kaljanas_moteris

Nuo kada gi iš tikrųjų prasideda rūkymo istorija?

„Iš pradžių Dievas sukūrė vyrą, po to sukūrė moterį. Po to Dievui pasidarė gailą vyro, ir jis jam davė tabaką“. Taip garsusis žymus amerikiečių rašytojas Markas Tvenas /1835-1910/ rašė apie rūkymo pradžią.

O iš tikro? Iš kai kurių šaltinių galima spėti, jog dar prieš mūsų erą galėjo būti rūkoma, tačiau nieko tikro apie tai nežinoma. Tikriausiai tai buvo neatmenamais laikais, kai nuo laužų kilo kvepiančių dūmų kamuoliai. Spėjama, jog pirmykščiai žmonės rūkė, norėdami nubaidyti moskitus. Vėliau jie pajuto „keistą“ dūmų poveikį, o apsvaigę, čiabuviai lakstė aplink laužą. Kai kurie į jį įmesdavo didžiulių lapų. Prisikvėpavę dūmų, čiabuviai užmigdavo, o pabudę pasakodavo matę nesuprantamus vaizdus… 

Continue reading „Kada išmokome rūkyti?“