Yad Vashem muziejuje pakeistas užrašas, kaltinęs popiežių Pijų XII


Žydų tautos holokausto muziejus Yad Vashem Jeruzalėje pakeitė daug kontroversijų kėlusį stendą, kuriame Antrojo pasaulinio karo metais valdęs popiežius Pijus XII buvo kaltinamas pasyviu pritarimu žydų tautybės žmones žudžiusiam Vokietijos nacių režimui.

Atnaujintame stende tekstas ilgesnis ir labiau subalansuotas. Nors kaltinimai visiškai nepašalinti, tačiau gerokai pakeista jų formuluotė, pripažįstami taip pat ir popiežiaus Pijaus XII ir katalikų Bažnyčios nuopelnai, kurių dėka daug žydų buvo išgelbėta. Anksčiau buvo tvirtinama, kad Pijus XII „nieko nedarė“ matydamas Romos žydų deportaciją į Auschwitzo mirties lagerį.

Dabar sakoma, kad Popiežius „viešai neprotestavo“, bet pripažįstama, kad katalikiškos institucijos žydus gelbėjo. Šį kartą taip pat minima 1942 m. Pijaus XII per Vatikano radiją pasakyta kalba, kuria jis kategoriškai smerkė tūkstančių nekaltų žmonių žudymą dėl tautybės ir rasės.

Naujame įraše Yad Vashem muziejuje taip pat pažymima, kad dėl Pijaus XII vaidmens istorikai laikosi skirtingų nuomonių ir kad tikimasi daugiau aiškumo kai tyrimams bus prieinami antrojo pasaulinio karo metų Vatikano archyvai.

Muziejaus sprendimą dalinai pakeisti popiežių Pijų XII kaltinusį užrašą palankiai įvertino apaštališkasis nuncijus Izraelyje arkivyskupas Antonio Franco. Tai pirmas žingsnis teisinga kryptimi, – komentavo nuncijus. Yad Vashem muziejaus vadovybė savo ruožtu pareiškė, kad užrašas pakeistas ne dėl kokio nors spaudimo iš išorės. Tikimasi, kad atvėrus Vatikano archyvus bus galima aiškiau suvokti visus anuos įvykius.

Parengta pagal Vatikano radiją ir laikraštį “XXI amžius”.

2012.07.06

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.