Ženklai peržengia materialios tikrovės slenkstį


Unikalus papuošalas

Nuo neatmenamų laikų, kuomet mūsų protėvius apleisdavo jėgos, stiprybės jie semdavosi iš gamtos ir visatos ženklų…

Senųjų žalvarinių papuošalų, ženklų gamyba ir tradicijos siekia kelis tūkstančius metų. Senosios Indijos, Egipto, Graikijos, Romėnų dailėje – visur sutinkami tie patys simboliai, kurių istorijos siekia tūkstančius metų. Iki šių dienų išlikę archajiškieji meno elementai – pirminę prasmę turėję ženklai (senieji simboliai, perduodami iš kartos į kartą) ir antrinės stilizuotos formos, kurios kūrėsi įvairiais amžiais to meto supratimo, skonio, mados padiktuoti, bet šiandien jau sunku pasakyti, kas svarbiau – prasmė ar forma, nes šie du elementai tarsi „suaugo“, „įleido šaknis“ šimtametėje mūsų protėvių kultūros istorijoje.

Baltijos tautų: baltų, kuršių, latgalių, prūsų, skandinavų, vikingų (Vikings) , kaip ir daugelio kitųtautų, senovės mitologijos šaltiniuose minimas pagrindinis simbolis – SAULĖ. Grafinis saulės simbolis, greta mums žinomo spindulių apsupto skritulio, tradiciniuose piešiniuose yra „saulės ratas“ – skritulys lygiagrečiuoju kryžiumi padalintas į keturias dalis, o ratas reiškia atsinaujinimą ir atgimimą… Saulės ženklo rato su tašku centre ženkluose buvo vaizduojami apeiginiai žeberklai, kirviai, peiliai, iečių antgaliai, kalavijai, papuošalai, amuletai, baltų ar vikingų dažnai įvairių papuoštų ir garbinamų vietinių gyvūnų vaizdiniai: žalčiai, antis, žąsis, žirgai, …

Gintarinis papuošalas

Daugiausia stiprybės mums suteikia gamta: joje mes ieškome ramybės, sprendimų, sveikatos. Mūsų protėviai žinojo daugybę gamtos galių, kurias šiuolaikinė visuomenė tiesiog pamiršo. Mes atkuriame senąsias žinias bei tradicijas ir perteikiame jas jums. Lai atneša jos sveikatą ir vidinę ramybę į jūsų kūnus ir sielas. Džiaugiamės galėdami prisiliesti prie mūsų protėvių jėgos bei vertybių ir perduoti tai žmonėms, kurie žino, ką reiškia gamtos galia.

Ženklai pereina materialios tikrovės slenkstį. Valios pastangos daro įtaką dabarties vyksmui bei lemčiai. Senieji žmonės tai suvokė – nuo pat pirmųjų civilizacijų, kai pritrūkdavo energijos ar atsitikdavo nelaimės, jėgų ir išmonės žmogus gaudavo iš natūralaus pasaulio simbolių. Per ištisus Lietuvos priešistorinius laikus: akutė, ratukas, kartais svastika, saulutė, žvaigždutė, greta taškučių ar brūkšnelių eilutė, dominuoja puošiant žalvarinius, sidabrinius papuošalus, todėl mes labai pagarbiai žiūrime į dirbinių su senaisiais ženklais, simboliais, gamybą, naudojame tik tikrą metalą, darbus atliekame tiksliai laikydamiesi baltiškojo amato kultūros ir technikos savitumo – derindami modernumą ir senąsias tradicijas.

Parengė Nerijus Bakasėnas

2019.07.19; 06:00

 

print