Per surengtą iškilmingą ceremoniją Krašto apsaugos ministerijoje trečiadienį akredituotas naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai pulkininkas leitenantas Skotas Tompsonas (Scott D. Thompson) ir atsisveikinta su buvusiuoju JAV gynybos atašė plk. ltn. Džonu Mūru (John C. Moore).

Trejų metų gynybos atašė kadenciją baigusiam plk. ltn. Dž. Mūrui krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis padėkojo už puikų darbą ir užmegztus puikius santykius su krašto apsaugos sistema. Už asmeninius nuopelnus plėtojant JAV ir Lietuvos bendradarbiavimą gynybos srityje plk. ltn. Dž. Mūrui ministras įteikė vardinę dovaną. O naujajam JAV gynybos atašė plk. ltn. S. Tompsonui ministras palinkėjo sėkmės toliau plėtojant pastaraisiais metai ypač suintensyvėjusį šalių bendradarbiavimą. Ministras pabrėžė, kad Lietuvai reikia stiprių ir patikimų sąjungininkų, o JAV yra ypač svarbios Lietuvos sąjungininkės.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, ceremonijoje taip pat dalyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Ana Hol (Anne Hall), JAV ambasados, ministerijos ir kariuomenės atstovai.

Naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai plk. Ltn. S. Tompsonas tarnybą JAV kariuomenėje pradėjo 1996 metais Jutos valstijos nacionalinėje gvardijoje. Per savo karjerą karininkas yra tarnavęs įvairiose vadovaujančiose pozicijoje.

Plk. ltn. S. Tompsonas yra baigęs Jutos universitetą, desantininkų ir reindžerių mokyklas, Jungtinę štabo karininkų mokyklą, kitas mokymo įstaigas JAV ir užsienyje, turi Brigamo Jango (Brigham Young) universiteto verslo administravimo, Džordžo Vašingtono universiteto Europos ir Eurazijos studijų magistro laipsnius.

JAV yra Lietuvos strateginės partnerės ir pagrindinės mūsų saugumą užtikrinančios sąjungininkės. Pasikeitus saugumo situacijai regione ir Europoje 2014 m. pavasarį, JAV ir Lietuvos gynybinis bendradarbiavimas tapo gerokai intensyvesnis, o JAV karinio buvimo ir veiklos apimtys išaugo. JAV pirmosios atsiuntė oro gynybos pastiprinimą – papildomus oro naikintuvus bei pajėgas tęstiniam buvimui į Baltijos valstybes. JAV kariai dalyvauja Lietuvoje rengiamose karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, įgyvendinant NATO parengties veiksmų planą, parengtą Velso susitikimo metu 2014 m. rugsėjo 5 d., į Lietuvos Respubliką JAV siunčia rotuojamas pajėgas pagal operaciją „Atlanto ryžtas“, įgyvendina Europos saugumo užtikinimo iniciatyvą ir vykdo kitas saugumo užtikrinimo priemones. Stiprinant rytines Aljanso sienas, JAV taip pat vadovauja NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei Lenkijoje.

Ypač Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas gynybos srityje sustiprėjo, kai šių metų sausį Lietuva ir JAV pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pažymima Krašto apsaugos ministerijos pranešime. Ja dar kartą patvirtintas abiejų šalių įsipareigojimą dirbti kartu stiprinant NATO aljansą, didinant Europos saugumą ir kovojant su globalinėmis saugumo grėsmėmis.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.01; 01:00