Varšuva ragina užsienyje gyvenančius lenkus pranešti apie antilenkiškas nuomones


Lenkijos vyriausybė ragina užsienyje gyvenančius tautiečius pranešti oficialioms institucijoms apie antilenkiškas kalbas. Atitinkamas trijų puslapių raštas išsiuntinėtas per ambasadas ir konsulatus.

„Prašome, fiksuokite visus antilenkiškus pasisakymus, pareiškimus ir nuomones, kurios mums kenkia, ir reaguokite į tai. Informuokite mūsų ambasadas, konsulatus ir garbės konsulatus apie bet kokį šmeižtą, kuris daro įtaką geram Lenkijos įvaizdžiui“, – teigiama Senato maršalkos Stanislawp Karczewskio laiške.

Tokio laiško priežastis yra ginčytinas holokausto įstatymas, kurį, nepaisydamas kritikos, praėjusią savaitę pasirašė prezidentas Andrzejus Duda. Įstatymas numato iki trejų metų laisvės atėmimo bausmę tiems, „kurie viešai ir neteisingai“ kaltins lenkų tautą ar valstybę prisidėjus prie nacių režimo įvykdytų nusikaltimų. Kritikai baiminasi, kad Lenkija gali neigti savo atsakomybę ir lenkų dalyvavimą holokauste.

Pasak S. Karczewskio, Lenkija daug metų šalyje ir užsienyje „susiduria su skausminga, neteisinga – ir visų pirma – faktų neatitinkančia formuluote „lenkų mirties stovyklos“ bei kaltinimais, kad Lenkija susijusi su holokaustu“. Tai esą nacionalinio orumo įžeidimas.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.02.15; 03:00

print