Žymaus prancūzų rašytojo ir aktyvisto Dominyko Venero auka


Paryžiaus Dievo Motinos katedroje antradienį priešais altorių nusišovė žymus rašytojas ir aktyvistas Dominique'as Venneris, kuris paliko pareiškimus, smerkiančius iškrypėlių santuokas ir imigraciją.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos, Lietuvių tautinio centro ir Tautininkų sąjungos aktyvistai pagerbdami šį drąsų prancūzų Tautos sūnų, organizuoja trumpą jo pagerbimo akciją.

2013-05-23 dieną, 12.30 val. Vilniuje, prie Prancūzijos ambasados bus padėtas gėlių vainikas ir uždegtos žvakelės, Prancūzijos ambasadoriui bus įteiktas laiškas nuo lietuvių tautininkų.

Lietuvos patriotai nuoširdžiai užjaučia prancūzų tautą dėl iškilaus intelektualo Dominyko Venero (Dominique Venner) tragiškos mirties. Lietuviai gerai suvokia šio šviesuolio auką: mūsų tautos istorijoje buvo daugybė didvyrių, paaukojusių savo gyvybes dėl tikrųjų bendražmogiškųjų vertybių ir išlikusių tautos atmintyje amžiams.

Todėl šviesios atminties  Dominyko Venero auka Paryžiaus Dievo Motinos katedroje sukrėtė ir mus, kurie šią sunkią akimirką gedi kartu su visa prancūzų tauta.

Dominykas Veneras savo priešmirtiniame laiške teigia, kad jis pasirinko tokią kraštutinę protesto formą, kadangi  paprastas tiesos žodis jau nieko nereiškia, o tradicinės protesto formos – piketai,  masinės demonstracijos nebeveiksmingos, nes valdžią uzurpavę tradicinių vertybių niekintojai tiesiog užsikemša ausis savo pačių sukurptais absurdiškais ir žmonijos prigimčiai prieštaraujančiais įstatymais.

Dominykas Veneras tikėjosi, jog europietiškoji civilizacija dar pajėgi išgirsti sveiko proto balsą ir nepasuks susinaikinimo keliu. Tačiau ši iškilaus prancūzų tautos šviesuolio auka  kaip tik kuo aiškiausiai parodo, kas laukia Europos, jeigu ji ir toliau seks globalistinių sodomitų visiems mums nubrėžtu keliu. Šis kelias veda į nesutaikomus konfliktus ir civilizacijos sunaikinimą. Nesutikdami su Dominiko Venero neviltimi, mes  visa širdimi palaikome jo idėją – neleisti supūti mūsų sąmonei.

Atsigręžkime į amžinąsias Šeimos ir Tautos vertybes, išgelbėkime Europos civilizaciją nuo žlugimo! Tai  Dominyko Venero priesakas mums, tai kvietimas visiems savo šalies ir  tautos patriotams vienytis su savo bendraminčiais kitose šalyse.

Nuotraukoje: žymus prancūzų rašytojas ir aktyvistas Dominique'as Venneris.

Teksto autorius Julius Panka šį tekstą paskelbė Lietuvių tautinio centro ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos vardu.

2013.05.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *