zydai_lietuva_01

Internetinė svetainė www.slaptai.lt paskelbė interviu su Lietuvos tautinių mažumų bendrijų tarybos pirmininku Vitalijumi Karakorskiu. Jeigu jūsų pašnekovas nėra skaitęs Y. Arado knygos „The Partisans“, galėjo bent paskaityti „Respubliką“, kuri Y. Arado asmeniui suteikė garbės ir supažindino su šia knyga (2006 m. balandžio 22 d.). Tenka tik apgailestauti, kad dėl nežinojimo nuslepiami Y. Arado „žygiai“ Lietuvos žemėje, ypač dalyvavimas lietuvių „valyme“ NKVD gretose. Perskaitęs knygą, V. Karakorskis būtų sužinojęs, jog „Vilniaus“ būrys, su kuriuo Aradas teroristiniais aktais spartino sovietinę Lietuvos reokupaciją, naciams duodamas pagrindą keršto akcijomis žudyti vietinius gyventojus, buvo išformuotas 1944 m. liepos mėn. Bet Aradas neskubėjo nei fronte triuškinti vokiečių, nei valyti kad ir Vilniaus griuvėsių, kurie žiojėjo po savaitę trukusių rusų ir vokiečių pastangų išlaikyti miestą. Neskubėjo jis pasekti ir daugelio savo tautiečių pavyzdžiu – vykti į Palestiną – jis dar beveik metus „dirbo“ enkavedistu.

Continue reading „Dar kartą apie Y.Arado knygą „The Partisans““

karakorskis_1

„Mūsų oponentas yra ir rabinas Šolom Ber Krinskis. Jis priklauso vadinamiesiems žydams chabadnikams, kurie nuolat linko Rusijos pusėn. Žydai litvakai visuomet palaikė LDK, Lietuvos nepriklausomybės idėją, o chabadnikai – Rusijos interesus. O juk žydų aukso amžius baigėsi būtent tada, kai LDK okupavo Rusijos imperija. Rabinas Šolom Ber Krinskis iki šiol pavaldus rabinui Berl Lazarui, kuris yra Vladimiro Putino kišeninis rabinas. Rusijoje įkurtas pasaulio rusakalbių žydų kongresas. Didžiausia nesąmonė, kokią tik galima sugalvoti. Žydiškumą nustato visai kiti dalykai, tik ne kalba. Žydai kalba įvairiomis kalbomis. Ta rusakalbių žydų bendrija savo reikmėms bandė pajungti ir mus, litvakus. Bet mes pasipriešinome, nesutikome. Deja, ši kova dar nebaigta. Mat rabiną Krinskį labai proteguoja Lietuvos politikas Emanuelis Zingeris. Būta raginimų, jog tam į Rusiją besižvalgančiam rabinui būtų skubos tvarka suteikta Lietuvos pilietybė, kad būtų nurašytos kai kurios skolos. Žodžiu, tarp žydų absoliučios vienybės taip pat nėra ir negali būti,“ – sako Lietuvos tautinių mažumų bendrijų tarybos pirmininkas Vitalijus Karakorskis.

 

Continue reading „Tarp žydų absoliučios vienybės taip pat nėra“