Vidaus reikalų sistemoje siekiame užtikrinti maksimalų viešųjų pirkimų skaidrumą


Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pasirašė pavedimą visų Vidaus reikalų ministerijos (VRM) reguliavimo srities įstaigų vadovams, kuriuo nurodė nustatyti griežtesnius reikalavimus įstaigų  vykdomoms viešųjų pirkimų procedūroms.  

„Siekiant užtikrinti maksimalų pirkimų skaidrumą, vadovų prašoma įstaigų vidaus teisės aktais įtvirtinti prievolę nutraukti viešojo pirkimo procedūras tais atvejais, kai jame dalyvauja tik vienas teikėjas – t. y. pateikiamas tik vienas pasiūlymas. Ši nuostata turės būti taikoma tik su retomis ir tinkamai pagrįstomis išimtimis. Užkertant kelią galimoms korupcijos apraiškoms, vadovai taip pat turės periodiškai atlikti jų vadovaujamų įstaigų viešųjų pirkimų analizę“,  – pažymi ministras E. Misiūnas.  

Vidaus reikalų ministro pavedime numatyta, jog minėtas reikalavimas nutraukti viešuosius pirkimus dalyvaujant vienam teikėjui nebus taikomas tik tais atvejais, jei bus pagrįstai žinoma, jog rinkoje yra tik vienas būsimą sutartį galintis įvykdyti tiekėjas, arba, jei pirkimas bus susijęs su ypatinga skuba ar svarba, o jo nutraukimas sąlygotų neigiamus padarinius įstaigos veiklai.

Su tokiais atvejais susiję rinkos tyrimo duomenys, pirkimo skubos, svarbumo ar kt. pagrindimai turės būti įforminti raštu ir saugomi kartu su atitinkamų viešųjų pirkimų dokumentais. Prievolė nutraukti pirkimo procedūras dalyvaujant vienam teikėjui taip pat nebus taikoma esant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms išimtims.

Pasirašytu pavedimu įstaigų vadovams taip pat nurodyta ne rečiau nei kartą per metus atlikti viešųjų pirkimų analizę, siekiant nustatyti, ar jie užtikrina konkurenciją ir ar jų tendencingai nelaimi tie patys tiekėjai. Analizės, kuriose turės būti nurodyti duomenys apie vykdytų viešojo pirkimo procedūrų skaičius pagal pirkimo objektus ir laimėjusius tiekėjus, privalės būti pateiktos VRM generaliniam inspektoriui.

Ministro E. Misiūno pavedime VRM reguliavimo srities įstaigų vadovams taip pat numatytos ir kitos prievolės, susijusios su įstaigų vidaus teisės aktų tobulinimu, siekiant užtikrinti teikėjų konkurenciją, tinkamą vidaus kontrolę ir korupcijos prevenciją.

Informacijos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.

2017.03.13; 05:19

print