Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis ir Gudų kultūros draugijos Lietuvoje direktorius Fiodoras Niunko mano, jog šiuo metu Baltarusijos kalėjime kalintis baltarusis Aleksandras Bieliackis yra vertas Laisvės premijos.

Slaptai.lt skelbia atsiųstus paaiškinimus. 

XXX

Vadovaujantis LR Laisvės premijos įstatyme numatyta tvarka, vertinant pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų lasivą apsisprendimą ir suverenitetą siūlome Aleksandrą Bieliackį laikyti pretendentu Lasivės premijai gauti.

Continue reading „Aleksandras Bieliackis – kandidatas Laisvės premijai gauti“

radina

Aš nežinau, ką jauti, kai tavo dirbančią ypatingu porinkiminiu režimu redakciją ketvirtą valandą ryto šturmuoja specialiosios pajėgos. Nežinau ir, Dievas duos, niekada nesužinosiu.

Užtat apie tai galėtų papasakoti Natalija Radina – Baltarusijos žurnalistė, portalo „Chartija 97″ (www.charter97.org) vyriausioji redaktorė, šiomis dienomis paprašiusi politinio prieglobsčio Lietuvoje. „Chartija 97″ redakcija buvo šturmuota praeitų metų gruodžio 20 d. anksti ryte (po gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir įvykių Nepriklausomybės aikštėje Minske). Visi buvę redakcijoje žmonės buvo suimti ir išvežti į KGB tardymo izoliatorių. N. Radina praleido ten daugiau nei mėnesį. Galiausiai ji buvo paleista iš įkalinimo įstaigos, tačiau turėjo pasirašyti pasižadėjimą neišvykti. Nežiūrint į tai, N. Radina pasitaikius pirmai progai pabėgo iš Baltarusijos. Šiandien ji nori gyventi ir dirbti Vilniuje, kur po paminėto šturmo yra persikėlusi ir „Chartija 97″ redakcija.

Continue reading „Suteikite prieglobstį Natalijai Radinai!“