Vatikane prasidėjo vyskupų sinodas


Sekmadienį popiežius Pranciškus į Vatikaną sukvietė katalikų vyskupus. Bus kalbama apie skurdo alinamų Amazonės bendruomenių problemas.
 
Pasaulis atkreipė dėmesį į šį svarbų tropinių miškų regioną, nes pastaruoju metu čia siaučia dideli gaisrai.
 
Sinode dalyvauja vyskupai iš devynių Amazonės regiono šalių. Darbinėje sinodo dokumento versijoje aptariama socialinė neteisybė ir nusikaltimai, žmogžudystės, siūlomas bažnyčios veiksmų planas.
 
Prieš vyskupų susirinkimą Amazonės regione buvo surengta apie 260 renginių, kuriuose dalyvavo per 80 000 žmonių. Siekta, kad savo nuomonę regiono klausimais galėtų pareikšti ir vietinės bendruomenės.
 
Sinodas izoliuotų vietinių bendruomenių problemoms nagrinėti prasidėjo sekmadienio mišiomis. Homilijos metu popiežius Pranciškus apgailestavo dėl Amazonės regione siaučiančių gaisrų, kuriuos nulėmė „naikinantys interesai“.
 
„Ugnis, kurią pasėjo naikinantys interesai, tokia, kokia siaučia Amazonėje, nėra Evangelijų liepsna. Dievo ugnis yra šiluma, kuri suburia ir kuria vienybę“, – teigė popiežius Pranciškus. – Šią ugnį maitina dalijimasis, ne pelno siekimas. Naikinanti liepsna plinta tada, kai žmonės siekia įgyvendinti tik savo pačių idėjas, suformuoti atskiras savųjų grupes, nušluoti skirtumus, kad visi ir viskas taptų vienoda“.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.10.07; 00:30
print