Verslas žmonių sveikatos sąskaita


Spauda, radijas, televizija nuolat gyventojams primena buitinių ir pramoninių atliekų utilizavimo problemą: atliekos nebetelpa sąvartynuose, sąvartynai nebetelpa Lietuvoje, ieškoma kelių iš šalies išgabenti ne tik pavojingas branduolinio kuro atliekas, bet ir medicinines bei kitokias atliekas.

O atliekų rūšiavimas, perdirbimas bei nekenksmingas utilizavimas per du dešimtmečius nepajudėjo iš vietos. Nevalingai peršasi patikima išvada, kad iš tokios padėties kažkas turi apčiuopiamą naudą. Didžiausią naudą, žinoma, turi ne tie bėdžiai, kurie kapstosi po sąvartynus ar atliekų konteinerius, o sąvartynų statybų vykdytojai, atliekų vežėjai, atliekų deginimo krosnių statytojai. Labai panašu, kad iš tokio atliekų verslo „nuovirų“ gauna ir savivaldybės, kurios ir turėtų rūpintis atliekų rūšiavimu, perdirbimu ir utilizavimu.

Akivaizdu, jog 2011-09-08 Vilniaus m. Lazdynų mikrorajono dalies gyventojų susitikimas su Vilniaus savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto nariais buvo organizuotas parodyti, kad komitetas neva atstovauja gyventojų interesams, tačiau jis tik apnuogino tikruosius savivaldybės interesus, deja, ne gyventojų naudai. Tuo jis susitikime dalyvavusiems bendruomenės nariams tikrai buvo naudingas.

Pats susitikimas nuo pat jo pradžios atsiskleidė kaip komiteto administruojamas renginys: be dalyvių sutikimo susitikimui ėmėsi vadovauti komiteto pirmininkė, komiteto nariai greta jos tarsi „prezidiume“ užėmė užstalėje vietas, protokoluoti pasiskyrė savo sekretorę.

Į esminį, gyventojams rūpimą klausimą, ką komitetas veikė ir nuveikė, kad būtų mažinama aplinkos tarša, neatsakė. Akivaizdu, kad neatsakė todėl, kad tokios veiklos nebuvo. Žodinių „cinamonų“ barstymas ant greta Lazdynų mikrorajono kaupiamų fekalijų tvaiko ir skleidžiamų iš medicininių atliekų deginimo gamyklos „Senovė“ nuodingų dujų tik parodė, kad komitetas pataikauja verslui žmonių sveikatos sąskaita. Susitikimo metu primygtinai buvo peršama nuostata, kad taršalai sveikatai nekenkia (net pasitelkus Lazdynų poliklinikos, kuri tokių tyrimų neatlieka, vadovę), tik patvirtino minimą pataikavimą.

Apmaudu, kad Sveikatos komiteto narys, buvęs Lazdynų seniūnas A. Strelčiūnas, labai gerai žinantis ne tik Lazdynų, bet ir gretimų mikrorajonų gyventojų nusiskundimus, nepasinaudojo proga paprotinti komiteto narius, paskatinti veiklai, nukreiptai į gyventojų nuo žalingo poveikio apsaugą.

„Gyvenamoji aplinka“ gamtos sąskaita plečiasi, todėl daugėja atliekų, artėjama prie grėsmingos ribos, ką jau parodė ekstremalios situacijos Lietuvoje paskelbimas dėl medicininių atliekų utilizavimo.

Patirtis parodė, kad savivaldybėms tūnant, atliekų utilizavimo problema tik gilėja, todėl ji valstybėje pagaliau turi būti sprendžiama aukščiausiu lygmeniu.

Nuotraukoje: Algimantas Zolubas, Vilniaus miesto Lazdynų bendruomenės narys.

2011.09.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.