąjungoje

Matyt, atjungus Rusiją nuo SWIFT nemalonumų patirtų ne tik Rusijos mafija, bet ir jos agentai –   įtakingi ES verslininkai, bankininkai ir politikai.

Todėl, kaip ir reikėjo tikėtis, Rusijos atjungimo nuo SWIFT problema Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime iš viso nebuvo svarstoma. Šis klausimas nebuvo svarstomas, nes atjungimas esą gali stimuliuoti alternatyvias Rusijos ir kitų šalių sistemas, kurios galėtų padaryti žalos Belgijoje esančiam centrui, pranešė Reuters. Priminsiu, kai reikėjo, Iraną dėl branduolinių reikalų atjungė. Matyt, Iranas mafijai nepriklauso. 

Štai skaitau, ką parašiau, ir galvoju. O kas,  jeigu nutraukus Rusijai priėjimą prie SWIFT sistemos susijauks ir darni Europos Sąjungos politikų kyšių ar „atsilyginimų“ per anonimines Kipro bankininko paminėtas Rusijos mafijos sąskaitas ėmimo sistema? Pafantazuokime. Juk turėtų būti skolinga mafija Nicola Sarkozy – už sėkmingą Rusijos karo su Gruzija pabaigą ir amžiaus sandėrio „Mistral“ sudarymą? Silvio Berlusconi – už itin gerus asmeninius santykius su krikštatėviu. Gerhardui Schroederiui – už Rusijai naudingą „Nord Stream“ projekto stūmimą Vokietijoje būnant Vokietijos kancleriu. Ir taip toliau.

Beje, iki kokio laipsnio teko nusižeminti tokios turtingos ir įtakingos valstybės, kaip Vokietija, vadovui – Kancleriui, kad pabaigęs kanclerystę eitų tarnauti klapčiuku mafijai. Ir nieko! Vokiečių tauta jo vadovautą socialdemokratų partiją po to vėl išrinko į Bundestagą taip skaitlingai, kad rinkimus laimėjusiems krikščionims demokratams (su Angela Merkel priešakyje) teko su jais sudaryti valdančiąją koaliciją.

xxx

UR ministrų susitikime Briuselyje iš esmės sutarta tik dėl esamų sankcijų pratęsimo. Susitarimą dar turės patvirtinti ES vadovai Briuselyje, berods, vasario 12 d. Bet asocijuota ES narė Ukraina tą dieną vargu ar gali tikėtis daugiau, negu eilinio pasityčiojimo iš ES pusės.

Nuotraukoje: komentaro autorius Kastytis Stalioraitis.

2015.01.30; 05:09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.