Tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos


Gegužės 2 d., antradienį, 16 val., Kauno miesto muziejuje (Rotušės a. 15) atidaroma kilnojamoji paroda „Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos“ 

Jonas Vileišis – iškilus Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, ilgametis Kauno miesto burmistras. Šiemet minimos burmistro 145-osios gimimo ir 75-osios mirties metinės, tai progai ir dedikuojama ši kilnojamoji paroda.

Jonas Vileišis

2022-aisiais Kaunas taps Europos kultūros sostine, tačiau retas žino, kad Kauno, kaip modernaus europinio miesto pamatus padėjo būtent burmistras J. Vileišis, šias pareigas ėjęs 1921–1931 m. Jo pastangomis miestas iš esmės pakeitė savo veidą. 

Jonas Vileišis – antras iš dešinės pirmojoje eilėje.

Tuometinė Kauno savivaldybės taryba buvo mišri tautine prasme ir politinėmis pažiūromis, todėl burmistro diplomatiniai gebėjimai itin padėjo derinant skirtingus interesus. Be nuolatinės politinės veiklos J. Vileišis buvo aktyvus visuomenininkas, vadovavęs net keliolikai visuomeninių draugijų, klubų ir organizacijų. Kilnojamojoje parodoje atskleidžiama J. Vileišio kaip Kauno miesto burmistro veikla, signataro, politiko, visuomenininko darbai ir palikimas Kaunui ir Lietuvai. 

Kilnojamoji paroda šiemet apkeliaus Lietuvos mokyklas, bibliotekas, bus pristatoma bendruomenių centruose. Pirmąją gegužės savaitę kauniečiai ir miesto svečiai ją galės aplankyti Kauno rotušėje.

Nuotraukose:  J. Vileišis, 1930 m. LMAVB; Vytauto Didžiojo komitetas, 1930 m. Pirmoje eilėje iš kairės: komiteto pirmininko pavaduotojas kanauninkas J. Tumas-Vaižgantas, A. Gravrogkas, Valstybės Tarybos pirmininkas S. Šilingas, komiteto pirmininkas – Švietimo ministras K. Šakenis, komiteto pirmininko pavaduotojas – Kauno miesto burmistras J. Vileišis, A. Žmuidzinavičius; antroje eilėje: prof. V. Krėvė-Mickevičius, prof. Z. Žemaitis, prof. M. Biržiška, komiteto sekretorius plk. V. Braziulevičius, plk. A. Birontas, Z. Toliušis, J. Dobkevičius ir reikalų vedėjas P. Žaltauskas. LCVA.

201705.02; 05:05

print