XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – svarbiausias įvykis šio žemyno lietuviams


XIX -asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas surengtas 2016 metų sausio 21 – 25 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (B.L.J.S.). Tai svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuviu bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų surengta ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu aplankėme svarbiausius miesto objektus.

Vakare – oficiali ceremonija, kurioje sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas.

Paskutinioji kalbėjo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos (B.L.J.S.) valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis “Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte suvažiavimo dalyviai susiruošė į lietuvišką sodybą „Lituanika“ prie Atibaia miestelio 120 km nuo Sao Paolo. Sodyba „Lituanika“ buvo isteigta po II – ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 1976 metais. 

Ten turėjome puikią progą pabendrauti sausio mėnesio vasaros karštyje ir pasidžiaugti tropikine gamta. Mes dainavome lietuviškas dainas, rengėme intensyvias diskusijas ir seminarus apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje, o vakarop – pasirodymus apie lietuviskas legendas ir pasakas. Buvo puikia proga visiems parodyti savo talentus, o žiūrovams – linksmai pasidžiaugti aktorių kūrybingumu.

„Studijų dienose“ diskusijoms vadovavo populiarus dainininkas Lietuvoje, gimęs Kolumbijoje, Jurgis Didžiulis. Jis kalbėjo apie identitetą, tapatybę ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu.

Vakare J. Didžiulis surengė autorinį koncertą. Taip pat prie suvažiavimo dalyvių prisijungė visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai“ (Os Gemeos), piešiantys graffiti technika. Jie pasakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.

Sekmadienį ryte Suvažiavimo delegacija grįžo į San Paulo miestą, kur dalyvavo šv. Mišiose Švento Juozapo lietuvių parapijoje (atnašavo PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos narys Prelatas Edmundas Putrimas ir  giedojo Švento Juozapo vietinis lietuvių choras).

Po mišių prelatas Putrimas kvietė visus dalyvius susirinkti prie „Lietuvos laisvės“ paminklo pagerbti Sausio 13-osios aukas, kurios nepabūgo sovietinės armijos ir gynė Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Prie paminklo URM viceministras M. Bekešius pasakė jautrią patriotinę kalbą prieš padedant trylika gelių prie Laisvės paminklo. Tada visi sugiedojome Lietuvos himną. Baigiant iškilmes parapijos salėje surengti bendri pietūs, kuriuos organizavo Brazilijos Lietuvių Bendruomenė.

XIX Suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos Lietuvių Sąjungos draugijoje.

Buvo pagerbta Brazilijos L.J.S. valdyba: pirmininkė Laima Zizas, vicepirmininkas Guilherme Bragov, tarptautinė ryšininkė Audra Zizas, iždininkė Mariane Prokopas, ryšininkė Debora Juraitis ir sekretorius Thomas Stepanoff.

Rodrigo Salto Bogušas pakvietė visus į XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks kitų metų sausio mėnesį Argentinoje.

PALJ suvažiavimą organizavo: Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS).

Globėjai: Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj, Brazilijos lietuvių bendruomenė (BLB), Šv. Juozapo draugija (Sao Paolo), Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavičius Romero, PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams – katalikams prel. Edmundas Putrimas, Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB)

Rėmėjai: Lietuvių Fondas iš Čikagos (JAV), Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.

Ievos Martinaitis nuotraukos.

2016.02.09; 06:47

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.