video_cip

Šiandien videostudijoje “SLAPTAI” ir vėl – žurnalistė, vertėja Goda FERENSIENĖ. Tačiau nenustebkite, nes šį sykį pokalbio tema – ne politika. Jei ankstesniuose videointerviu Goda Ferensienė dažniausiai dėstydavo savo asmeninį požiūrį į valdančiąsias partijas, baksnodavo pirštu į Socialdemokratų bei Konservatorių daromas klaidas bei svarstydavo, kokios politinės jėgos šį rudenį gali laimėti Seimo rinkimuose, tai šiandien apie politiką – nė žodžio.

Žurnalistės, vertėjos Godos FERENSIENĖS dėmesys nūnai sukoncentruotas į … nekultūringąją Lietuvą. Videostudijos “SLAPTAI” viešnia stebisi, kodėl, praėjus dviems nepriklausomybės dešimtmečiams, Lietuva pataikauja būtent paviršutiniškumui, primityvumui, masinei kultūrai, o ne tikrosioms, laiko išbandytoms vertybėms.

Continue reading „Nekultūringa Lietuva“

bielinis_jurgis

Tai buvo prieš du dešuimtmečius… Kaip daugelį, taip ir mane Sąjūdis pakėlė. Tereikėjo kibirkšties, ir mes nuėjome tėvų protėvių takais, išsivadavimo keliu.

Nuo 1963 m. rudens gyvenau Jonavoje, dirbau „Azote”. Sąjūdžiui prasidėjus nuėjau su Juo. Atkūrinėjau savo tėvų  – Lietuvos socialdemokratų – partiją.

Jonavoje buvau įkūręs LSDP grupę, Vilniuje buvau LSDP tarybos narys. Jonavos darbininkų sąjunga, kuri buvo Sąjūdyje, pasiūlė mane kandidatu į Jonavos rajono tarybą ir buvau išrinktas jos nariu.

1991 m. sausio pirmąjį sekmadienį iš ryto sužinojome, kad labai padidės kainos. Maisto produktai jau buvo normuojami ir pardavinėjami tik pagal talonus…

Continue reading „Maskva: „Už mūsų ir Jūsų laisvę““

video_cip

Žymaus komunistų partijos veikėjo Algirdo Ferenso našlė, vertėja, prisiminimų knygų autorė Goda Ferensienė nemananti, jog būsimieji Seimo rinkimai taps bent šiek tiek pažangesni nei praėjusieji. Godos Ferensienės įsitikinimu, rinkimai būtų prasmingesni tuo atveju, jei stambiosios parlamentinės partijos leistų reitinguoti pirmuosius savo sąrašų dešimtukus. Štai tada atsirastų ir įtampos, ir netikėtumų, ir azarto, ir rinkėjai aktyviau eitų balsuoti. Bet nei socialdemokratai, nei konservatoriai – krikščionys demokratai vargu ar išdrįs tokiam “savo populiarumo patikrinimui”.

Videostudijos „SLAPTAI“ viešnia  taip pat svarsto, kuo neperspektyvios, neįdomios, keistos Vytauto Šustausko ir Kristinos Brazauskienės politinės jungtuvės, prisimena, ką prieš pat mirtį yra kalbėjusi pirmoji Algirdo Brazausko žmona. Kaip visada, G.Ferensienė – iš aštri, ir kandi.

Continue reading „Goda Ferensienė nieko gero nesitiki iš būsimųjų Seimo rinkimų“

video_cip

Lietuvos Konstitucijoje parašyta, kad mūsų piliečiai turi teisę turėti savo nuomonę ir ją viešai bei atvirai reikšti. Tačiau šios garantijos, pasak Godos Ferensienės, – tėra popierinės. Ši teisė Lietuvoje dažnai ignoruojama, paminama, laužoma.

Beje, žymaus komunistų partijos veikėjo Algirdo Ferenso našlė, vertėja, trijų memuarų autorė kritiškai žvelgia ne tik į mūsų gražiai surašytą Konstituciją. Ji skeptiškai vertina mūsų politines partijas, įskaitant ir konservatorius, ir socialdemokratus. Ji įtariai žvelgia į visuomeninius judėjimus, kuriems labiau rūpi gražus įvaizdis nei konkretūs darbai. Jai taip pat nerimą kelia aukštas korupcijos lygis. Pavyzdžiui, G.Ferensienė turi savo nuomonę, kodėl Vilniaus valdžia siekia privatizuoti Kalvarijų turgavietę…

Continue reading „Goda Ferensienė skeptiškai vertina ne vien socialdemokratus“