Viešumo – dar mažiau


Maždaug prieš trejetą mėnesių šiandieninis Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasirašė specialųjį įsakymą Nr. 1075. Kuo įdomus ir svarbus šis dekretas?

Prezidentiniame dekrete konkrečiai nurodyta, kokią informaciją apie savo veiklą oficialiuose internetiniuose portaluose privalo skelbti šalies slaptosios tarnybos, įskaitant ir Federalinę saugumo tarnybą FST (rusiškai – FSB). Minėtame prezidentiniame dekrete smulkiai išdėstyta, ką Rusijos slaptųjų tarnybų vadovybė privalo parodyti savo oficialioje internetinėje svetainėse.

Vadovaujantis D.Medvedevo įsakymu, apart kontaktinių adresų ir kontaktinių telefonų FSB vadovybė nūnai privalo skelbti svarbiausius, pagrindinius duomenis apie organizacijos struktūrą. Jai privalu nurodyti regioninių padalinių adresus, FSB vadovų pavardes, vardus. FSB taip pat įpareigota skelbti apibendrinančio pobūdžio duomenis apie savo veiklą. Tiksliau tariant, pateikti mažytes ataskaitas. Be kita ko, prezidentiniame dekrete aiškiai parašyta, jog šie duomenys turi būti reguliariai ir operatyviai atnaujinami.

Rusijos žurnalistė Irina Borogan, daug rašanti slaptųjų tarnybų temomis, internetiniame portale Agentura.ru tvirtina, kad minėtasis dekretas galėjo nudžiuginti tuos, kuriems kada nors buvo reikalinga FSB pagalba arba FSB informacija, bet jie nei pagalbos, nei informacijos, nei paaiškinimų nesulaukė. I.Borogan įsitikinimu, prezidento D.Medvedevo sprendimą sveikina visi, kurie kada nors kreipėsi į FSB pagalbos, bet sulaukė vien nieko nesakančių, nieko nepaaiškinančių raštų, teprimenančių demagogiškus, biurokratinius atsirašinėjimus. Tačiau džiaugsmas, esą nuo šiol bus daugiau aiškumo, nebuvo paremtas jokiais konkrečiais žingsniais.

Prezidento dekretas apie didesnio viešumo poreikį iškilmingai pasirašytas. Oficialiai paskelbtas spaudoje. Tačiau FSB netapo labiau vieša organizacija. Viešumo nepadaugėjo nė per nago juodymą. Nei praktiniu, nei juridiniu požiūriais.

Po iškilmingai perskaityto prezidentinio dekreto oficialiame FSB internetiniame puslapyje niekas nepasikeitė. Ten neatsirado jokios bent kiek reikšmingesnės informacijos. Žurnalistė I.Borogan pabrėžia – jokios. Pavyzdžiui, FSB struktūra taip ir nenurodyta. Iš schemos, kuri pateikta, galima suprasti tik štai ką: FSB sudaryta iš teritorinių, saugumo padalinių, pasienio kariuomenės bei “kitų organų”.

Oficialiame FSB portale nenurodyta, kas tie “kiti organai”. Šioje skiltyje terašoma, kad tie “kiti organai” tramdo terorizmą, ekonominius nusikaltimus ir nelegalią prekybą narkotikais. Aišku ir tai, kad kovai su narkotikų prekyba iš biudžeto skiriami milžiniški pinigai. Bet konkretūs skaičiai nenurodomi. Pasirodo, tai – irgi valstybės paslaptis.

Oficialime FSB portale egzistuoja visuomenę labiausiai dominantis skyrius, pavadintas “Rusijos Federacijos piliečių pareiškimų nagrinėjimo tvarka”. Internetinėje svetainėje nurodyta net lentelė, bylojanti, kas, kur ir kaip privalo būti skelbiama apie piliečių nusiskundimus, pareiškimus ir paklausimus. Tačiau iki pat šios dienos minėta skiltis – tuštutėlė. 

Tuščias ir skyrius, kuriame kalbama apie tvarką, kaip žmonėms įsigyti laikinąjį leidimą, jei jie nori įvažiuoti į pasienio zoną, tyrinėti miškus, upes ir ežerus, esančius pasienio zonoje, arba ganyti avis pasienio zonai priklausančiose teritorijose. Suprantama, kad ši informacija aktuali Rusijos Federacijos piliečiams, kurie gyvena Šiaurės Kaukaze. Deja, ir čia – jokių paaiškinimų, jokių komentarų, jokių rekomendacijų. Net nenurodoma, kiek kartų Rusijos piliečiai kreipėsi į FSB. Neskelbiama, dėl ko kreipėsi ir ar FSB jiems kuo nors padėjo.

Tuščia net skiltis, kurioje turėtų būti nurodomi duomenys apie FSB pasiekimus ir pergales. Paskutinysis šios skilties atnaujinimas datuotas 2011-ųjų rugpjūčio mėnesį. Tačiau atnaujinimo metu nienas nepasikeitė: ten išvysite tik kelerių metų senumo pareiškimus, praradusius bet kokį aktualumą ir svarbą.

Skiltyje “FSB vadovybė” – taip pat jokios informacijos. Šioje skiltyje publikuota informacija paskutinį sykį atnaujinta tik 2007-aisiais metais. Paskutinis oficialus FSB vadovybės pareiškimas taip pat datuotas 2007-aisiais metais. Nors, pasak žurnalistės I.Borogan, nuo 2007-ųjų iki 2011-ųjų rudens FSB direktoriai ir jų pavaduotojai skelbė ne vieną viešą svarbų pareiškimą. Tačiau tų pareiškimų bei komentarų oficialiame FSB puslapyje nerasite nė vieno. Kodėl?

Akivaizdu, kad, nors egzistuoja konkretus prezidento dekretas, FSB nepasiruošusi bent šiek tiek plačiau praverti savo durų. Atidžiau žvelgiant į paskutiniųjų mėnesių žvalgybines intringas galima susidaryti nuomonę, kad FSB tapo dar labiau uždaresnė organizacija nei prieš keletą metų. Tad kaip vertinti prezidento D.Medvedevo dekretą Nr. 1075? Kam skelbti potvarkį, kuris vis tiek nebus vykdomas? O gal D.Medvedevas vis tik norėtų, kad FSB taptų bent šiek tiek atviresnė, tik FSB vadovybė jo neklauso? Gal dabartinis FSB direktorius paklūsta vien Rusijos premjero Vladimiro Putino, kuris norėtų, kad FSB taptų dar uždaresnė, nurodymams?

Panašu, kad ši versija turi teisę egzistuoti. Dekretai apie atviresne tampančią FSB tėra gudriai konstruojama apgaulė lengvatikiams. Ne veltui Rusijos specialiųjų tarnybų temomis rašantys žurnalistai bei analitikai prognozuoja, jog net bendriausio pobūdžio informacijos apie FSB veiklą ilgainiui bus sunku sulaukti. Kur kas sunkiau, nei iki šiol.

Beje, Rusijos prezidentas D.Medvedevas neseniai yra pasirašęs ir dar vieną svarbų dekretą, pavadintą numeriu 787. Minėtame dekrete konkrečiai nurodyta, kokie duomenys priskirtini Rusijos valstybės paslaptims. Dekretas Nr. 787 pasirašytas 2011 metų birželio 11-ąją.

Jame užsimenama net apie kovą su terorizmu. Žodžiu, duomenys apie kovą su terorizmu nuo šiol taip pat taps “valstybės paslaptimi”. Tai reiškia, kad Rusijos žiniasklaidos atstovams dabar bus nepalyginamai kebliau aštriai rašyti terorizmo temomis. Ypač nušviečiant antiteroristinių operacijų trūkumus. Greičiausiai Rusijos žurnalistai nūnai negalės atlikti jokių savarankiškų tyrimų, negalės net savarankiškai spręsti, ar konkreti antiteroristinė operacija buvo atlikta be klaidų.

Nebeaišku, ar žurnalistai nuo šiol pajėgs viešojoje erdvėje kelti savas versijas, kardinaliai nesutampančias su oficialiomis FSB vadovybės vizijomis. Neaišku taip pat, ar Rusijos žurnalistams bus suteikta teisė imti interviu iš teroristų artimųjų ir draugų. Žodžiu, prezidentinis dekretas Nr. 787 dar labiau apsunkina rusų žurnalistų, užsiimančių tiriamąja žurnalistika, veiklą.

Rusija niekad nepasižymėjo pakantumu laisvąjam žodžiui. Šiandien tiriamosios žiniasklaidos atstovams suduodamas dar vienas skaudus smūgis. Smūgis – “žemiau juostos”. Tas smūgis pridengiamas demagogiškomis kalbomis apie demokratėjančią FSB.

Nuotraukoje: oficialus Rusijos slaptosios tarnybos FSB ženklas.

2011.11.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.