Vilniaus energija vėl atakuoja bendrijas


Praėjusių metų pabaigoje Seimui priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta panaikinti mokestį už šilumos punktų priežiūrą, neleisti šilumos ir karšto vandens tiekėjams būti šilumos punktų prižiūrėtojais, nenaudoti šilumos prietaisų nuotolinio valdymo, atrodė, šiek tiek teisybės atėjo į kiekvieno vilniečio namus.

Bet ar ilgam. Praėjusią savaitę bendrijas ant kojų pakėlė  naujas skandalas. Energetikos ministerija teikia Vyriausybės nutarimo projektą, nurodant jame Vilniaus daugiabučiams namams išsipirkti šilumos punktus, kurie prieš dešimtį metų buvo renovuoti. Energetikos ministerija internetiniame puslapyje paskelbė Vyriausybei teikiamą projektą dėl  Vilniaus daugiabučių namų šilumos punktų išsipirkimo sąlygų.

Liepė atiduoti

Tai tęsinys skandalo, kai pereitų metų pavasarį UAB „Vilniaus energija“ nurodė bendrijoms ir administruojančioms įmonėms atiduoti gyvenamųjų namų šilumos punktų raktus, pasirašant perdavimo aktą. Tokiu būdu, šilumą tiekianti įmonė panoro nusavinti šilumos punktus. Bendrijos išsiuntė paklausimą, ar “Vilniaus energija”, pretenduodama užimti šilumos punktus, kaip nedalomą bendrosios dalinės nuosavybės teise gyventojų nekilnojamąjį turtą, turi atitinkamus bendrijų pasirašytus dokumentus. “Vilniaus energija” dokumentų dėl teisės į šilumos punktų privatizavimą  nepateikė. “Vilniaus energija”, pasitelkusi Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, pakėlė šilumos kainą 2 centais už kilovatvalandę šilumos punktams.

“Vilniaus energija” už nemenką užmokestį siekė perimti savo žinion šilumos punktų priežiūrą ir į įmonės balansą įsirašyti nemenką dalį nekilnojamojo turto. Gyvenamųjų namų gyventojai būtų praradę bet kokią teisę kontroliuoti, ar teisingai yra pateikiami rodmenys už suvartotą šilumą. Vilniaus miesto bendrijos Prezidentei, Vyriausybei, kitoms institucijoms išsiuntinėjo raštus, prašydamos užkirsti kelią šilumos punktų privatizavimui prievartos keliu ir reikalaudamos panaikinti neteisėtai priskaičiuotą mokestį už šilumą.

Sustabdė įstatymo keliu

Prezidentės institucija Lietuvos Respublikos Seimui pateikė Šilumos ūkio įstatymą, kuriame nurodė beveik visus instrumentus, kaip įgyvendinti bendrijų reikalavimus, gelbstint juo nuo “Vilniaus energijos” savivaliavimo. Įstatymo keliu buvo sustabdytas ne tik “Vilniaus energijos” pasipinigavimas, bet nurodyta, kad šilumą ir karštą vandenį tiekianti įmonė negali būti šilumos punktų prižiūrėtoja. Tuo pačiu buvo nurodyta, kad “Vilniaus energija” negali naudoti šilumos punktuose esančių šilumos apskaitos prietaisų nuotolinio valdymo. Mat šilumos punktus prižiūrintys specialistai pastebėjo, kad jų reguliavimas nieko neduoda, nes patalpose, nežiūrint į lauko temperatūrą, radiatoriai savaime užkaista ir atšąla.

Nuotolinis valdymas – nepatikimas

Valstybinės energetikos inspekcijos Energetikos ministrui Arvydui Sekmokui skirtame rašte pažymima, kad gyvenamųjų namų renovuotose šilumos punktuose esanti nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema „Rubisafe“ leidžia ne tik atlikti nuotolinį duomenų nuskaitymą, bet ir nuotoliniu būdu atlikti vartotojo šilumos punktų darbo parametrų reguliavimą.

Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, Šilumos punktų prižiūrėtojai pradėjo domėtis, kaip atsijungti nuo nuotolinio valdymo. Daugelio jų pastebėjimu, elektroninė valdymo sistema apjungta į Rubisafe“ sistemą prilygsta programišių sugebėjimui įsilaužti į kompiuterius, atsiskaitomąsias sąskaitas ir atlikti funkcijas savo nuožiūra. Kas gali paneigti, kad tokiu būdu nėra ne tik reguliuojami temperatūriniai parametrai, bet didinami rodmenys ir pagal juos išrašomos gyventojams sąskaitos. Gali būti, kad dėl tos pačios priežasties valstybės institucijos iki šiol taip ir neišsireikalavo, kad šilumos punktuose naudojami prietaisai būtų sertifikuoti. Kas gali paneigti, kad tokiu būdu “Vilniaus energija” nekerštauja už priimtus nepalankius įstatymo pakeitimus, parodydami, kas šitoje ūkinėje sistemoje yra visagalis.

Energetikos ministerija, su kuo?

Svarstant įstatymo projektą vilniečių interesus aktyviai gynė ir Energetikos ministerijos atstovai. Tačiau dabartinis Vyriausybei jos teikiamas projektas, nurodymas išsipirkti šilumos punktus yra daugeliui bendrijų nesuprantamas. Kas jau kas, o ministerija puikiausiai turėtų suprasti, kad šis jos žingsnis prieštarauja Civiliniam kodeksui, Šilumos ūkio įstatymui ir tolina nuo žingsnių mažinti vilniečiams kainas už šildymą. Vilniaus miesto bendrijos ir Žvėryno, Viršuliškių, Salininkų, Pilaitės bendruomenės bei Vilniaus bendruomenių asociacija pereitą savaitę išsiuntė  raštus Prezidentei, Vyriausybei reikalaudamos atmesti Energetikos ministerijos pateiktą Vyriausybės nutarimo projektą. Raštuose taip pat reikalaujama daugiabučių namų šilumos punktuose užtikrinti nuotolinio apskaitos prietaisų atjungimą, nesertifikuotų šildymo ir karšto vandens prietaisų išėmimą ir imtis priemonių dėl šilumos ūkio perdavimo valstybės žinion.

Jurgio Veršausko nuotraukoje: Janina Gadliauskienė, šio straipsnio autorė.

2012.01.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.