Vyriausybės pranešimas spaudai prasideda melu ir pilnas melo


Vyriausybės spaudos tarnyba praneša: “Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius šiandien susitiko su profesinių sąjungų vadovais, šiandien surengusiais mitingą prie Vyriausybės rūmų, į kurį susirinko apie 200 žmonių”. Aš, Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas, Antanas Miškinis dalyvavau tame mitinge ir atsakingai pareiškiu – tai įžūlus melas, susirinko tikrai dvigubai, jei ne dar daugiau žmonių.

Mums teko nugirsti, kaip mitinge policijos komisaras, kuris pokalbyje su savo kolegomis mitingo dalyvių skaičių įvertino taip – ne mažiau 500 žmonių. Mūsų nuomonė ta pati – ne mažiau 500 žmonių.

Beje, mitingo dalyvius suskaičiuoti buvo labai paprasta, kadangi jie buvo išsidėstę maždaug vienodo pločio lanku. Taigi Vyriausybės pranešimas spaudai prasideda melu ir pilnas melo. Todėl cituoti jo ištisai nėra prasmės. Verta pažymėti tik vieną sakinį: „Raštu išdėstytų pasiūlymų mitingo organizatoriai pokalbio metu Premjerui neparodė, o įteikė juos Vyriausybės priimamojo darbuotojams.“

O kaip gi kitaip, jeigu neužregistruosi, bus pasakyta, kad nieko ir pateikta nebuvo, kaip jau yra atsitikę. Tokia jau tvarka tame „kolūkyje“, kuris vadinasi Vyriausybė, kur ryšius su visuomenė tvarko A. Kubiliaus asmeninis patikėtinis artistas Ridas Jasiulionis.

Ponas Ridas kartu su Vyriausybės kancleriu ir pora jo asmens sargybinių pasirodė prie V. Kudirkos paminklo mitingui jau prasidėjus. Dalyvauti šioje „runkelių“ sueigoje ponui Ridui, sprendžiant iš jo povyzos ir veido išraiškos, buvo didžiulė, didžiulė kančia – nepasiūlysi gi jiems nešdintis iš aikštės, kaip kad jis tai buvo padaręs „ Dialogo su visuomene“ metu . Už tat jis atsigriebė redaguodamas pranešimą spaudai.

Patarlė sako, „koks ponas, tokie ir tarnai“.  O ponas Ridas yra, galima sakyti, Premjero „šešėlis“. Ne Premjero socdemo, buvusio kompartiečio, o Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovo. Deja, yra kaip yra, A.Kubilius tiko socdemams, dabar A. Kubiliui tinka ir taip jo keiktas, prakeiktas Viktoras.

Įdomu, ką apie visa tai mano politiniai kaliniai ir tremtiniai, kurie aklai rėmė A. Kubilių, bijodami, kad tik kas nors kitas neateitų į valdžią. Jie tikėjosi, ir dar ko gero tikisi, kad Rusija atlygins okupacijos žalą ir jie nors senatvės galės sulaukti garbingai. Taigi siūlome jiems A. Kubiliaus ir paklausti – kurgi tas žalos atlyginimas ir ką jis dėl to nuveikė .

Žydai, reikalaudami atlyginti sovietinės okupacijos metu nacionalizuotą turtą, pateikė motyvą, kad gautos lėšos bus panaudotos jų politinių kalinių garbingai senatvei užtikrinti, savaime suprantama, mūsų visų sąskaita .Taigi žydai turės garbingą senatvę mūsų visų sąskaita, o mūsų politinius kalinius ir tremtinius, jų garbinamas A. Kubilius nukirps, kaip rusai sako, „kaip Sidoro ožkas “.

Taip yra ir niekur nuo to nedingsi, ir nėra ką kaltinti, tik  save patį..

Jau seniai laikas nuo aklo asmeninio pasitikėjimo ir garbinimo pereiti prie politikų vertinimo, ne kokiai partijai jie priklauso, kaip šneka, o kiek Lietuvos valstybei naudingi konkretūs jų darbai.

Kaip pasakė vienas kalbėtojas, policijos ko gero ne mažiau, kaip dalyvių, kadangi, matyt, tikėtasi, kad mokytojai ateis į mitingą su lazdomis ir akmenimis.

Policijos tikrai buvo daug, bet ji buvo labai draugiškai nusiteikusi ir ateinančių į mitingą aktyviai netikrino, kaip kad buvo žadėta. Kaip mandagiai paaiškino vienas policininkas, jie tikrina tik įtartinai atrodančius.

Mitingą stebėjo ir du generalinio komisaro pavaduotojai. Generalinio komisaro pavaduotojui Sauliui Skverneliui jų grupelės fotografavimas sukėlė susidomėjimą. Mitingą reikia vertinti teigiamai – kaip visuomenės aktyvumo didėjimo įrodymą.

Tačiau, kaip savo kalboje paminėjo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovas Vytautas Bakas, nepakanka ir jo, ir profsąjungų vienybės. Jis pareiškė, kad kasmet per viešuosius pirkimus išlplaunama apie 3 milijardus litų biudžeto lėšų, o Vyriausybė nesugeba nieko padaryti.

Antano Miškinio nuotraukoje: Vyriausybės vadovo Andriaus Kubiliaus atstovas spaudai Ridas Jasiulionis.

2009.10.22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.