Vyskupas Motiejus Valančius gimė lygiai prieš 215 metų. Jis priklauso tiems retiems lietuvių tautos švyturiams, kurių spinduliuotė, bėgant dešimtmečiams ir net šimtmečiams, neblėsta.

Netgi stiprėja. Stiprėja jau vien dėl to, kad pats gyvenimas, jo tirštėjantis dramatizmas mus verste verčia gauti papildomus gaivinančios šviesos pliūpsnius.

Mąstydamas apie įvairiais talentais ir ypatingu nuosekliu valingumu pasireiškusią Valančiaus asmenybę, visų pirma aš mąstau apie Jį kaip apie didį Audėją. Kaip apie Audėją, neįtikėtinu pasišventimu audusį savo tautos socialinių ir ypač dvasinių santykių tinklus. 

Continue reading „Žodis apie vyskupo Motiejaus Valančiaus žygdarbį“

Kadangi Lietuva yra viena iš labiausiai nugirdytų šalių pasaulyje (3 vieta), išleidau papildomu tiražu knygą „BŪKIME BLAIVŪS!“

Pasaulio Sveikatos Organizacija yra nustačiusi, – jei vienam gyventojui tenka 7-8 litrai gryno alkoholio, – prasideda spartus etnoso išnykimo procesas. Lietuvoje ši riba viršyta mažiausiai 3 kartus! Mūsų šalis užima 3-ją vietą pasaulyje pagal alkoholio vartojimą!

Ir jokios adekvačios reakcijos iš mus valdančio elito pusės! Dar gi kai kuriose pozicijose vyksta priešingas vyksmas – tauta toliau negailestingai girdoma.

Continue reading „37 mitai apie alkoholį“

PIVAŠIŪNAI, Vatikano radijas 2009 07 31. Artėjant šiemetiniams atlaidams, Pivašiūnų parapijos klebonas Mons. Vincas Baublys paskelbė viešą kreipimąsi, kuriame apgailestauja, jog Žolinės iškilmės dieną Alytaus rajono savivaldybė suteikė leidimą Pivašiūnuose prekiauti pilstomais alkoholiniais gėrimais. Kreipiuosi į Alytaus rajono savivaldybės Tarybą su prašymu atšaukti šį sprendimą, o į prekybininkus – atsisakyti prekiauti alkoholiniais gėrimais rugpjūčio 15 d., kai sulauksime ypač daug svečių maldininkų,- sakoma Pivašiūnų klebono pareiškime. Prekyba alkoholiniais gėrimais ir alkoholinių gėrimų vartojimas pirmiausia prieštarauja šios šventės – Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų šventės dvasiai. Be to, tai žemina tikinčiūjų orumą, gadina šventinę nuotaiką ir apsunkina švęsti atlaidus.

  Continue reading „„Suteikė leidimą Pivašiūnuose prekiauti pilstomais alkoholiniais gėrimais““