Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių. 

Continue reading „Amerikos lietuviai juokiasi ( 5 )“

Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių.

Tarp tokių yra ir juokų, skelbtų Amerikos lietuvių humoro ir satyros periodiniuose ir vienkartiniuse leidinėliuose, kaip „Akėčios“ (JAV, 1964-1968 m.), „Amerikos lietuvių juokai“ (vienkartinis leidinėlis, JAV, 1927 m.), „Dagys“ (JAV, 1910-1911m.), „Dainos – juokeliai net linksta keliai“ (vienkartinis leid., JAV, 1916 m.), „Nusišypsok“ (vienkartinis leid, 1935 m.), „Skunkė“ (Kanada, laikraštis, 1953 m.), „Smeigtukas“ (JAV, 1958 m.), „Svirplys. Dainuškos, kupletai“ (vienkartinis leid. JAV, 1941 m.), „Vėpla“ (Kanada, 1955 – 1958 m.), „Tarka“ (1911-1918 m., 1953 m.), „1928 metų juokų, dainų ir sapnų orakulas“ (vienkartinis leid, JAV, 1928 m.) ir kiti. (Algimantas Liekis, iš Pratarmės)

Continue reading „Amerikos lietuviai juokiasi (1)“

« 1 2 »

Šiandien Vilniaus rotušės aikštėje – spalvinga, triukšminga, įspūdinga „Baltramiejaus mugė“. Čia galima pamatyti tiek vėlyvųjų viduramžių, tiek renesanso epochos amatininkus, menininkus, žiloje senovėje egzistavusias cechų tradicijas. Ko tik čia nebūta: savo meistriškumą demonstravo kailiadirbiai, auksakaliai, kalviai, puodų žiedėjai, batsiuviai. O smalsius praeivių žvilgsnius traukė žonglierių, šokėjų, juokdarių vaidinimai. Čia net būta ešafoto bei viduramžių budelių, kurie maloniai kvietė “paragauti kalinio duonos”. Ir norinčiųjų atsirado.

Šventė prasidėjo iškliminga amatininkų eisena pagrindinėmis senamiesčio gatvėmis, vedančiomis į Rotušės aikštę. Aukštėje surengta iškilminga atidarymo ceremonija. Lėlių teatras „Avilys“ žada parodyti spektaklius „Pagrandukas“, „Pančas ir Džudė“. Pasirodys žonglieriai, grupės iš Čekijos „Vagabundus collective“, „Remdih“. Kolektyvas „Mažasis Trianonas“ iš Sankt Peterburgo rodys misterija apie Mergelę ir Vienaragį. Trupė ,,Festa Cortese“ mokys senųjų šokių. Vilniaus teatras „Lėlė“ parodys „Pasaką apie vėžliuką“. Vyks lipdymo, žiedimo konkursai, šlėktų muštynių inscenizacija.

Šventėje dalyvavo ir visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt žurnalistai. Pateikiame keletą jų užfiksuotų vaizdų.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2011.08.27