Vyrų krizėms – pagalbos skydas


Kaune veikiantis Vyrų krizių centras – viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių specializuotų tokio pobūdžio įstaigų. Dar prieš dešimtmetį tokių įstaigų mūsų šalyje išvis nebuvo. Lietuvoje veikia daug moterų krizių centrų, kuriuose teikiama įvairi pagalba moterims.

Tačiau vyrai būdavo užmiršti, ir jų problemos buvo nustumiamos į antrą planą. Bet per pastaruosius kelerius metus padėtis keičiasi – kuriasi vyrų krizių centrai, kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai ir jiems talkinantys savanoriai. Jau pasukome tuo keliu, kuriuo jau senokai eina modernios Europos valstybės, kuriose jau daugelį metų egzistuoja vyrų krizių centrai.

Kalbamės su viena iš Kauno Vyrų krizių centro įkūrėjų psichologe Oksana SLAPŠIENE. Su ja aptariame centro veiklą, tikslus bei Lietuvoje egzistuojančią padėtį – specifines vyrų problemas ir jų sprendimo būdus.

Kada įkūrėte centrą? Kokie Vyrų krizių centro tikslai ir uždaviniai? Su kokiomis specifinėmis problemomis susiduria vyrai?

Centras įsikūrė 2009 metų kovo mėnesį, tad veikia jau apie pusantrų metų. Pagrindiniai tikslai – padėti vyrams įveikti įvairias krizes. Daug vyrų patiria specifines problemas – susiduria su alkoholizmo, narkomanijos, lošimų manijos, kibermanijos grėsmėmis. Vyrams dažnai kenkia ir nesugebėjimas bendrauti bei nesugebėjimas atskleisti savo jausmus. Labai kenkia mūsų visuomenėje įsišaknijęs stipraus vyro kultas – klaidingas požiūris, kad vyras turi iškęsti visas problemas nesiskųsdamas tarsi uola. Tad nenuostabu, kad daug vyrų nusivilia gyvenimu, pradeda girtauti, vartoti narkotikus, panyra į depresiją arba pradeda smurtauti. Dirbame individualiai su bedarbiais, su pagyvenusiais vyrais, su psichologinės pagalbos grupėmis.

Vyrų krizių centro tikslų įgyvenimui reikalingi specialistai ir jiems talkinantys entuziastai. Kokia jūsų komanda?

Be manęs centre dirba dar psichologė Kristina Grigalavičienė, psichologas Jonas Kilijonas, treneris ir viešųjų ryšių bei efektyvaus komandinio darbo ekspertas Jordanas Poškaitis. Kartu dirba ir daug savanorių, kurių didžiąją dalį sudaro VDU, KMU ir kitų aukštųjų mokyklų studentai. Bendradarbiaujame su šioje srityje dirbančiomis kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Vykdome programas „Smurto apraiškų mažimas socialinėje erdvėje“, „Pagalba krizę patiriantiems vyrams“, planuojame atlikti ir kitas programas.

Mūsų valstybėje įsigalėjusi valdymo ir ekonominė krizė bei visuomenėje įsigalint vertybių krizei, susidaro didžiulė erdvė įvairių ,,mirties kultūros“ apraiškų plitimui. Jūsų požiūriu, kurio amžiaus vyrai atsparesni įvairioms negandoms ? Ir kokio amžiaus vyrai yra pagrindiniai jūsų centro klientai?

Vyrų krizių centro klientai – labai įvairaus amžiaus. Nuo 12 iki 76 metų amžiaus. Pagrindinę besikreipiančių vyrų dalį sudaro 30 – 45 metų amžiaus vyrai – subrendę, darbingi ir jau nemažai patyrę gyvenime. Yra dar tam tikra kategorija vyrų, kuriems 50 – 60 metų, bei bedarbiai ir vieniši. Jie nusivilia gyvenimu, jiems trūksta lėšų tiek pragyvenimui, tiek bendravimo. Labai svarbu plėsti vienišų vyrų socialinę erdvę, nes pastebėta, kad su vienišumo problemomis Lietuvoje vyrai susiduria žymiai dažniau nei moterys. Viena iš pagalbos krypčių – pasitikėjimo savimi ir kūrybiškumo ugdymas.

Įdomu pasiteirauti apie Kauno specifiką. Ar padėtis Kaune ženkliai skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų?

Vyrų problemos visoje respublikoje panašios. Kaunas yra tipiškas didmiestis. Tačiau galiu pastebėti, kad didesniuose miestuose vyrai laisvesni, atviriau kalba apie savo problemas. Tuo tarpu nedideliuose rajonuose gyvenantys ir net netoli nuo didmiesčio esančiose kaimo vietovėse gyvenantys vyriškiai gerokai uždaresni, nenoriai pasakoja apie savo problemas. Provincijos sindromai – būtent didesnis žmonių uždarumas ir didesnė bedarbystė. Mes bendradarbiaujame ne tik su įvairiomis Kauno seniūnijomis, bet ir su kai kurių provincijos vietovių seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, vykstame į rajonus, suteikiame kvalifikuotą pagalbą.

Ačiū už pokalbį.

Kauno Vyrų krizių centras – miesto centre, Gedimino g.28, pirmame aukšte. Po Naujujų metų centras persikels į naujas patalpas. Šio centro internetinė svetainė- www.kaunovkc.lt.

2010.11.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.