Žvalgybos enciklopedija: generolo Kleitono L. Bisselio odisėja


Kleitonas L. Bisselis, generolas majoras (1896 – 1972) – JAV armijos žvalgybos (G-2) viršininkas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Po Karinės žvalgybos valdybos stogu jis suvienijo šifravimo darbus (kriptoanalizę) ir ryšių žvalgybą, kurios anksčiau buvo pavaldžios Ryšių korpusui.

Kleitonas L.Bisselis pradėjo karinę tarnybą 1917 metais ir įgijo lakūno specialybę. Mūšiuose virš Prancūzijos jis numušė penkis vokiečių lėktuvus ir tapo vienu iš labiausiai prityrusių oro asų Amerikoje. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui K.L.Bisselis liko aviacijoje ir buvo vienas iš naktinių skrydžių technikos įvaldymo pionierių.

Kai Jungtinės Amerikos Valstijos įsitraukė į antrąjį pasaulinį karą, K.L.Bisselis išvyko į Kiniją generolo majoro Džozefo Stilvelo, vadovavusio Amerikos kariuomenei Birmoje ir Kinijoje ir vienu metu ėjusio Kinijos nacionalinės partijos (Gomindano) lyderio Čan Kaiši štabo viršininko pareigas, žinion.

1942 metų rugpjūtį K.L.Bisselis, jau būdamas generolas majoras, tapo 10-ojo oro laivyno, dalyvavusio Kinijos – Birmos – Indijos karo veiksmuose, vadu. K.L.Bisselis rėmė generolą Stilvelą, ir tuo pagrindu jam iškilo nesutarimų su Čan Kaiši, kuriam labiau patiko kitas amerikietis – generolas majoras Kleras L. Šennas. Pagaliau Čan Kaiši reikalavimu 1943 metų kovą K.L.Šennas pradėjo vadovauti visai aviacijai, kariavusiai su japonais Kinijoje.

1943 metų liepą K.L.Bisselis buvo atšauktas į Jungtines Amerikos Valstijas ir paskirtas armijos žvalgybinės aviacijos štabo viršininko pavaduotoju, 1944 metų vasarį jis ėmė vadovauti visai Amerikos armijos žvalgybai. K.L.Bisselis energingai ėmėsi darbo ir pirmiausia sutvarkė glaudų bendradarbiavimą su KJP ryšių žvalgybos srityje.

O 1945 metų rugsėjo 15 – praėjus 13 dienų po karo – padėjo įsteigti Armijos saugumo agentūrą, kuri turėjo suvienyti savo rankose „visą materialinę dalį ir ryšio priemonių žvalgybos ir saugumo padalinius. Ji buvo pavaldi Karinės žvalgybos valdybai.

K.L.Bisselis buvo G–2 viršininku iki 1946 metų sausio, o vėliau dirbo kariniu oro atašė Amerikos ambasadoje Londone.

2014.02.05; 05:22

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.