Žvalgybos enciklopedija: nesėkmingai susiklosčiusi operacija „Feniks“


Gausinant Amerikos kariuomenės grupuotę Vietname, gausėjo ir žvalgybos padaliniai. 1965 metais daugiausia žvalgų atsirado vadinamajame Karinės pagalbos Vietnamui štabe. Kitos armijos žvalgybos jėgos buvo išsklaidytos visoje šalyje, vykdė įvairiausias užduotis – nuo informacijos rinkimo iki kontržvalgybinių operacijų.

Apart žvalgybos centro Saigone taip pat buvo struktūros, kurios užsiiminėjo specialiu karo belaisvių tardymu arba trofėjinių priešo dokumentų bei materialinės dalies analize. Reidai giliai į priešo teritoriją sprendė taktinės žvalgybos uždavinius (tiesa, kitą kartą labai didelių netekčių kaina).

Kartu su savo kolegomis vietnamiečiais ir CŽV bendradarbiais armijos žvalgybos karininkai rengė operaciją „Feniks“, dėl kurios paskui kilo tiek ginčų: tikslas (teritorijos demilitarizavimas) aiškiai nepateisino priemonių (masiniai realių ir tariamų priešų nužudymai). Tyrinėjimo ir stebėjimo grupė vykdė daugybę operacijų, siųsdama agentus į priešo užimtą teritoriją.

Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje armijos kontržvalgybos bendradarbiai, veikdami palaikant kontaktus su FTB, dirbo tarp pacifistų ir antikarinių manifestacijų organizatorių. Kariniai žvalgai inkognito dalyvaudavo gausybėje antikarinių mitingų, kurie vykdavo Vašingtone.

Deja, švariai nusiskutusiems, tvarkingai apsikirpusiems ir vilkintiems kostiumais, pasirišus kaklaraiščius, jaunuoliams buvo nelengva pasislėpti minioje demonstrantų, apsirengusių berankoviais marškinėliais ir džinsais. Oficialiai kariniai žvalgai veikė armijos žvalgybos štabo nurodymu. Štabo nuomone, armija privalo bet kuriuo momentu būti pasirengusi masinių pilietinių riaušių sprogimui. O iš tikrųjų tai buvo Džonsono ir Niksono administracijų puolimas prieš stiprėjantį šalyje antikarinį judėjimą.

Vidaus žvalgybos operacijų vykdymas iššaukė masinius ieškovų pareiškimus teismui. Armija buvo apkaltinta neteisėtu paprastų piliečių ir teisių gynimo organizacijų sekimu, imta ją smarkiai kritikuoti. 1970 metų gegužę Nacionalinės gvardijos kareiviams neišlaikė nervai, ir jie Kento apygardos Ohajaus valstijoje pradėjo šaudyti į universiteto studentus, surengusius protesto žygį prieš karo veiksmus pietryčių Azijoje.

Keturi žmonės buvo nušauti, aštuoni sužeisti. Ir nors gvardiečiai visiškai nebuvo susiję su vidaus žvalgybos operacijomis, tas atsitikimas taip sukrėtė armijos vadus, kad jie įsakė tylomis atsisakyti visos „vidaus programos“.

Kaip ir visa armija, kariniai žvalgai paskubėjo atsikratyti slegiančių nuosėdų, likusių pasibaigus Vietnamo karui. Armijoje prasidėjo performavimo procesas. 1984 metais visa žvalgyba buvo sutelkta Armijos žvalgybos agentūroje. Realizuojant idėją maksimaliai priartinti elektroninės žvalgybos priemones prie fronto taktiniu lygiu, armijoje buvo įsteigti specialūs kovinės žvalgybos ir elektroninio karo padaliniai. Kovinį krikštą jie gavo 1991 metais per ginkluotą konfliktą su Iraku ir Persų įlankoje. Tas karas buvo labiausiai kompiuterizuotas per visą Amerikos istoriją.

2014.02.01; 06:03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.